لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی

گفتگو با متخصصین آنلاین ۵ متخصص آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۱ کارشناس ارشد حقوق
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۹ کارشناس حقوقی
سمیه آرزه
سمیه آرزه ۰.۸ کارشناس حقوقی
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
فاطمه مرادی حقیقت علی نجاری بهنام رفیعی ساران محمد هادی معماری
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۱۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
احسان عبدالهی محمدرضا عطاری شادکهن فریده السادات حسینی فاطمه مرادی حقیقت
۶۶۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود