لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

پیشنهادات مشاوره حقوقی تلفنی فروش وکالتنامه ای ملک

۷۷۳ پیشنهاد از طرف ۷۷۳ متخصص یافت شد

نوع متخصص
استان
قیمت
محدوده قیمت
از تومان
تا تومان
انتخاب توسط بنیاد وکلا
انتخاب توسط بنیاد وکلا

با انتخاب این گزینه بنیاد وکلا با توجه به نیازهای شما بهترین متخصص را برای شما انتخاب خواهد کرد.

۴.۷ براساس (۱,۲۶۰) دیدگاه مشتریان

یکی از بسته‌های زیر را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۶۳,۹۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۸۶,۷۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۱۱۲,۷۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امین احمدی
وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا
اهواز
۲.۹ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۱۵ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط امین احمدی را انتخاب کنید

۴۵ دقیقه‌ای
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۹۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نسترن زمانی پور
وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا
تهران
۱.۹ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۱۵ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان
نزدیک‌ترین ساعت کاری متخصص برای ارائه مشاوره امروز (یک‌شنبه) ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط نسترن زمانی پور را انتخاب کنید

۴۵ دقیقه‌ای
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۷۷,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سها آگهی
همیار ارشد بنیاد
تهران
۶.۹ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۱۲ مشاوره
نزدیک‌ترین ساعت کاری متخصص برای ارائه مشاوره امروز (یک‌شنبه) ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط سها آگهی را انتخاب کنید

۴۵ دقیقه‌ای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۴۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

احسان عبدالهی
وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلا
تهران
۷.۶ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۱۱ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط احسان عبدالهی را انتخاب کنید

۴۵ دقیقه‌ای
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۸۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حامد رستمی
وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا
تهران
۰.۱ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۱۱ مشاوره

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط حامد رستمی را انتخاب کنید

۳۰ دقیقه‌ای
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۹۹,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سیدمهرداد توسلی
کارشناس حقوقی
کرمانشاه
۰.۶ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۷ مشاوره

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط سیدمهرداد توسلی را انتخاب کنید

۳۰ دقیقه‌ای
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۸۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حسام خوشگواری
وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا
تهران
۰.۴ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۷ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط حسام خوشگواری را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۹۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهرداد بوستانچی
کارشناس حقوقی
اصفهان
۰.۳ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۶ مشاوره
۱۰۰٪ رضایت مشتریان

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط مهرداد بوستانچی را انتخاب کنید

۳۰ دقیقه‌ای
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۴۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عبدالرضا مبارکی
کارشناس حقوقی
تهران
۰.۲ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۶ مشاوره

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط عبدالرضا مبارکی را انتخاب کنید

۳۰ دقیقه‌ای
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵ دقیقه‌ای
۴۰,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زهرا اشرفی قهی
وکیل پایه یک دادگستری مرکز وکلا
تهران
۰.۵ بر اساس عملکرد
۰.۰ براساس (۰) دیدگاه مشتریان
۶ مشاوره

یکی از بسته‌های ارائه شده توسط زهرا اشرفی قهی را انتخاب کنید

۱۵ دقیقه‌ای
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵ دقیقه‌ای
۹۵,۰۰۰ تومان
۳۰ دقیقه‌ای
۶۵,۰۰۰ تومان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود