لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی

گفتگو با متخصصین آنلاین ۱۴ متخصص آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
فردین حسین نژاد
فردین حسین نژاد ۷.۴ کارشناس ارشد حقوق
حسین امامی
حسین امامی ۱.۸ کارشناس حقوقی
مهرداد انصاری
مهرداد انصاری ۰.۱ کارشناس ارشد حقوق
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۲.۶ وکیل پایه یک دادگستری
محمدعلی رضائی برزانی
محمدعلی رضائی برزانی ۶.۲ وکیل پایه یک قوه قضاییه
جعفر خاکسار
جعفر خاکسار ۰.۳ کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امین احمدی محمد باقری بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
چیا کهزاد اکبر هدایی‌ متنق فاطمه حسین پور سعیده کریم فر
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود