لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وکیل قراردادها | 2952 وکیل متخصص

فهرست وکلا

۲,۹۵۲ نتیجه

شما در حال مشاهده اطلاعات فیلتر شده هستید، حذف فیلترها
مرتب سازی:
شتاب‌دهی
اکرم فرخ
۴.۸
بر اساس (۶۲۳) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت 13m
خدمات ارائه شده ۸۲۱
دیدگاه دریافت شده ۶۲۳
رضایت مشتریان ۹۹٪
پاکدشت
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۱۷۹۵۳
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
هدی فرخی هنزکی
۴.۸
بر اساس (۲۱۷) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت 54m
خدمات ارائه شده ۳۱۷
دیدگاه دریافت شده ۲۱۷
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، 16 آذر
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۱۶۳۲۶
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
یلدا بزرگمهر آنلاین
۴.۹
بر اساس (۷۷) دیدگاه مشتریان
همیار بنیاد
خدمات ارائه شده ۷۲۹
دیدگاه دریافت شده ۷۷
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، 16 آذر
مشاوره تلفنی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
مینا محمدی
۴.۷
بر اساس (۶۰۵) دیدگاه مشتریان
همیار وکیل آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۴,۸۶۵
دیدگاه دریافت شده ۶۰۵
رضایت مشتریان ۹۷٪
تهران، آفریقا (جردن) از جهان کودک تا میرداماد
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
محاسبه حقوقی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
مریم مرادی
۴.۹
بر اساس (۵۸۵) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۱,۰۲۵
دیدگاه دریافت شده ۵۸۵
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
کرمانشاه
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۱۰۷۷۴
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
بهنام رفیعی ساران آنلاین
۴.۷
بر اساس (۲۷۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۱,۳۶۶
دیدگاه دریافت شده ۲۷۸
رضایت مشتریان ۹۶٪
تهران، میدان کاج
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۵۷۸۰
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
فائزه نقاش
۴.۸
بر اساس (۹۹) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۷
دیدگاه دریافت شده ۹۹
رضایت مشتریان ۹۷٪
تهران
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۸۳۰۵
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
کیومرث نهاردانی
۴.۸
بر اساس (۱۰۹) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۸۷۳
دیدگاه دریافت شده ۱۰۹
رضایت مشتریان ۹۹٪
تهران، بلوار آیت الله کاشانی از اشرفی تا ستاری
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۰۸۹۸
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
وکالت
مشاهده پروفایل
ام البنین تنکابنی رضایی
۴.۹
بر اساس (۱۸۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت 28m
خدمات ارائه شده ۴۵۰
دیدگاه دریافت شده ۱۸۸
رضایت مشتریان ۹۹٪
تهران، مفتح شمالی پایین تر از مطهری
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۲۸۱۹
مشاوره تلفنی
مشاوره حضوری
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
شاهرخ صحرائی
۴.۹
بر اساس (۸۳) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۳
دیدگاه دریافت شده ۸۳
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، عباس آباد
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۱۱۲۹
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
راحله شفیعی عربی
۴.۸
بر اساس (۱۶۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت 11m
خدمات ارائه شده ۲۲۷
دیدگاه دریافت شده ۱۶۸
رضایت مشتریان ۹۹٪
تهران، شریعتی از سیدخندان تا قصر
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان مازندران
شماره پروانه وکالت: ۲۴۵۰۱
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
رامین پورعطا
۵
بر اساس (۹۷) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت 36m
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۹۷
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
مشهد
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۳۰۴۰
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
محمدهادی رادفر
۴.۷
بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۲۵۲
دیدگاه دریافت شده ۱۰۲
رضایت مشتریان ۹۷٪
تهران، جنت آباد مرکزی
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان لرستان
شماره پروانه وکالت: ۸۰۱۹
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
مرضیه صفدری
۴.۸
بر اساس (۹۳۹) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۱,۲۸۶
دیدگاه دریافت شده ۹۳۹
رضایت مشتریان ۹۹٪
قم
عضو کانون وکلای دادگستری استان قم
شماره پروانه وکالت: ۱۷۳۹
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
سهیل فیضی عظیمی
۴.۸
بر اساس (۹۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت 23m
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۹۸
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
مشهد
عضو کانون وکلای دادگستری استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۱۳۸۸۰۷۱۰۳۴۱۲۰۹۷۷
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
محسن خیری
۴.۹
بر اساس (۱۷۴) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت 53m
خدمات ارائه شده ۷۱۶
دیدگاه دریافت شده ۱۷۴
رضایت مشتریان ۹۹٪
کاشان
عضو کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
شماره پروانه وکالت: ۳۲۸۶
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
جواد شاهسوند اینانلو آنلاین
۴.۸
بر اساس (۱۸۰) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۵۰۰
دیدگاه دریافت شده ۱۸۰
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، دروازه دولت
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۳۱۵۸۱
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
احسان عبدالهی
۴.۸
بر اساس (۵۱۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۱,۴۵۵
دیدگاه دریافت شده ۵۱۸
رضایت مشتریان ۹۹٪
تهران، رسالت از صیاد تا امام علی (ع)
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۱۱۹۸۵
مشاوره تلفنی
مشاهده پروفایل
ابوالفضل جهان بخش آنلاین
۴.۸
بر اساس (۱,۰۵۲) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۲,۰۰۵
دیدگاه دریافت شده ۱,۰۵۲
رضایت مشتریان ۹۸٪
تهران، گیشا
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۶۷۶۸
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
رامین رضایی آنلاین
۴.۹
بر اساس (۷۴۹) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۱,۱۳۹
دیدگاه دریافت شده ۷۴۹
رضایت مشتریان ۹۹٪
کرمانشاه
عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
شماره پروانه وکالت: ۱۳۷۱
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
عبدالصمد محمدی مقدم
۴.۷
بر اساس (۳۱۲) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت
خدمات ارائه شده ۱,۰۰۹
دیدگاه دریافت شده ۳۱۲
رضایت مشتریان ۹۷٪
زرقان
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان فارس
شماره پروانه وکالت: ۴۹۹۱۷
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
مشاهده پروفایل
مهدی عابد مسرورخواه آنلاین
۵
بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۴
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
مشهد
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان رضوی
شماره پروانه وکالت: ۶۲۴۲۰
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
احمدرضا یعقوبی آنلاین
۴.۸
بر اساس (۱۶۲) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۲۱۵
دیدگاه دریافت شده ۱۶۲
رضایت مشتریان ۹۸٪
تهران، آفریقا (جردن) از جهان کودک تا میرداماد
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۳۲۷۳۰
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
سعید بزرگی کازرونی آنلاین
۴.۸
بر اساس (۲۰) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
خدمات ارائه شده ۲۳
دیدگاه دریافت شده ۲۰
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
شیراز
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان فارس
شماره پروانه وکالت: ۳۵۵۹۱
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم لایحه
مشاهده پروفایل
امیراسماعیل عباسلو آنلاین
۴.۹
بر اساس (۷) دیدگاه مشتریان
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۷
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، میدان فاطمی
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۷۱۲۶۳
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
محمدابراهیم لطیفی آنلاین
۵
بر اساس (۴۳) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
خدمات ارائه شده ۶۹
دیدگاه دریافت شده ۴۳
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۴۸۴۹۵
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
مشاهده پروفایل
صلاح الدین عالمی آنلاین
۴.۸
بر اساس (۹۱) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۱۳۷
دیدگاه دریافت شده ۹۱
رضایت مشتریان ۹۹٪
گنبدکاووس
عضو کانون وکلای دادگستری استان گلستان
شماره پروانه وکالت: ۸۱۶
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
آسیه فتاحی امیردهی آنلاین
۴.۸
بر اساس (۱,۹۰۳) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
خدمات ارائه شده ۳,۳۹۱
دیدگاه دریافت شده ۱,۹۰۳
رضایت مشتریان ۹۹٪
تهران
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان مازندران
شماره پروانه وکالت: ۱۶۴۰۸
مشاوره تلفنی
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
امین احمدی آنلاین
۴.۶
بر اساس (۹۱) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
خدمات ارائه شده ۳۶۴
دیدگاه دریافت شده ۹۱
رضایت مشتریان ۹۷٪
اهواز
عضو کانون وکلای دادگستری استان خوزستان
شماره پروانه وکالت: ۱۲۷۸
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
حسین حاجی زاده آنلاین
۴.۸
بر اساس (۵۵۳) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
خدمات ارائه شده ۱,۱۴۵
دیدگاه دریافت شده ۵۵۳
رضایت مشتریان ۹۸٪
تهران، دولت از شریعتی تا نعمتی
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۴۸۵۹۸
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
غلامرضا صارمی
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت ۱۲ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۲
دیدگاه دریافت شده ۰
رضایت مشتریان -
کرج
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان البرز
شماره پروانه وکالت: ۵۸۸۲۶
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
احمدرضا کی پور
۴.۴
بر اساس (۱۵۳) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۱۳ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۳۹۲
دیدگاه دریافت شده ۱۵۳
رضایت مشتریان ۹۳٪
شیراز
عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس
شماره پروانه وکالت: ۳۶۲۵
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
حسین مظاهری تهرانی
کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۲۰ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۰
رضایت مشتریان -
تهران، شریعتی از بهارشیراز تا پیچ شمیران
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۹۹۳۱
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
مشاهده پروفایل
فرشته نوری
۴.۸
بر اساس (۶۸) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۴۴ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۱۴۴
دیدگاه دریافت شده ۶۸
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، 16 آذر
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۱۶۶۰۳
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم شکوائیه
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
رضا طاهرزاده
کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه آخرین فعالیت ۴۶ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۰
رضایت مشتریان -
اشتهارد
عضو مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان البرز
شماره پروانه وکالت: ۵۸۷۳۷
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
مشاهده پروفایل
محمدحسین حاتمی
۵
بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان
وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری آخرین فعالیت ۵۱ دقیقه پیش
خدمات ارائه شده ۰
دیدگاه دریافت شده ۳
رضایت مشتریان ۱۰۰٪
تهران، ستارخان از میدان توحید تا شیخ فضل الله
عضو کانون وکلای دادگستری استان تهران
شماره پروانه وکالت: ۲۸۱۷۳
مشاوره تلفنی
تنظیم قرارداد
تنظیم اوراق قضایی
تنظیم دادخواست
تنظیم لایحه
تنظیم اظهارنامه
مشاهده پروفایل
خدمات قابل ارائه
جنسیت

به احتمال فراوان این مسئله برایتان پیش آمده است که در ارتباط با موضوعات مختلف با اشخاصی قراردادی را امضا کرده باشید و یا اگر در جایی مشغول به کار هستید، یقینا قراردادی بین شما و کارفرما منعقد شده است. یکی از مباحثی که انجام آن نیاز به افراد متخصص و کاربلد در حوزه حقوقی دارد، قرارداد است. پر واضح است که هر شخصی از عهده تنظیم قرارداد بر نمی‌آید و در این صورت باید برای نوشتن قرارداد از متخصصین این حوزه کمک گرفت. 

مواردی که منجر به تنظیم قرارداد می‌شود، دامنه محدودی ندارد و می‌تواند در ارتباط با موضوعات مختلف باشد. در واقع یک قرارداد می‌تواند در ارتباط با مسائل تجاری و یا امور غیر تجاری بوده که در هر صورت تنظیم قرارداد باید به بهترین شکل ممکن انجام شود. سرنوشت بسیاری از معاملات به واسطه یک قرارداد تغییر پیدا می‌کند و در این صورت لازم است که نگارش آن توسط افراد متخصص در زمینه قرارداد نویسی صورت گیرد. 

قرارداد با هر موضوعی که باشد، نباید ماهیت اصلی قرارداد تغییر پیدا کند و به نوعی نکات حقوقی مورد نیاز باید در تنظیم قرارداد رعایت شود. فردی که تسلط کافی در قرارداد نویسی دارد، می‌تواند نگارش قرارداد را به بهترین وجه ممکن انجام دهد. قبل از آن که وارد عقد قرارداد با اشخاص مختلف شوید، بهتر است که در این زمینه از افراد ماهر و کاربلد مشورت گرفته یا مستقیما نوشتن قرارداد را بر عهده چنین افرادی قرار دهید. 

از آن جهت که در نگارش قرارداد، باید تمامی نکات و مقررات حقوقی در آن رعایت شود، لازم است که با وکلا دادگستری که تخصص اصلی آن‌ها قرارداد نویسی است، مشورت کنید. وکیل قراردادها، جدای از بحث وکالت در دعاوی قضایی، از توانایی لازم برای تنظیم انواع مختلف قرارداد برخوردار است. چنین وکلایی، می‌توانند قرارداد را به بهترین شکل ممکن و با در نظر گرفتن نکات حقوقی تنظیم کنند. 

شرکت‌ها و موسساتی که قصد تهیه و تنظیم قرارداد را دارند، عموما از وکلا دادگستری و سایر افرادی که تبحر کافی در خصوص نوشتن قرارداد دارند، استفاده می‌کنند. نگارش قرارداد توسط وکیل خوب باعث می‌شود تا متن قرارداد طبق اصول قرارداد نویسی و نکات حقوقی تهیه شده و در این صورت اشخاص مختلف به خواسته خود در مورد انعقاد قرارداد با طرف مقابل می‌رسند.

قرارداد نویسی نوعی مهارت حقوقی است و فنون خاص خود را دارد که علی الاصول هر شخصی از عهده تنظیم آن بر نمی‌آید. 

وکیل قرارداد کیست؟

در مورد این موضوع که وکیل قرارداد کیست، باید گفت که وکلا دادگستری که تخصص و مهارت اصلی آن‌ها در زمینه تنظیم قرارداد است، به عنوان وکیل انواع قراردادها شناخته می‌شوند. موضوعات حقوقی و فعالیت در امر وکالت، بسیار گسترده است و یک وکیل می‌تواند در هر زمینه و موضوعی که مورد خواسته وی باشد، بتواند فعالیت کند.

یک وکیل در امور کیفری به توانایی کافی رسیده و به او وکیل متخصص در دعاوی کیفری گفته می‌شود. وکیل دیگری نیز به دلیل داشتن مهارت لازم در دعاوی ملکی، تحت عنوان وکیل ملکی شناخته می‌شود. 

این موضوع در مورد مباحث قراردادها نیز صدق می‌کند و وکلا دادگستری حسب مورد می‌توانند به مهارت کافی در امور قرارداد نویسی برسند و در خصوص تنظیم انواع قرارداد از آن‌ها کمک گرفته شود. در حال حاضر وکلا زیادی در کشور هستند که تسلط کافی در خصوص نگارش قرارداد دارند و به نوعی مهارت اصلی آن‌ها، تنظیم قرارداد طبق اصول قرارداد نویسی است. 

وکیل قرارداد نویسی، وکالت در دعاوی قضایی را نیز بر عهده می‌گیرد، اما حرف وکالت او در زمینه نوشتن قرارداد است. به بیان دیگر، وکیل قرارداد به شکل تخصصی به نگارش قرارداد می‌پردازد و در این صورت، جهت تهیه و تنظیم هر نوع قراردادی می‌توان از توانایی آن‌ها استفاده نمود. 

وکیل قرارداد که مهارت کافی در نوشتن انواع قرارداد دارد، طبیعتا هر وکیلی در حوزه قرارداد نویسی، توانایی لازم را نخواهد داشت. در واقع نباید اینگونه تصور کرد که هر موکلی که وکیل داشته باشد، وکیل او می‌تواند برای نگارش انواع قرارداد اقدام کند. وکیل قرارداد علاوه بر آن که از توانایی لازم برای نگارش یک قرارداد خوب برخوردار است، می‌تواند در این زمینه به افراد متقاضی نیز مشاوره‌های لازم را ارائه دهد. 

اگر تنظیم قرارداد را بر عهده وکیل متخصص در امور قرارداد نویسی قرار دهید، از بابت نگارش یک قرارداد خوب اطمینان خاطر داشته باشید. وکلا متخصص قراردادی، به واسطه سال‌ها تجربه در امر قرارداد نویسی، طبیعتا با نحوه نگارش انواع مختلفی از قرارداد آشنا است و به نحوی قرارداد را تنظیم می‌کند که طرفین از این کار، متحمل ضرر و زیان نشوند.

تنظیم قرارداد خوب از این جهت حائز اهمیت است که دو طرف، تعهداتی را نسبت به یکدیگر انجام داده اند و اگر متن قرارداد به صورت یکطرفه نوشته شود، یقینا مشکلاتی را برای طرفین ایجاد خواهد نمود. 

میزان توانایی وکیل دادگستری در تنظیم انواع قرارداد

در بخش قبل با وکیل قرارداد آشنا شدیم و عنوان شد که وکلا متخصص در امور قرارداد، توانایی و مهارت بالایی در تنظیم انواع قرارداد دارند. حال در این بخش قصد داریم به میزان توانایی وکیل دادگستری در تنظیم انواع قرارداد بپردازیم. توانایی اصلی وکیل قرارداد، نگارش و تنظیم انواع مختلفی از قراردادها می‌باشد. 

