لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره‌ی مصادره زمین

زمین میتواند در شکایت مهریه مصادره گردد؟

من فقط یک قطعه زمین زراعی و یک دستگاه پیکان دارم آیا در صورت شکایت مهریه مصادره میگردند؟ در صورت مصادره میتوان پس گرفت؟