لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وکیل ملکی | 3289 وکیل متخصص

فهرست وکلا

۳,۲۸۹ نتیجه

شما در حال مشاهده اطلاعات فیلتر شده هستید، حذف فیلترها
مرتب سازی:
شتاب‌دهی
اکرم فرخ
۴.۸
بر اساس (۶۲۳) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت 8m
خدمات ارائه شده ۸۲۱
دیدگاه دریافت شده ۶۲۳
رضایت مشتریان ۹۹٪
پاکدشت
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۱۷۹۵۳
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
هدی فرخی هنزکی
۴.۸
بر اساس (۲۱۷) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت 33m
خدمات ارائه شده ۳۱۷
دیدگاه دریافت شده ۲۱۷
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، 16 آذر
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۱۶۳۲۶
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
یلدا بزرگمهر آنلاین
۴.۹
بر اساس (۷۷) دیدگاه مشتریان
همیار بنیاد
خدمات ارائه شده ۷۲۹
دیدگاه دریافت شده ۷۷
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، 16 آذر
مشاوره تلفنی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
مینا محمدی
۴.۷
بر اساس (۶۰۵) دیدگاه مشتریان
همیار وکیل آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۴,۸۶۵
دیدگاه دریافت شده ۶۰۵
رضایت مشتریان ۹۷٪
تهران، آفریقا (جردن) از جهان کودک تا میرداماد
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
محاسبه حقوقی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
مریم مرادی آنلاین
۴.۹
بر اساس (۵۸۵) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
خدمات ارائه شده ۱,۰۲۵
دیدگاه دریافت شده ۵۸۵
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
کرمانشاه
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۱۰۷۷۴
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
بهنام رفیعی ساران
۴.۷
بر اساس (۲۷۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت 12m
خدمات ارائه شده ۱,۳۶۶
دیدگاه دریافت شده ۲۷۸
رضایت مشتریان ۹۶٪
تهران، میدان کاج
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۵۷۸۰
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
فائزه نقاش آنلاین
۴.۸
بر اساس (۹۹) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۷
دیدگاه دریافت شده ۹۹
رضایت مشتریان ۹۷٪
تهران
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۸۳۰۵
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
کیومرث نهاردانی
۴.۸
بر اساس (۱۰۹) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۸۷۳
دیدگاه دریافت شده ۱۰۹
رضایت مشتریان ۹۹٪
تهران، بلوار آیت الله کاشانی از اشرفی تا ستاری
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۰۸۹۸
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
وکالت
مشاهده پروفایل
ام البنین تنکابنی رضایی
۴.۹
بر اساس (۱۸۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت 38m
خدمات ارائه شده ۴۵۰
دیدگاه دریافت شده ۱۸۸
رضایت مشتریان ۹۹٪
تهران، مفتح شمالی پایین تر از مطهری
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۲۸۱۹
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
شاهرخ صحرائی
۴.۹
بر اساس (۸۳) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۳
دیدگاه دریافت شده ۸۳
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، عباس آباد
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۱۱۲۹
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
راحله شفیعی عربی
۴.۸
بر اساس (۱۶۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت 24m
خدمات ارائه شده ۲۲۷
دیدگاه دریافت شده ۱۶۸
رضایت مشتریان ۹۹٪
تهران، شریعتی از سیدخندان تا قصر
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان مازندران
شماره پروانه وکالت: ۲۴۵۰۱
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
رامین پورعطا
۵
بر اساس (۹۷) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۹۷
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
مشهد
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۳۰۴۰
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
محمدهادی رادفر
۴.۷
بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت 15m
خدمات ارائه شده ۲۵۲
دیدگاه دریافت شده ۱۰۲
رضایت مشتریان ۹۷٪
تهران، جنت آباد مرکزی
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان لرستان
شماره پروانه وکالت: ۸۰۱۹
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
مرضیه صفدری آنلاین
۴.۸
بر اساس (۹۳۹) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۱,۲۸۶
دیدگاه دریافت شده ۹۳۹
رضایت مشتریان ۹۹٪
قم
عضو کانون وکلای دادگستری استان قم
شماره پروانه وکالت: ۱۷۳۹
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
سهیل فیضی عظیمی
۴.۸
بر اساس (۹۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۹۸
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
مشهد
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۱۳۸۸۰۷۱۰۳۴۱۲۰۹۷۷
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
محسن خیری آنلاین
۴.۹
بر اساس (۱۷۴) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۷۱۶
دیدگاه دریافت شده ۱۷۴
رضایت مشتریان ۹۹٪
کاشان
عضو کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
شماره پروانه وکالت: ۳۲۸۶
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
جواد شاهسوند اینانلو آنلاین
۴.۸
بر اساس (۱۸۰) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۵۰۰
دیدگاه دریافت شده ۱۸۰
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، دروازه دولت
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۳۱۵۸۱
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
احسان عبدالهی
۴.۸
بر اساس (۵۱۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت 25m
خدمات ارائه شده ۱,۴۵۵
دیدگاه دریافت شده ۵۱۸
رضایت مشتریان ۹۹٪
تهران، رسالت از صیاد تا امام علی (ع)
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۱۱۹۸۵
مشاوره تلفنی
مشاهده پروفایل
ابوالفضل جهان بخش آنلاین
۴.۸
بر اساس (۱,۰۵۲) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۲,۰۰۵
دیدگاه دریافت شده ۱,۰۵۲
رضایت مشتریان ۹۸٪
تهران، گیشا
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۶۷۶۸
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
رامین رضایی
۴.۹
بر اساس (۷۴۹) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۱,۱۳۹
دیدگاه دریافت شده ۷۴۹
رضایت مشتریان ۹۹٪
کرمانشاه
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۱۳۷۱
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
عبدالصمد محمدی مقدم
۴.۷
بر اساس (۳۱۲) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۱,۰۰۹
دیدگاه دریافت شده ۳۱۲
رضایت مشتریان ۹۷٪
زرقان
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان فارس
شماره پروانه وکالت: ۴۹۹۱۷
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
مشاهده پروفایل
مهدی عابد مسرورخواه آنلاین
۵
بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۴
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
مشهد
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۶۲۴۲۰
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
احمدرضا یعقوبی آنلاین
۴.۸
بر اساس (۱۶۲) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۲۱۵
دیدگاه دریافت شده ۱۶۲
رضایت مشتریان ۹۸٪
تهران، آفریقا (جردن) از جهان کودک تا میرداماد
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۳۲۷۳۰
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
امیراسماعیل عباسلو آنلاین
۴.۹
بر اساس (۷) دیدگاه مشتریان
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۷
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، میدان فاطمی
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۷۱۲۶۳
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
علی تقوی آنلاین
۴.۸
بر اساس (۵۷) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۵۷
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، دردشت پایین تر از جانبازان
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۸۵۴۰
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
حسین حاجی زاده
۴.۸
بر اساس (۵۵۳) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت ۹ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۱,۱۴۵
دیدگاه دریافت شده ۵۵۳
رضایت مشتریان ۹۸٪
تهران، دولت از شریعتی تا نعمتی
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۴۸۵۹۸
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
سید رضا صالحی
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۱۷ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۰
رضایت مشتریان -
اصفهان
عضو کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
شماره پروانه وکالت: ۳۷۸۷
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
فرشته نوری
۴.۸
بر اساس (۶۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۲۱ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۱۴۴
دیدگاه دریافت شده ۶۸
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، 16 آذر
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۱۶۶۰۳
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
محمدابراهیم لطیفی
۵
بر اساس (۴۳) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت ۲۵ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۶۹
دیدگاه دریافت شده ۴۳
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۴۸۴۹۵
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
مشاهده پروفایل
سعید بزرگی کازرونی
۴.۸
بر اساس (۲۰) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت ۲۷ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۲۳
دیدگاه دریافت شده ۲۰
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
شیراز
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان فارس
شماره پروانه وکالت: ۳۵۵۹۱
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم لایحه
مشاهده پروفایل
عباد جاویدی آل سعدی
۴.۸
بر اساس (۴۱) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۳۰ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۴۱
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
شیراز
عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس
شماره پروانه وکالت: ۹۷۱
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
هادی شفیعی
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۳۴ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۰
رضایت مشتریان -
بوشهر
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۳۱۶۰۴
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
امین احمدی
۴.۶
بر اساس (۹۱) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۳۸ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۳۶۴
دیدگاه دریافت شده ۹۱
رضایت مشتریان ۹۷٪
اهواز
عضو کانون وکلای دادگستری استان خوزستان
شماره پروانه وکالت: ۱۲۷۸
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
محسن یکتن خدایی
۴.۷
بر اساس (۹۹) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۵۹ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۷۰
دیدگاه دریافت شده ۹۹
رضایت مشتریان ۹۸٪
تهران، بلوار مرزداران از شیخ فضل الله تا آریافر
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۹۶۴۶
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
رضا آب روش
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۱ ساعت پیش
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۰
رضایت مشتریان -
اسلامشهر، سهروردی شمالی از بهشتی تا مطهری
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۸۷۳۹
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
مشاهده پروفایل
صلاح الدین عالمی
۴.۸
بر اساس (۹۱) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۱ ساعت پیش
خدمات ارائه شده ۱۳۷
دیدگاه دریافت شده ۹۱
رضایت مشتریان ۹۹٪
گنبدکاووس
عضو کانون وکلای دادگستری استان گلستان
شماره پروانه وکالت: ۸۱۶
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
خدمات قابل ارائه
جنسیت

ملک و املاک در زمینه‌های مختلف، جز موضوعات مهم و حساس محسوب می‌شود و از این حیث، معاملات ملکی مستلزم رعایت شرایط و ضوابط قانونی است. زمانی که یک ملکی معامله می‌شود، طرفین یک سری تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند.

در معاملات خرید و فروش املاک، ابتدا بین طرفین، سند عادی تنظیم شده که توافقات کلی در مورد نحوه معامله ملک و ضوابط دیگر در آن درج می‌شود. یکی از تعهدات اصلی در معاملات املاک این است که فروشنده باید ملک را در زمان تعیین شده تحویل دهد و همچنین در مقابل نیز ثمن معامله باید توسط خریدار پرداخت شود.

عدم تعهدات طرفین معامله در تحویل ملک و پرداخت ثمن، منجر به بروز یک سری مشکلات می‌شود که در این صورت، طرفی که به تعهد خود انجام داده است، به دلیل عمل نکردن طرف مقابل به وظایف خود در این زمینه اقدام به طرح دعوای ملکی می‌کند. دعاوی ملکی، طبیعتا با موضوعات ملک و املاک در ارتباط است و به نوعی می‌توان گفت که موضوع اصلی دعوا در مورد اموال غیر منقول است. 

تخلفات حوزه ملکی، بسیار زیاد هستند و نمی‌توان صرفا دعاوی ملکی را محدود به خرید و فروش ملک کرد. امکان بروز تخلفات ثبتی و حتی کیفری نیز در انجام معاملات ملکی وجود دارد که در طی چند سال اخیر پرونده‌های زیادی در رابطه با دعاوی ملکی ثبتی و کیفری در مراجع قضایی تشکیل شده است. حوزه دعاوی ملکی می‌تواند ثبتی، حقوقی و کیفری باشد که مقررات خاصی می‌توان برای هر کدام از آن‌ها در نظر گرفت. 

بروز بسیاری از مشکلات حوزه ملک به دلیل کم توجهی و ناآشنایی معامله کنندگان از نحوه خرید و فروش ملک است. در واقع خریدار در صورتی که نداند در ابتدا باید چه میزان از ثمن معامله را پرداخت نماید و همچنین نحوه تنظیم اسناد عادی ملکی به چه نحوی است، طبیعتا دچار دردسرهایی در این زمینه خواهد شد.

در واقع می‌توان گفت که علت اصلی اغلب مسائل مطرح شده پیرامون حوزه ملکی، عدم برخورداری افراد معامله کننده از مقررات مرتبط با دعاوی ملکی است. 

در هر صورت اگر برای ملک شما مشکل قانونی به وجود آمد و یا به دلایلی قصد طرح دعوا ملکی را داشته باشید، باید بتوانید مقدمات اخذ وکیل را فراهم کنید. وکیل خوب در حوزه ملک، می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه ملکی را برطرف نموده و به موکل خود کمک کند تا به حق خود در این زمینه برسد. فردی که ملک خود را از دست داده است، می‌تواند با کمک وکیل از راه قانونی برای حل این مشکل ورود کند. 

در ارتباط با این موضوع که وکیل ملکی کیست و چه پرونده‌هایی را وکالت می‌کند و سایر مسائل مرتبط با این موضوعات، در ادامه مطلب با ما همراه باشید. 