بین وکیلی که مهارت کافی در نوشتن قرارداد دارد و با وکیلی که به صورت تخصصی در زمینه قرارداد نویسی فعالیت نمی‌کند، تفاوت زیادی وجود دارد. وکیل قرارداد، سال‌ها در حوزه قرارداد نویسی فعالیت می‌کند و به نوعی حرفه اصلی وکالت او در زمینه نگارش قرارداد است. در واقع تمرکز اصلی وکیل قرارداد در ارتباط با نگارش انواع قرارداد است و به جزء حوزه قرارداد نویسی، به صورت تخصصی در زمینه‌های دیگر حقوقی فعالیت نمی‌کند. 

وکیلی که به وکالت در دعاوی مختلف پرداخته و در کنار آن، به تنظیم قرارداد نیز می‌پردازد، عملا نمی‌توان عنوان وکیل قراردادها را برای چنین وکلایی در نظر گرفت. وکیل قرارداد از این توانایی برخوردار است که قرارداد را به نحوی تنظیم نماید که طرفین معامله از قرارداد تنظیم شده رضایت کافی داشته و همچنین موجبات اختلاف بین طرفین قرارداد را به وجود نیاورد. 

به دلیل آن که وکیل قرارداد، تمام زمان خود را در حوزه وکالت به امور قرارداد نویسی اختصاص می‌دهد، یقینا در این زمینه توانایی و مهارت بیشتری نسبت به سایر وکلا دادگستری دارد. از این رو تفاوت بین وکیلی که متخصص در قرارداد نویسی است با وکیلی که سابقه قابل قبولی در حوزه نوشتن قرارداد ندارد، زیاد است و افرادی که قصد تنظیم قرارداد را دارند، باید نوشتن قرارداد را بر عهده وکلا متخصص در قرارداد نویسی قرار دهند. 

لازم به ذکر است که به دلیل اهمیت بالای نوشتن قرارداد در امور مختلف، باید قبل از آن که قراردادی فی ما بین طرفین منعقد شود، مشاوره‌های لازم در خصوص نگارش قرارداد اخذ شود. همچنین برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در مورد نوشتن قرارداد، حتی الامکان بهتر است که قبل از آن که قراردادی تنظیم شود، با وکیل کاربلد و ماهر در این زمینه مشورت گرفته و در صورت لزوم تنظیم قرارداد توسط وکیل انجام شود. 

علت اصلی به وجود آمدن مشکلات در حوزه قرارداد، عدم داشتن اطلاع و آگاهی از چگونگی تنظیم قرارداد است که طرفین به شیوه غیر اصولی قراردادی را تنظیم می‌کنند و منجر می‌شود تا قرارداد تنظیم شده مشکلاتی را برای طرفین به وجود آورد. 

وکیل قراردادها

چه قراردادهایی توسط وکیل قرارداد نگارش می‌شود؟

حوزه قرارداد نویسی، گسترده است و در این بین، ممکن است که وکلا در یک زمینه خاص قرارداد نویسی فعالیت کنند. اما تجربه ثابت کرده است که وکیل قرارداد نویسی، در زمینه‌های مختلف به نگارش قرارداد می‌پردازد. اصول قرارداد نویسی در تمامی انواع قراردادها باید رعایت شود و صرفا موضوع و ماهیت انواع قراردادها با یکدیگر متفاوت است. 

در مورد این موضوع که وکیل قرارداد، چه قراردادهایی را نگارش می‌کند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 

 • قرارداد مشارکت در ساخت
 • قرارداد مرتبط با کسب و کارهای تجاری
 • قرارداد بین چند شرکت تجاری
 • قرارداد مربوط به پیش فروش ساختمان
 • قرارداد کار
 • قرارداد صلح
 • قرارداد اجاره 
 • قرارداد وکالت
 • قرارداد ودیعه
 • قرارداد عاریه

هر نوع قراردادی، موضوع و عناوین خاص خود را دارد اما در نگارش تمامی آن‌ها باید اصول قرارداد نویسی به درستی رعایت شود. موضوع یک قرارداد می‌تواند در ارتباط با موضوعات عمرانی و ساختمانی بوده یا در حوزه کاری باشد. وکیل قرارداد نویسی ماهر و کاربلد، از عهده نگارش انواع قراردادها بر می‌آید و برای وکیل متخصص قرارداد نویسی، چندان تفاوت نمی‌کند که موضوع قرارداد در رابطه با چه مسائلی است. 

