لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

شتاب‌دهی
وکلای فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی

گفتگو با متخصصین آنلاین ۱۸ متخصص آنلاین
شتاب‌دهی
فائزه نقاش
فائزه نقاش ۱.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
ام البنین تنکابنی رضایی
ام البنین تنکابنی رضایی ۱.۷ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
اکرم فرخ
اکرم فرخ ۱۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
جواد شاهسوند اینانلو
جواد شاهسوند اینانلو ۳.۸ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
محمدهادی رادفر
محمدهادی رادفر ۱.۲ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
شتاب‌دهی
مینا محمدی
مینا محمدی ۸.۳ همیار وکیل
شتاب‌دهی
یلدا بزرگمهر
یلدا بزرگمهر ۵.۷ همیار بنیاد
شتاب‌دهی
سهیل فیضی عظیمی
سهیل فیضی عظیمی ۱.۸ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
محسن خیری
محسن خیری ۴.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
احسان عبدالهی
احسان عبدالهی ۵.۰ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
شتاب‌دهی
کیومرث نهاردانی
کیومرث نهاردانی ۵.۳ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
بهنام رفیعی ساران
بهنام رفیعی ساران ۵.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
مریم مرادی
مریم مرادی ۴.۸ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
شتاب‌دهی
رامین رضایی
رامین رضایی ۷.۴ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
مرضیه صفدری
مرضیه صفدری ۷.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۸.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
شاهرخ صحرائی
شاهرخ صحرائی ۱.۸ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
رامین پورعطا
رامین پورعطا ۰.۸ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
شتاب‌دهی
عبدالصمد محمدی مقدم
عبدالصمد محمدی مقدم ۲.۳ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
دانیال تمیزالنیا
دانیال تمیزالنیا ۰.۳ کارشناس حقوقی
امیراسماعیل عباسلو
امیراسماعیل عباسلو ۰.۰ کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
علی تقوی
علی تقوی ۰.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
احمدرضا یعقوبی
احمدرضا یعقوبی ۲.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
فاطمه زارع
فاطمه زارع ۰.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
فاضل لیاقتی
فاضل لیاقتی ۰.۰ کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۴.۸ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
مهدی عابد مسرورخواه
مهدی عابد مسرورخواه ۰.۰ کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
زهرا شکربیگی
زهرا شکربیگی ۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
فائزه احمدی
فائزه احمدی ۱.۷ کارشناس حقوقی
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سها آگهی فرناز مهری هادی خرسند
۸۱۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲,۳۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۶۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
ام البنین تنکابنی رضایی محمد هادی معماری پیام شاه محمدی آسیه فتاحی امیردهی
۸۷۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۲,۸۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۶۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود