لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۴۳ بازدید ۰ دیدگاه

چرا در انعقاد قراردادهای خود نیاز به یک مشاوره حقوقی قراردادی داریم؟

چرا در انعقاد قراردادهای خود نیاز به یک مشاوره حقوقی  قراردادی داریم؟

امروزه بیشترین پرونده های حقوقی و کیفری در اختلافات قراردادی است.

اکثر افراد انعقاد یک قرارداد با ضمانت اجراهای سنگین  را نسبت به آنالیز شخصیتی طرف معامله خود ترجیح میدهند ولی باید بدانید ممکن است قراردادهای شما از لحاظ قانونی بسیار دقیق باشد ولی شخص طرف معامله آدم متعهدی به مفاد قرارداد نباشد، پس بهتر است قبل از هر اقدامی طرف معامله خود را بشناسید؛ بر اساس اعتماد و صرف احراز هویت او اکتفا ننمایید .

در اختلافات قراردادی برای اشخاص که نسبت به سرنوشت خود و قرارداد بسیار بی تفاوت و عادی جلوه میکنند قابل ذکر است که خیلی از پرونده هایی که طرفین در آن به اختلاف خورده اند بر اساس قراردادهایی بوده که طرفین در ابتدای تنظیم براسا س یک اعتماد و یا حتی دوستی بوده است.

بنابراین بهتر است در زمان انعقاد قرارداد هر اتفاقی را در زمان آینده پیش بینی کنیدازوقوع هر اتقاق و یا مشکلات حقوقی و درگیری های دادرسی  جلوگیری کنید.

چه مواردی باید در تنظیم قرارداد مد نظر طرفین باشد

اولین قدم در تنظیم یک قرارداد مشورت با یک وکیل متخصص قراردادی و یا مشاوره حقوقی با تجربه در انعقاد قراردادهاست؛ چون قرارداد نویسی یک امری تخصصی است که تابع اصول و قوائد خاصی است که وکیل متخصص قراردادها با تسلط بر قوانین و چالشهای یک قرارداد میتواند در آینده  شما را از هرگونه اختلافات احتمالی و درگیری قضایی رها کند

انتخاب  عنوان قرارداد

در قانون مدنی قانون گذار قراردادهایی را با قواعد و احکام  خاص قرار داده است مانند عقد جعاله، عقد بیع، عقد اجاره و.. که طرفین می توانند آنها را بر اساس خواسته خود منعقد کنند و خلاء های داخل آن را با اراده خود تکمیل کنند و یا عرف خلا ان را پر خواهد کرد؛ حتی اگر طرفین بر آن توافقی نکنند.

تعیین عنوان قرارداد اثر مهمی بر آن نخواهد داشت؛ چون  قصد طرفین بر اسا س محتوی آن تعیین خواهد شد و دادگاه در زمان اختلاف از الفاظ قرارداد است که میتواند آن را یک قرارداد معین بداند یا یک قرارداد خصوصی.

نقش اراده طرفین در انعقاد قراردادها

قانون گذار در ماده ۱۰ قانون مدنی از اصل اراده ها گفته است یعنی طرفین میتوانند قراردادهای خصوصی را بر اساس اراده و خواست خود منعقد کنند و قانون حاکم برآن اراده طرفین خواهد بود یعنی نسبت به تعهدات موجود در قرارداد و جبران خسارات و خاتمه قرارداد ، حل اختلافات وایجاد تضمینات و... .

شرایط شکلی قرارداد

در زمان تنظیم قرارداد باید متن و عبارات بکار رفته  صریح و واضح باشد به نحوی که امکان برداشتهای مختلف ازیک لفظ نیاشد یعنی باید مقصود طرفین در کلمات بکار رفته شده کاملا روشن باشد و ابهامی برای طرفین ایجاد نکند.

اگر در قرارداد شما مفاهیمی تخصصی بکار رفته که عموم مردم از ان ناآگاه هستند باید آن کلمات تخصصی را در اول و یا آخر آن قرارداد توضیحات کامل دهید.

شرایط طرفین در انعقاد قرارداد

قرارداد یک عمل حقوقی است که توسط ۲ یاچند نفر یا چند شخص حقوقی  منعقد میشود که دارای اهلیت حقوقی باشند . قانون گذار اهلیت را برای کسی میداند که بتواند در امور مالی خود مستقلا عمل کند( در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری به سن بلوغ رسیده است و سن ۱۸ سال را با اثبات حکم رشد درامور مالی ).