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

افرادی زیادی در جامعه ما هستند که قصد دارند در زمینه ساخت و ساز و انجام پروژه‌های عمرانی، با یکدیگر شراکت کنند که لازمه این امر، ابتدا این است که قراردادی بین آن‌ها تنظیم گردد. وکیل قرارداد مشارکت در ساخت به تنظیم قرارداد ساخت انواع ملک نظیر آپارتمان و خانه‌های ویلایی می‌پردازد. به دلیل اهمیتی که معاملات ملکی دارند، قراردادهایی که در این حوزه نگارش می‌شوند، باید مرتبط با مقررات حوزه قرارداد نویسی باشند. 

در این نوع قرارداد، عموما افرادی که صاحب خانه‌های قدیمی هستند و قصد ساختن ملک مورد نظر را دارند، با سازندگان قراردادی را منعقد می‌کنند. وکیل متخصص قرارداد نویسی، در نگارش قرارداد مشارکت در ساخت به نحوه انتقال سند و همچنین میزان تقسیم سود حاصل از عملیات ساخت و ساز و مواردی از این دسته باید اشاره نماید. 

طرفین قرارداد، مالک و سازنده است که هر کدام برای شروع عملیات مشارکت در ساخت باید قراردادی را تنظیم کنند. تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت به دلایلی مانند بروز اختلاف در زمان انجام تعهدات باید انجام شود. در صورتی که قرارداد کتبی در این زمینه منعقد شده باشد و یکی از طرفین به تعهداتشان عمل نکنند، طرف دیگر می‌تواند این موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید. 

حال در مورد این مسئله که چه موضوعاتی در قرارداد مشارکت در ساخت عنوان می‌شود، در بخش بعدی به بررسی این موضوع به صورت تخصصی می‌پردازیم. 

موارد مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت توسط وکیل قرارداد

وکیل قرارداد در زمان نگارش قرارداد مشارکت در ساخت باید به یک سری موارد مهم و ضروری که لازم که تنظیم هر نوع قراردادی است، اشاره نماید. در هر صورت موارد زیر باید در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت لحاظ شود: 

 1. تعهدات مالک و سازنده
 2. مدت قرارداد
 3. نسبت سهم طرفین از انجام معامله
 4. ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات
 5. موضوع قرارداد
 6. نحوه پرداخت هزینه‌های مربوطه

در قرارداد مشارکت در ساخت، در وهله اول باید موضوع معامله به صورت دقیق که همان مشارکت در ساخت است، عنوان شود. همچنین تعهدات مالک و سازنده باید با ذکر جزئیات دقیق در قرارداد عنوان شود.

تعهد مالک، تقدیم ملک به سازنده است و در مقابل نیز سازنده، موظف به ساختن ملک مورد نظر و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوطه است. کلیه فرآیند ساخت و ساز بر عهده سازنده می‌باشد و مالک در این زمینه نقشی ندارد. 

مدت قرارداد مورد دیگری است که در قرارداد مزبور باید ذکر شود. در واقع سازنده با مالک توافق می‌کند که در موعد مقرر، ملک را به وی تحویل می‌دهد. میزان سهم هریک از شرکاء در قرارداد مشارکت در ساخت، عموما به ترتیب برای مالک و سازنده، 55 به 45 درصد است. 

لازم به ذکر است که در قرارداد مشارکت در ساخت مانند سایر قراردادها، باید درمتن قرارداد به ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات اشاره گردد. در واقع باید در قرارداد این موضوع پیش بینی شود که اگر طرفی نسبت به اجرای تعهدات خود عمل ننماید، چه ضمانتی می‌بایست در قبال عدم تعهد مربوطه صورت گیرد. 

تنظیم قرارداد توسط وکیل قراردادها

وکیل قرارداد کار

وکیل قرارداد کار به نوشتن قرارداد مرتبط با موضوعات کاری بین کارفرما و کارگر می‌پردازد. یکی از دلایل عمده اختلافات بین کارگر و کارفرما، عدم تنظیم قرارداد خوب و طبق اصول قانونی است. در بسیاری از موقع پیش آمده است که کارفرما از ناآگاهی کارگران سوء استفاده نموده و قرارداد را به نحوی تنظیم می‌نماید که به نفع خود باشد. در این صورت برای جلوگیری از مشکلات در این حوزه، لازم است که با وکلا متخصص در امور قرارداد نویسی، مشورت شود. 

