لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

مشاوره تلفنی اداره کار

۶ محصول

مشاوره تلفنی در خصوص حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش
۳۷۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۸ بر اساس ( ۳۰۴ ) دیدگاه مشتریان

ارائه راهکارهای تخصصی در خصوص مسائل مرتبط با حقوق و دستمزد و سنوات و عیدی و پاداش

قیمت
از ۷۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
مشاوره تلفنی مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
۳۷۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۸ بر اساس ( ۳۰۴ ) دیدگاه مشتریان

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری

قیمت
از ۷۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
مشاوره تلفنی مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد کار آزمایشی
۲۶۵ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۸ بر اساس ( ۳۰۴ ) دیدگاه مشتریان

قرارداد کار آزمایشی یکی از رایج ترین تصورات اشتباه کارفرمایان و مدیران و صاحبان کسب و کار این است که کارگری که قرارداد کار آزمایشی منعقد کرده از شمول قانون کار خارج است و کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال مواردی همچون حق بیمه، حق مسکن، بن خواربار، عیدی و پاداش و حق سنوات ندارد. این در حالی است که قرارداد ۸۹ روزه و یا همان قرارداد کار آزمایشی به استناد ماده ۱۱ قانون کارمشمول قانون کار بوده و طبق آن کارگر باید از تاریخ شروع قرارداد، توسط کارفرما نزد سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه اجباری قرار بگیرد.

قیمت
از ۷۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
مشاوره تلفنی مشاوره حقوقی تلفنی اسناد اقاله
۳۷۰ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۸ بر اساس ( ۲۹۸ ) دیدگاه مشتریان

مشاوره حقوقی تخصصی تلفنی در خصوص اسناد اقاله توسط متخصصین ثبت اسناد

قیمت
از ۷۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
مشاوره تلفنی راهنمای ثبت دادخواست بدوی و تجدید نظر٬ ارسال لایحه در سامانه جامع روابط کار
۳ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۸ بر اساس ( ۲۹۸ ) دیدگاه مشتریان

راهنمای ثبت دادخواست بدوی و تجدید نظر٬ ارسال لایحه در سامانه جامع روابط کار

قیمت
از ۸۰,۰۰۰ تا ۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
مشاوره تلفنی راهنما بررسی و مطالعه اوراق صادره از شعب اداره کار٬ در سامانه جامع روابط کار
۳ متخصص این خدمت را ارائه می‌دهند
۴.۸ بر اساس ( ۲۹۸ ) دیدگاه مشتریان

راهنما بررسی و مطالعه اوراق صادره از شعب اداره کار٬ در سامانه جامع روابط کار

قیمت
از ۸۰,۰۰۰ تا ۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده پیشنهاد متخصصین
دسته‌بندی
خدمت