لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره دخالت کارفرما

آیا من میتونم هر وقت خواستم از اداره برم حقوق کارهایی که اضافه ازم خواستن رو انجام دادم ازشون بگیرم؟

من کارمند اداره هستم، بجز کارای مربوط به قراردادم، کارهای دیگه هم بهم دادن که خارج از قرار دادم هست و من رو مسول کارایی کردن که جز وظایفم نیست و هیچ گونه حقوقی هم بهم نمیدن بابت…

اگر کارفرما بدون اختیار برای دریافت مانده حساب اقدام کند چه جرمی دارد؟

اگر مانده حساب مشتری برای بازاریاب محسوب شود و کارفرما بدون اختیار برای دریافت مانده حساب اقدام کند چه جرمی دارد