دعوای متقابل

  • عمومیzBJ9216ZuGweC4rOUiBMX6WX5U82A1FSnkCt1AYq

    دعوای متقابل در دادگاه

    دعوای متقابل یکی از روش‌های مرسوم در خلال دادرسی است که فردی که به عنوان خوانده در دعوای اولیه ظاهر…

دکمه بازگشت به بالا