لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره معاملات محجورین

آیا اکنون قیم که لایحه رد دعوا را عنوان کرده است بدون اجازه از دادستانی تخلف نموده است؟

با سلام و روز به خیر؛ شکایتی حقوقی تحت عنوان ابطال معاملات محجور در زمان حجر از شخصی که از محجور وکالت گرفته بود و معامله انجام داد صورت داده ام و البته محجور نیز به عنوان خوانده…

معاملات ذکر شده در صورت تایید قیم به چه صورتی در می آیند باطل یا غیر نافذ؟

معاملات فردی که از شخص غیر رشید در زمان حجر اقدام به اخذ وکالت نامه تام الختیار کند به چه صورت است؟ باطل یا غیر نافذ؟ دقت شود در زمان انجام معاملات هنوز قیمی انتخاب نشده بود و…

اگر غیر نافذ هستند تنها احتیاج به تنفیذ قیم هست یا قیم نیز قبل از تنفیذ باید از دادستان اجازه بگیرد؟

معاملات در اموال غیر منقول سفیه در زمان حجر و با اخذ وکالت نامه تام الاختیار از محجور و قبل از انتصاب قیم به سمت قیومت باطل هستند یا غیر نافذ؟ اگر غیر نافذ هستند تنها احتیاج به…

آیا محجور می تواند مالی را انتقال دهد؟

مادربزرگ ۹۰ ساله بنده سهم الارث ملک شوهر فوت شده خود را (۳ سهم از ۱۵ سهم مشاع) طی مبایعه نامه با حضور ۳شاهد به بنده فروخته و دفتر اسناد رسمی وکالت بلاعزل داده جهت ثبت سند رسمی…

معامله با شخصی که بعد از معامله ادعا کرده محجور است به چه صورتی است؟

من واحدی را به شخصی اجاره داده ام اما در پایان قرار داد این شخص ادعا کرده محجور است و قیم دارد ولی در روز عقد قرارداد تا پایان ان اطاع نداده در خواست حکم تخلیه کرده ام ام قاضی…