لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
حامد شاکری نیا زینب علیپور نسترن زمانی پور محمد باقری
۲۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
رضا اخلاص پور محمدرضا عطاری شادکهن احسان عبدالهی فاطمه زارع
۲۸۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۲۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برترین متخصص روز گذشته
علی تهرانی ساعی
۳
همیار بنیاد