وکیل ملکی

وکیل ملکی کیست؟

قبل از بررسی این موضوع که وکیل ملکی کیست، باید به این موضوع اشاره نمود که امروزه وکلا زیادی در کشور ما هستند که به وکالت در دعاوی مختلف می‌پردازند، اما آنچه که در این زمینه حائز اهمیت است، میزان تخصص وکلا در رسیدگی به پرونده‌های ملکی است. در واقع وکلایی که پرونده‌های مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهند، شاید به اندازه وکیل ملکی در این زمینه تخصص و مهارت کافی نداشته باشند. 

وکیل ملکی طبیعتا فردی است که دارای پروانه وکالت بوده و به دعاوی ملکی رسیدگی می‌کند. نحوه رسیدگی به پرونده‌های ملکی توسط وکیل ملکی متفاوت از سایر وکلا است. در واقع می‌توان گفت که اصلی‌ترین موضوعاتی که یک وکیل به آن رسیدگی می‌کند، در ارتباط با موضوعات ملکی است.

به بیان دیگر، تخصص وکیل ملکی، صرفا دعاوی مرتبط با ملک و املاک است. شاید چنین وکیلی نیز به سایر دعاوی قضایی رسیدگی کند، اما حیطه اصلی حرفه وکالت وی، دعاوی ملکی است. 

وکیل ملکی از این توانایی برخوردار است که پرونده های حوزه املاک را به بهترین شکل ممکن حل و فصل نماید. به دلیل حساسیت بالایی که دعاوی ملکی دارند، موکلین باید وکیل خود را از بین وکلا متخصص ملکی انتخاب کنند. عدم انتخاب وکیل تخصصی ملکی برای بررسی دعاوی ملکی می‌تواند یک سری معایبی در این زمینه داشته باشد. یک وکیلی که چندین سال به وکالت دعاوی ملکی می‌پردازد، طبیعتا تجربه و مهارت بیشتری در این زمینه نسبت به سایر وکلا دارد. 

وکلایی که پرونده‌های مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهند، عملا نمی‌توان عنوان خاص حقوقی را برای آن‌ها در نظر گرفت. وکیلی که به وکالت در دعاوی مختلف نظیر خانواده، مالیاتی، کیفری و حتی ملکی می‌پردازد،

عملا چنین وکیلی را نمی‌توان به عنوان وکیل ملکی معرفی نمود. وکیل ملکی تخصص و حرفه اصلی وکالت وی، دعاوی ملکی است و به وکالت در دعاوی دیگر نمی‌پردازد. همین موضوع سبب شده است که چنین وکلایی را بتوان در زمره وکلا ملکی قرار داد. 

بنابراین اگر برای حل مشکلات ملکی خود به دنبال وکیل هستید، انتخاب اول شما باید وکلا ملکی باشد. انتخاب وکیل ملکی در این زمینه نسبت به انتخاب سایر وکلا می‌تواند مزیت زیادی برای موکلین داشته باشد. با توجه به این که موضوعات ملکی باید از ابعاد مختلف حقوقی مورد بررسی قرار گیرند و همچنین مسائل ثبتی و کیفری نیز در این زمینه مطرح هستند، لزوم بهره‌مندی از وکیل ملکی را می‌طلبد. 

اهمیت وکالت تخصصی در دعاوی ملکی

دسته بندی موضوعات حقوقی، باعث شده است تا وکلا عموما به صورت تخصصی در موضوعات مشخص فعالیت کنند. زمینه موضوعات ملکی نیز به همین صورت است و شاهد وکالت تخصصی در دعاوی ملکی نیز هستیم. البته که در ایران، وکلا اصولا به صورت تخصصی عمل نمی‌کنند و اگر به دفاتر وکلا در نقاط مختلف کشور نگاهی بیندازید، شاهد آن خواهید بود که وکالت در دعاوی مختلف توسط این وکلا انجام می‌شود. 

اهمیت وکالت تخصصی در دعاوی مختلف وجود دارد و صرفا به دعاوی ملکی محدود نمی‌شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که موکل برای حل مشکلات حقوقی مطرح شده در حوزه ملکی می‌تواند به وکیل متخصص در این زمینه مراجعه کند.

