نیم عشر دولتی

  • اجرای احکامinB9saIK9KcOHJywqw9TazptsbfcqL4lQ5XnKzSU

    نیم عشر دولتی

    در دعاوی حقوقی مبلغی اضافه تر بر مبلغ محکوم بها (خواسته شما) است. توسط دادگاه ها بری اجرای حکم و…

دکمه بازگشت به بالا