لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره توقیف زمین زوج

۰

زمین میتواند در شکایت مهریه مصادره گردد؟

من فقط یک قطعه زمین زراعی و یک دستگاه پیکان دارم آیا در صورت شکایت مهریه مصادره میگردند؟ در صورت مصادره میتوان پس گرفت؟

۰

بدلیل اینکه تنها منبع درآمد بنده میباشد، شامل مستثنیات دین میشود؟

خانومم زمین بنده رو توقیف کرده که تنها منبع درامد بنده هست آیا جز مستندات دین محاسبه میشه؟