در واقع وکالت تخصصی در دعاوی ملکی، برای موکلین می‌تواند مزیت فراوانی داشته باشد. این مزیت نیز برای خود وکیل نیز هست و می‌تواند با تمرکز بیشتر و بدون اتلاف وقت، صرفا به دعاوی ملکی رسیدگی کند. 

با توجه به این که هر کدام از حوزه های حقوقی، نیازمند داشتن تخصص در همان زمینه است، عملا امکان فعالیت وکلا در تمامی دعاوی قضایی نیست. امروزه به دلیل نیاز موکلین، لازم است که دامنه وکالت تخصصی گسترده‌تر شود. 

رسیدگی به پرونده‌های ملکی ممکن است ماه‌ها به طول بیانجامد و به دلیل حساسیت قانونگذار به معاملات ملکی و همچنین مراجع قضایی نسبت به این موضوعات، باید در این زمینه از وکلا متخصص حوزه ملکی استفاده کرد.

اهمیت استفاده از وکیل متخصص ملکی زمانی نمود پیدا می‌کند که شکایتی در دادگاه مطرح شده و پرونده در مرحله رسیدگی قرار دارد و در این صورت وکیل ملکی بر اساس تجربه و مهارتی که دارد، می‌تواند رسیدگی و پیگیری پرونده را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. 

در تمامی زمینه‌های حقوقی، وجود وکالت تخصصی لازم است و این موضوع در دعاوی ملکی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین اولویت نخست موکلین در رسیدگی به دعاوی ملکی، وکلا متخصص ملکی باید باشد که در هر صورت چنین وکلایی از هر جهت برای آن‌ها می‌تواند موثر باشد. 

طرح دعاوی توسط وکیل ملکی

وکیل ملکی ثبتی، حقوقی و کیفری

اگر بخواهیم دعاوی ملکی را به دسته بندی‌های جداگانه تقسیم بندی کنیم، می‌توان به دعاوی ملکی حقوقی، ثبتی و کیفری اشاره نمود. وکیل ملکی صرفا از ابعاد حقوقی یا ثبتی، پرونده‌های ملکی را مورد بررسی قرار نمی‌دهد، بلکه ابعاد کیفری نیز در این زمینه رسیدگی می‌شوند. وکیلی که تخصص او پذیرش دعاوی ملکی است، طبیعتا توانایی این را دارد که از جنبه‌های مختلف به این دعاوی رسیدگی کند. 

وکیل ملکی بسته به نوع پرونده‌های ملکی، ابتدا ارزیابی کلی از پرونده نموده و سپس بر اساس مهارت حرفه وکالت خود، اقدامات لازم جهت طرح دعوا انجام می‌دهد. یک وکیل ملکی لازم است که ابعاد کیفری چنین پرونده‌هایی را رسیدگی کند و در صورت لزوم برای طرح دعوا کیفری اقدام نماید. ابعاد حقوقی و ثبتی دعاوی ملکی، تقریبا یکسان است اما دعاوی ملکی کیفری در ارتباط با جرائم حوزه املاک است. 

وکیل ملکی به صورت جداگانه به ابعاد مختلف پرونده ملکی رسیدگی نمی‌کند، بلکه به صورت همزمان تمامی جنبه‌های پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ کند. در واقع در مورد جنبه کیفری پرونده ملکی باید گفت که وکیل باید به بررسی ابعاد کیفری و وقوع رفتارهای مجرمانه در این زمینه بپردازد. برای وکیل تفاوت خاصی در خصوص این که دعاوی ملکی در ارتباط با چه موضوعاتی است، نمی‌کند و به صورت تخصصی می‌توان به حل و فصل دعاوی ملکی بپردازد. 

وکیل ملکی دعاوی مرتبط با ملک و املاک را وکالت می‌کند و در مورد این موضوع که چه پرونده‌هایی توسط وکیل ملکی رسیدگی می‌شود، در بخش بعد به بررسی این موضوعات می‌پردازیم. 

وکالت در دعاوی ملکی توسط وکیل ملکی

همانطور که اشاره شد، وکیل ملکی به وکالت در پرونده‌های ملکی می‌پردازد. در واقع معاملات اموال غیر منقول، توسط وکیل ملکی، مورد وکالت قرار گرفته اما در خصوص این که وکالت در مورد چه موضوعاتی قرار می‌گیرد، حسب مورد پرونده‌های ملکی را باید بر اساس موضوعات حقوقی، ثبتی و کیفری تقسیم بندی نمود.

