لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره اعتراض به تامین خواسته

۰

آیا اعتراض به دادنامه تامین خواسته مهریه فایده ای دارد؟

با سلام دادنامه ی با عنوان تامین خواسته و قرار توقیف اموال بعد از دادخواستی که همسرم برای دریافت مهریه انجام داده به دستم رسیده. قسمتی از متن به شرح ذیل است: با عنایت به جامع…