جدای از بحث موضوعات کلی در هر قرارداد، در قراردادهای کاری باید به مواردی مانند میزان دستمزد و حق الزحمه کارگران، مزایا و پاداشی که به کارگران تعلق گرفته و همچنین بیمه کارگران اشاره شود. در واقع به کلیه تعهدات کارفرما و کارگر باید در قرارداد کار اشاره گردد. موضوع مدت زمان پرداخت حقوق و دستمزد نیز از جمله موارد بسیار مهم در نگارش قرارداد کار است.

در صورتی که تمامی نکات حقوقی در نگارش قرارداد کار رعایت شود، مشکلی برای اجرای قرارداد به وجود نخواهد آمد که تمامی این مسائل،لازمه نگارش یک قرارداد خوب توسط وکیل متخصص قرارداد نویسی است. 

وکیل قرارداد اجاره

وکلا متخصص درامور قرارداد نویسی، قراردادهایی نظیر قرارداد اجاره را تنظیم می‌کنند. طرفین اصلی این نوع قرارداد، موجر و مستاجر است. فردی که قصد اجاره دادن ملک خود را دارد و در مقابل نیز فردی قصد اجاره کردن ملکی را دارد، می‌توانند انجام معامله را در قالب قرارداد اجاره انجام دهند. 

مدت زمان اجاره و همچنین موعد تخلیه ملک از جمله موضوعاتی است که در قرارداد اجاره ذکر می‌گردد. موجر و مستاجر اگر با نحوه تنظیم قرارداد آشنا نیستند، لازم است که از وکیل قرارداد برای نگارش متن قرارداد کمک بگیرند. منشا اصلی اختلاف بین موجر و مستاجر در بسیاری از مواقع به دلیل نگارش غیر اصولی قرارداد است.

از این رو توصیه می‌شود که تنظیم کردن قرارداد اجاره را بر عهده وکلا متخصص قرار دهید. در صورت عدم اجرای تعهدات از طرف موجر یا مستاجر، طرف دیگر می‌تواند اقدام به فسخ نمودن قرارداد اجاره نماید. 

وکیل قرارداد تجاری

وکیل قرارداد تجاری توانایی و مهارت بالایی در تنظیم انواع مختلفی از قراردادهای تجاری دارد. شرکت‌هایی که قصد انعقاد قرارداد تجاری را دارند، می‌توانند در این زمینه وکیل متخصص استخدام نموده و از توانایی آن‌ها در خصوص نگارش قرارداد استفاده کنند.

همچنین شرکت‌های تجاری برای بستن هرگونه قراردادی مطابق با حیطه فعالیت خود و برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی در این زمینه، بهتر است که نگارش قرارداد تجاری را از طریق وکیل ماهر و کاربلد تنظیم نمایند. 

مواردی که باید در متن قرارداد نوشته شود: 

نگارش قرارداد برای برخی از افراد، امری عادی محسوب می‌شود و اهمیت خاصی به نحوه تنظیم یک قرارداد نمی‌دهند. غافل از این که بسیاری از مشکلات حقوقی و به تبع آن طرح دعاوی در مراجع قضایی به واسطه عدم تنظیم قرارداد طبق اصول قانونی آن است. اگر قراردادی بر اساس مقررات قانونی آن تنظیم گردد، یقینا مشکلاتی را برای طرفین در مورد انجام کار مورد نظر به وجود نمی‌آورد. 

در هر حال برای تنظیم قرارداد،لازم است که موارد زیر در آن رعایت شود: 

 • عنوان قرارداد
 • مشخصات طرفین قرارداد
 • تعیین مدت زمان قرارداد
 • مبلغ قرارداد بر حسب کار و پروژه مورد نظر و نحوه پرداخت آن
 • تعیین ضمانت قرارداد در قبال تعهدات طرفین
 • تعیین مکان دقیق انجام معامله
 • شرایط مربوط به فسخ قرارداد
 • مشخص نمودن تعهدات طرفین قرارداد
 • ذکر جزئیات مربوط به قرارداد 
 • در نهایت امضاء طرفین

زمانی که طرفین، اقدام به امضا نمودن قراردادی می‌کنند، به منزله تایید و پذیرش مفاد قرارداد از طرف آن‌ها است و در این صورت اگر مشکلی در این زمینه در مورد اجرای قرارداد به وجود آید، نمی‌توانند منکر انجام امور مندرج در قرارداد باشند. 