بنابراین، وکیل ملکی به پرونده‌های زیر رسیدگی می‌کند:

 • وکالت در دعاوی ملکی حقوقی و ثبتی
 • دعاوی مرتبط با الزام فک رهن
 • الزام به تنظیم اسناد رسمی ملک
 • الزام مالک یا فروشنده به تحویل مبیع
 • الزام مستاجر به تخلیه ملک
 • دعاوی مرتبط با افراز ملک
 • دعاوی صدور اسناد مجزا برای بخش های تفکیکی ملک 
 • دعاوی سرقفلی
 • مطالبه اجرت المثل حوزه املاک
 • الزام به اخذ پایان کار ساختمان با توجه به اتمام فرآیند ساخت و ساز
 • ابطال سند ملک
 • ابطال اسناد معارض ملکی
 • دعاوی افراز و تفکیک ملک 
 • وکالت در دعاوی ملکی کیفری
 • تصرف عدوانی
 • خلع ید
 • تجاوز به حریم ملکی
 • تصرف غیر قانونی در ملک
 • تخریب بنا
 • کلاهبرداری ملکی
 • انجام معاملات معارض
 • تغییر کاربری اراضی کشاورزی
 • وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

اثبات حق مالکیت در املاک از طریق اسناد رسمی صورت می‌گیرد. طبق قانون، مالک کسی است که دارای سند رسمی باشد. از این رو در معاملات ملکی، زمانی خریدار به عنوان مالک ملک شناخته می‌شود که سند رسمی به نام او زده شده باشد.

یکی از مراحل قانونی خرید و فروش ملک، انتقال سند و تنظیم آن در دفترخانه است. طرفین معامله، زمان مشخصی را برای انتقال سند رسمی انجام می‌دهند. حال اگر فروشنده از از انجام این کار خودداری کند، خریدار می‌تواند از راه قانونی الزام او را برای تنظیم سند رسمی بخواهد. 

برای طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی، لازم است که وکیل وجود داشته باشد. در واقع خریدار برای شکایت از فروشنده به دلیل عدم انتقال سند ملک، بهتر است که در این زمینه وکیل گرفته و با کمک وکیل، اقدامات لازم برای طرح دعوا قانونی را انجام دهد. با توجه به این که وکیل ملکی تجربه بالایی در طرح اینگونه دعاوی دارد، به نحوی عمل می‌کند که در نهایت، دادگاه رای به نفع موکل نموده و همچنین خوانده ملزم به تنظیم سند رسمی گردد. 

وکیل برای طرح دعوا الزام به تحویل مبیع

دعاوی دیگری که وکلا ملکی آن را رسیدگی می‌کنند، طرح دعوا الزام به تحویل مبیع است. مورد معامله ملکی که می‌تواند آپارتمان، خانه ویلایی، زمین و غیره باشد، طبق آنچه که در قولنامه عنوان شده است، باید تحویل خریدار شود. در شرایطی که فروشنده، مبیع را به موقع تحویل نمی‌دهد، ممکن است با طرح دعوا الزام به تحویل مبیع از طرف خریدار مواجه شود. 

عموما قبل از آن که خریدار اقدام به شکایت کند، تذکراتی را به فروشنده می‌دهد. حال اگر با این وجود نیز فروشنده باز هم از تحویل ملک خودداری نماید، در این صورت، خریدار برای آن که به ملک خریدار شده برسد، باید از طریق قانونی اقدامات لازم را انجام دهد. 

لازم به ذکر است که در صورت تمایل موکل، وکیل می‌تواند قبل از آن که دعوایی را علیه فروشنده مطرح کند، با  تنظیم و ارسال اظهارنامه، فروشنده را برای تحویل مبیع ملزم نماید. در مواقعی ممکن است که فروشنده به واسطه اظهارنامه ارسال شده، ملک را تحویل دهد و دیگری نیازی به طرح دعوا در این زمینه نباشد. 

وکیل ملکی بنیاد وکلا

وکیل برای طرح دعوا خلع ید

گاهی اوقات ممکن است که اشخاص در ملک مالک به صورت غیر قانونی تصرف کنند و به نوعی اجازه تصرف را به مالک ندهند. در این صورت مالک با کمک وکیل ملکی می‌تواند دعوا خلع ید را مطرح کند. در صورتی که تصرف در مال بدون اجازه از مالک باشد، در این صورت، مالک تحت شرایطی می‌تواند اقدام به شکایت از متصرفین کند. 

