لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی

گفتگو با متخصصین آنلاین ۲ متخصص آنلاین
فاطمه امیری
فاطمه امیری ۱.۹ وکیل پایه دو دادگستری مرکز وکلا
سمیه آرزه
سمیه آرزه ۱.۴ کارشناس حقوقی
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
فاطمه مرادی حقیقت فردین حسین نژاد مجتبی عابدی فیروزجائی آرش جیحون
۷۷۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۸۹۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سعیده کریم فر محمد هادی معماری محمدحسین اسماعیل زاده سید روح اله معزی
۸۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۲,۱۴۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