 موضوع یک قرارداد

موضوع قرارداد شما میتواند انجام یک عمل ( نقاشی ساختمان ) و یا یک شی مادی ( اتومبیل )قابل لمس و یا یک مالی باشد که غیر قابل لمس است( حقوق معنوی ) و یا حتی معامله یک زمین که جزء اموال غیر منقول ذاتی است  و یا حتی یک آپارتمان.

بنابراین باید دقیقا مشخص کنید که چه چیزی را و چه کاری را از طرف مقابل میخواهید و در ازایش دارید بهایی را پرداخت میکنید.

یعنی در صورت معامله یک اتومبیل باید دقیقا مشخص کنید چه مشخصات و چه خصوصیاتی دارد و یا در معامله یک ملک باید دقیقا تمامی شرایط و موقعیت آن در قرارداد ذکر شود به طوری که برای طرف مقابل  کاملا رفع ابهام شود.

 تعیین مدت قرارداد

زمانی که قراردادی را منعقد میکنید تاریخ تنظیم آن باید مشخص شود این تاریخ تاریخ آغاز یک قرارداد محسوب میشود  البته بسیاری از قراردادها تاریخ آغاز قرارداد همان تاریخ امضای آن است  و یا حتی ممکن است قرارداد را از چند روز و یا چند ماه بعد آغاز کنند.

دلیل تعیین تاریخ قرارداد این امکان را به شما میدهد که بتوانید از طرف مقابل در صورت تخلف از اجرای تعهد در یک بازه زمانی مشخض شده مطالبه خسارت کنید و یا اجرای تعهدات طرف مقابل با تعیین مدت دارای اهمیت بسیاری است.

تعیین مبلغ قراردادی

یکی از مهمترین و یا مهمترین شرایط یک قرارداد تعیین مبلغ قراردادی است زیرا با تعیین مبلغ شما بهای موضوع معامله را مشخص کرده اید و در زمان انعقاد معامله اگز مالی از شما به طرف مقابل منتقل میشود یعنی از دارایی شما کاسته میشود، در عوض  در ازای آن بر اساس قصد و نیت قراردادی باید مالی به دارایی شما افزوده شود.

بنابراین باید مبلغ کل قرارداد را کاملا تصریح کنید  و در مورد نحوه پرداخت که به صورت اقساط است یا نه  دقیقا توافق و در قرارداد ذکر کنید.

تعهدات طرفین در قرارداد

با انعقاد قرارداد برای طرفین تعهداتی ایجاد میشود که به صورت واضح و دقیق باید ذکر شود و حتما باید برای عدم اجرای آنها که نوعی تخلف قراردادی است ضمانت اجرا باید مقرر شود.

بسیاری از افراد علاوه بر تعهدات قراردادی در انتهای قرارداد توضیحاتی را ذکر مینمایند که بررسی آن توضیحات در زمان اختلاف برای یک وکیل دادگستری متخصص قراردادی لازم است.

تضمینات قراردادی

دراین بخض ممکن است یکی از طرفین برای حسن انجام تعهد چک و یا ضمانت نامه های بانکی دهد که باید به طور دقیق در قرارداد به تمام مشخصات آن چک اشاره شود و در صورتی که برای ضمانت یا تضمین باشد اقدامات کیفری را منتفی خواهد کرد.

ضمائم و پیوست ها

برخی قراردادها دارای ضمائم و پیوستهایی است که بهتر است در قرارداد اصلی ذکر شوند که اگر مفقود شوند یا در صورت نیاز این بند قابلیت استناد داشته باشد.

محل اقامه دعوی در صورت اختلاف

قانون گذار در زمان اختلاف قرارداد دادگاهی را صالح میداند که درآن جا منعقد شده و یا باید اجرای تعهد شود و یا درمحل اقامت خوانده.

پایان قرارداد

بعد اجرای تعهدات قراردادی ،  عقد حیات خود را از دست میدهد ولی غیر از اجرای تعهد طرفین میتوانند توافق کنند و خودشان و یا یک طرف قرارداد حق فسخ قرار دهند یا اگر واقعه ای اتفاق افتاد عقد خود به خود منفسخ شود و یا با توافق طرفین اقاله گردد.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.