لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
عادل حزباوی

عادل حزباوی کارشناس حقوقی

آخرین فعالیت ۳ ساعت پیش
۰ بر اساس عملکرد
ایران، خوزستان

کارشناس حقوقی
کارمند آبفا

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۲ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

مقالات منتشر شده

جرم استفاده غیز مجاز از انشعاب برق - آب - گاز و تلفن

گاها درهمسایگی مان یا اشنایان خود با افرادی برخورد کرده باشیم که اقدام به برداشت انشعاب غیرمجاز از…

چالش ها در حقوق آب

آب محور اصلی توسعه کشورها است و دسترسی و بهره گیری از این منبع حیاتی با مسائل گوناگون اقتصادی،…

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

  • مسئول حقوقی مدیریت آب حیات-آبفا استان
    ۱۳۹۵ تا کنون