وکیل قراردادها بنیاد وکلا

نکات مهم در تنظیم قرارداد

علاوه بر ذکر موارد لازم و ضروری در نگارش قرارداد، باید به این نکته توجه شود که قرارداد زمانی صحیح است که منطبق با شرایط قانونی باشد. در واقع برای تنظیم قراردادها باید شرایط صحت عمومی قرارداد که در قانون به آن اشاره شده است، توجه شود. شرایط مربوط به صحت قرارداد به شرح زیر است: 

 1. قصد و رضا طرفین قرارداد
 2. اهلیت طرفین قرارداد 
 3. معین بودن موضوع قرارداد
 4. مشروعیت جهت انجام معامله یا قرارداد

موارد فوق به عنوان شرایط عمومی صحت قراردادها شناخته می‌شوند و برای این که قراردادی به لحاظ حقوقی صحیح باشد، لازم است که شرایط فوق در آن رعایت شود. آن چیزی که در تنظیم قرارداد در وهله اول بسیار مهم است، قصد و رضایت طرفین در مورد انجام معامله و یا انعقاد قرارداد است. ماده 191 قانون مدنی عنوان می‌کند که عقد یا قرارداد محقق می‌شود، به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. 

در واقع زمانی می‌توان قراردادی را منعقد نمود که طرفین برای انجام آن قصدی داشته باشند. قصد و رضایت جز عامل اصلی در صحت قرارداد محسوب می‌شود و اگر ثابت شود که یکی از طرفین، میل باطنی برای انعقاد قراردادی نداشته باشد و برای انجام معامله مجبور شده باشد، قرارداد تنظیم شده اثر قانونی نداشته و باطل خواهد بود. 

موضوع بعدی که در جهت صحت قرارداد بسیارمهم است، داشتن اهلیت طرفین قرارداد است. افرادی که معامله یا قراردادی را با یکدیگر منعقد می‌کنند، باید از صلاحیت قانونی برای انجام این کار برخوردار باشند.

این مسئله در ماده 210 قانون مدنی به آن اشاره شده است که بر مبنای این ماده، متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. حال این که چه اهلیتی برای انعقاد قرارداد و انجام معاملات لازم است، ماده 211 قانون مدنی عنوان می‌کند که طرفین باید عاقل، بالغ و رشید باشند. به بیان دیگر، اشخاصی که قصد دارند برای تنظیم قرارداد اقدام کنند، نباید محجور باشند. 

بر اساس ماده 214 قانون مدنی، مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند. گفتنی است مورد معامله باید مالیات داشته و بتوان آن را مال در نظر گرفت. 

چگونه قرارداد خوب تنظیم کنیم؟

برخورداری از قرارداد خوب، برای طرفین دارای مزایای فراوانی است که در هر صورت تنظیم قرارداد خوب زمانی صورت می‌گیرد که تهیه و نوشتن آن توسط وکلا دادگستری و متخصصین حوزه قرارداد نویسی انجام شود. پر واضح است که تمامی وکلا، توانایی و مهارت کافی برای نوشتن قرارداد را ندارند و علی القاعده باید تنظیم قرارداد را بر عهده اشخاصی قرار داد که در این زمینه توانایی کافی داشته باشند. 

قصد تنظیم قرارداد دارید، اما با نحوه و شرایط آن آشنا نیستید و یا در خصوص نگارش قرارداد به دنبال وکیل ماهر و کاربلد هستید، راه حل مناسب برای شما در این زمینه، استفاده از خدمات سامانه بنیاد وکلا است. با توجه به فعال بودن تعداد زیادی از وکلا ماهر در زمینه نگارش قرارداد، می‌تواند تهیه و نوشتن هر نوع قراردادی را از طریق بنیاد وکلا انجام دهید. 

خدمات بنیاد وکلا در خصوص نگارش قرارداد به صورت ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم قرارداد مستقیما توسط است. در واقع بسته به نظر متقاضیان، در مورد نحوه نگارش قرارداد، مشاوره حقوقی قراردادها ارائه می‌شود و همچنین تنظیم قرارداد توسط وکیل انجام می‌شود. 

جهت نگارش قرارداد در هر زمینه و موضوعی، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا چگونگی انجام مراحل آن و سایر اطلاعات مورد نیاز در این زمینه در اختیارتان قرار گیرد.