لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
مصطفی عباسی عبدالصمد محمدی مقدم اکبر هدایی‌ متنق فاطمه حسین پور
۱۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا کارفرما می تواند به علت ترک کار سفته را وصول کند؟

پرسیده شده

با سلام. من در شرکتی مشغول به کار شدم که بعد ۴ ماه نه قرارداد کاری با من نوشتن و نه بیمه برای من رد شد. بعد ۴ ماه و دریافت وجه از کارفرما کار را ترک کردم. با این حال من سفته به ایشان داده ام و در تاریخ ذکر کردم که بابت حسن انجام کار. آیا کارفرما می تواند به علت ترک کار سفته را وصول کند؟

۹ پاسخ #82320949
۵۱۴
مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
مصطفی عباسی عبدالصمد محمدی مقدم اکبر هدایی‌ متنق فاطمه حسین پور
۱۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر نمیتواند ... چون بابت گرفتن سفته به شما هیچ مبلغی پرداخت نکرده است

سلام
وصول وجه سفته، منوط به اثبات مورد ضرر از جانب شما میباشد
در ضمن اینکه میتوانید بطرفیت ایشان،اظهارنامه ای مبنی بر تحویل سفته ها نمایید و در صورت عدم تحویل دادخواست خیانت در امانت تقدیم نمایید.
همچنین بدلیل عدم انعقاد قرارداد کار میتوانید از ایشان در اداره کار طرح شکایت نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
مصطفی عباسی عبدالصمد محمدی مقدم اکبر هدایی‌ متنق فاطمه حسین پور
۱۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سفته برای ضمانت حسن انجام کار بوده و نمی تواند وصول کند پیشنهاد میگردد دادخواست استرداد سفته را مطرح کنید

در صورتی که شما به تعهدات خود عمل نکرده باشید و باعث ایجاد خسارت شده باشید میتواند مطالبه وجه کند

اگر بی دلیل ترک کار کردید و خسارتی وارد کردید ، سفته قابلیت اقدام دارد

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
مصطفی عباسی عبدالصمد محمدی مقدم اکبر هدایی‌ متنق فاطمه حسین پور
۱۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
خیر ..تخلفی از شرایط قرارداد کار صورت نگرفته که مستلزم استفاده از سفته باشد.

با سلام
با توجه به اینکه در سفته قید کرده اید بابت ضمانت و حسن انجام کار، کارفرما برای وصول وجه باید اثبات نماید که شما حسن انجام کار نداشته اید و یا ضرر و زیانی از جانب شما به ایشان وارد شده است درغیر اینصورت سفته قابل وصول نمی باشد.

استفاده از سفته حسن انجام کار منوط به اثبات ضرر و زیان وارده از سوی شما است. اگر بدون اثبات ضرر و زیان مبلغ سفته را مطالبه نماید خیانت در امانت است. اظهارنامه ای به کارفرما بدهید و استرداد سفته ها را بخواهید و یادآور شوید سفته ها امانی است.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
مصطفی عباسی عبدالصمد محمدی مقدم اکبر هدایی‌ متنق فاطمه حسین پور
۱۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مطالبه سفته بابت حسن انجام کار ضمانت در صورتی که کار فرما نتواند اثبات زیان خود را ثابت کند قابل مطالبه است و در صورت عدم استرداد قابل پیگیری قضایی است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.