لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی مهرداد بوستانچی
۳۶۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی مهرداد بوستانچی
۳۶۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
شورای حل اختلاف میتواند دستور تخلیه مورد اجاره را صادر نماید لیکن احراز شرایط ناشی از کرونا بر عهده ی اعضاء شوراست

سلام
با پایان مدت اجاره ضمن واریز وجه الودیعه به حساب صندوق دادگستری درخواست تخلیه بدهید.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی مهرداد بوستانچی
۳۶۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام..
در خصوص موضوع مطروحه.. بر حسب روال قانونی می توانید درخواست تخلیه از طریق دفاتر خدمات قصای جهت طرح در شورای حل اختلاف مطرح نمائید..
*** نکته مهم اینکه: بلحاظ وضیعت اضطراری بیماری کرونا و شرایط ویژه فورس ماژور و حسب دستوالعمل صادره در اینخصوص به مراجع قضایی اعم از شوراهای حل اختلاف و دادگاهها و سایر نهادهای قضایی.. معمولا در شرایط فعلی، اکثر نهادهای ذیربط نسبت به صدور حکم تخلیه بشدت مقاومت می نمایند..
موفق باشید..

تخلیه در شرایط فعلی تابع شرایط مقرر ستاد ملی کرونا /بند۹است...

چنانچه قرارداد مشمول سال ۷۶ و بدون سرقفلی است از طریق دفتر خدمات قضایی دادخواست دستور تخلیه مطرح کنید

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی مهرداد بوستانچی
۳۶۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی که از مفاد قرارداد اجاره تخلف کرده باشد مشمول مصوبه ستاد کرونا نشده لذا می توانید دادخواست تخلیه ایشان را بخواهید

اعلام یک طرفه مستاجر کارساز نیست، معمولا اون مورد برای واحدهای مسکونی است، در واحدهای تجاری ما بیشتر تقاضای مستجر برای تخلیه و فسخ پیش از موعد رو داریم، به نظر میرسد مستاجر میخواهد از کرونا کره بگیرد و سوء استفاده کند از شرایط موجود، با توجه به عدم توافق بر سر اجاره هم مستحق دریافت اجرت المثل طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری هستید.

ابتدا اظهار نامه ای مبنی بر تخلیه برای مستاجر بفرستید چنانچه ظرف ۱۰ روز تخلیه ننمود دادخواست تخلیه ید به شورای خل اختلاف ملک ارایه دهید

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
بهنام رفیعی ساران عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی مهرداد بوستانچی
۳۶۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۱۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در واحدهای تجاری ما بیشتر تقاضای مستاجر برای تخلیه و فسخ پیش از موعد رو داریم، به نظر میرسد مستاجر میخواهد از شرایط کرونا سوء استفاده کند با توجه به عدم توافق بر سر اجاره هم مستحق دریافت اجرت المثل طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری هستید.پس دادخواستی رابه شورای حل اختلاف تقدیم کن

با سلام
برای این امر از طریق شورای حل اختلاف جهت تخلیه مستاجر اقامه دعوی نمایید و نیز ودیعه مورد اجاره را به صندوق دادگستری واریز و اخذ رسید نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.