لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره‌ی دروغ

در چه صورتی می توان نکاح را فسخ نمود؟

آیا با اثبات دروغ همسر می توان لغو نکاح کرد. البته ما فعلا نامزدیم