برای طرح دعوا خلع ید، لازم است که شاکی، مالکیت خود در ملک را به اثبات برساند. اثبات حق مالکیت، شرط اصلی برای طرح دعوا خلع ید می‌باشد. در این صورت اگر مالک نتواند اثبات کند که ملک تصرف شده در مالکیت او نیست، امکان طرح چنین دعوایی را نخواهد داشت. از شرایط دیگر طرح دعوا خلع ید می‌توان به عدوانی بودن تصرف اشاره کرد.

بدین صورت که تصرف سایرین در ملک، به صورت غیر قانونی و بدون اجازه از مالک است. لازم به ذکر است که برای شکایت از فرد یا افراد متصرف در ملک باید استیلا بر ملک ثابت شود. در واقع از کسی که شکایت شده است، باید تصرف او در ملک ثابت شود. 

وکیل برای کلاهبرداری ملکی

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های ملکی که توسط وکلا دادگستری، وکالت می‌شود، کلاهبرداری ملکی است. امکان وقوع جرم کلاهبرداری نیز در مورد اموال غیر منقول وجود دارد. در واقع کلاهبردار با استفاده از ترفندهایی خاص در حوزه ملکی مانند جعل اسناد، طرف مقابل را فریب داده و در این صورت کلاهبرداری ملکی نیز رخ می‌دهد. 

افراد معامله کننده در صورتی که توجه کافی به نحوه خرید و فروش ملک نداشته باشند، به راحتی امکان سوء استفاده از آن‌ها در پرونده‌های ملکی هست و چه بسا ممکن است که دارایی خود را از دست بدهند. 

وکیل جهت طرح دعوا فروش مال غیر

فروش مال غیر در قانون رفتاری مجرمانه است و افرادی که دست به انجام این کار می‌زنند، طبق قانون مجرم شناخته شده و مجازات می‌شوند. فروش مال غیر می‌توان در زمینه معاملات ملکی نیز صورت گیرد. در واقع افرادی که بدون اجازه از مالک، اقدام به فروش ملک او به دیگر می‌کنند، مرتکب رفتاری مجرمانه شده که برای طرح شکایت از این اشخاص، لازم است که شاکی اقدام به اخذ وکیل کند. 

در واقع مجرمین با انجام رفتارهایی نظیر جعل سند، خود را به عنوان مالک معرفی نموده و چنین ملکی را به شخص یا اشخاص دیگر می‌فروشند. وکیل ملکی نیز مقدمات لازم برای شکایت کیفری را فراهم می‌کنند و در این صورت موکل با کمک وکیل خود می‌تواند برای طرح دعوا فروش مال غیر اقدام نماید. 

وکیل برای ثبت شکایات ملکی در سامانه حقوقی بنیاد وکلا

داشتن وکیل برای طرح هر نوع دعوا قضایی لازم است و برای شکایات ملکی نیز رویه به همین صورت است. طرح دعوا ملکی با جنبه حقوقی، از طریق تنظیم دادخواست و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود.

پرونده‌های ملکی با زمینه حقوقی، در دادگاه‌های عمومی حقوقی رسیدگی می‌شوند. ثبت شکایت ملکی با موضوعات کیفری به واسطه تنظیم شکواییه صورت می‌گیرد. بعد از ثبت شکواییه ملکی، پرونده در دادسرا رسیدگی می‌شود و انجام تمامی این مراحل و فرآیند قانونی، مستلزم بهره‌مندی از وکیل است. 

برای داشتن وکیل در طرح دعاوی ملکی، می‌توانید با مجموعه بنیاد وکلا در ارتباط باشید. در این مجموعه، وکلا متخصص حوزه ملکی به تعداد زیادی وجود دارند که می‌توانید از خدمات آن‌ها استفاده کنید. در مورد این که چگونه وکیل ملکی خود را انتخاب کرده و قرارداد وکالت در این زمینه منعقد کنید، با کارشناسان ما برای مشاوره حقوقی ملکی ارتباط بگیرید تا شما در این زمینه بهتر راهنمایی کنند.