لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره وظایف زناشویی

اگر زوجه اقرار کند قادر به انجام وظایف زناشویی خود نیست مرد می تواند برای فسخ نکاح اقدام کند؟

آیا اقرار صریح و کتبی زوجه مبنی بر اینکه دیگر قادر به توانایی انجام وظایف زناشویی نمی باشد.زوج میتواند درخواست فسخ دهد.

در صورتی که همسرم ( زوجه) وظایف زناشویی خود را به خوبی انجام ندهد چه طور باید ثابت کنم؟

سلام خانوم من وظائف خود را بدرستی انجام نمی دهد. منظورم خروج از منزل نیست. بدون اجازه من جایی نمیره ولی مسائل زناشویی ، نظافت منزل و غیره  انجام نمیدهد یا بدرستی انجام…

وظایف همسر در قبال شوهر

با درود در یکی از پاسخ های خوبتون فرمودید که زن را به زور نمیتوان در منزل نگه داشت آیا همسر نباید وظایف خود را در قبال تهیه غذا برای شوهر با عنایت به اینکه سرکاربو.ده و نیازمند…