لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
بیتا اخوان مدرس محمدرضا عطاری شادکهن فردین حسین نژاد موسی اسماعیلی
۳۶۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۷۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مهسا پیشرویان فاطمه مرادی حقیقت شهریار پورحکیمی علیرضا شایق
۳۸۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود