لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
علی محبی محسن اسدالهی فرناز مهری سمانه برخورداری
۱۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

در صورت عدم تمدید قرارداد کار آیا کارگر میتواند شکایت نماید؟

پرسیده شده

با سلام من به مدت بیست و سه ماه در شرکتی مشغول به کار بودم بعد از چند ماه اضافه کاری اجباری شد و بدلیل عدم انجام اضافه کاری اجباری از طرف من شرکت قرارداد بنده را تمدید نکرد و قبل از عدم تمدید قرارداد تعهدی از بنده گرفته شد که باید طبق مقررات شرکت کار کنم دارای ده سال سابقه بیمه با سربازی میباشم ایا بنده حق شکایت از کارفرما را دارم و بیمه بیکاری به من تعلق میگیرد ایا تعهد بنده مشکلی برای شکایت من ایجاد میکند ؟ با سپاس

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
علی محبی محسن اسدالهی فرناز مهری سمانه برخورداری
۱۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

طبق قانون کار ساعات کار کارگران برای یک هفته 44 ساعت میباشد که بیشتر از آن باید با توافق کارگر و کارفرما مبنی بر اضافه کار باشد لذا در این صورت شما میتوانید از بیمه بیکاری استفاده نموده و از کارفرما شکایت نمایید.

موید باشید

با توجه به اینکه در بدو استخدام و در قرارداد کار اولیه، کارگر شرایط کار مورد توافق را پذیرفته و بر اساس آن انجام وظیفه می کند و مثلاً نوبتکار بودن و یا کار در شب را به عنوان تعهد مورد قرارداد می پذیرد بنابراین تغییرات بعدی در شرایط کار کارگر باید با موافقت وی صورت گیرد و چنانچه این تغییر کلیه و یا اکثریت کارگران را شامل شود نیاز به موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل خواهد داشت و در هر حال در موارد یاد شده در صورت بروز اختلاف تصمیم و حکم مراجع اختلاف قانون کار تعیین کننده و لازم الاتباع خواهد بود در نهیت حق طرح دعوی دارید و میتوانید بیمه بیکاری را نیز بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
علی محبی محسن اسدالهی فرناز مهری سمانه برخورداری
۱۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام اگر قرارداد شما دارای مدت معین بوده کارفرما الزامی ندارد با شما قراردادش را تمدید کند . اما شما می توانید بیمه بیکاری دریافت کنید .

با سلام :
شما در صورتی بیکار باشید می توانید از بیمه بیکاری استفاده نمایید .
در خصوص قانون کار م شما ۴۴ ساعت کار اجباری با توافق قانون دارید که حقوق دریافت می نمایید و اضافه کار در صورت داشتن با توافق طرفین می باشد .

سلام
اگر قرارداد کار مدت داشته باشد و مدت آن منقضی شده باشد شرکت الزامی به تمدید قرارداد کاری ندارد.
ظرف مدت یک ماه از پایان غیر ارادی رابطه کاری درخصوص بیمه بیکاری باید درخواست بدهید.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
علی محبی محسن اسدالهی فرناز مهری سمانه برخورداری
۱۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام شما می توانید شکایت کنید ودر هیت تشخیص عنوان می کنید حاضر به باز گشت کار هستید اگر کارفرما قبول نکند اخراج شما با اراده کارفرماست پس می توانید اقدام به بیمه بیکاری نمایید در غیر این صورت تعلق می گیرد اضافه کاری اجباری نیست ولی شرایط کاری است

اگر قرارداد کار مدت داشته باشد و مدت آن منقضی شده باشد شرکت الزامی به تمدید قرارداد کاری ندارد.
ظرف مدت یک ماه از پایان غیر ارادی رابطه کاری درخصوص بیمه بیکاری باید درخواست بدهید.

بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد
تعهد شما مشکلی برای شکایت ایجاد نمیکند

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
علی محبی محسن اسدالهی فرناز مهری سمانه برخورداری
۱۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله شما می توانید تا دو سال از بیمه بیکاری استفاده نمایید .
با احترام بهجت

در قانون کار هیچ کارفرمایی حق به کار گیری نیروی انسانی و کارگر را بیش از مدت ۸ ساعت در روز نخواهد داشت .اضافه کاری صرفا توافقی است اختیاری میان کارگر و کارفرما که به ازای آن میتوانید اضافه حقوق دریافت نمایید.در این مورد شما با مراجعه به کمیسیون های حل اختلاف کارگرو کارفرما موضوع را مطرح نمایید

اقدام کارفرما به لحاظ عدم تمدید قرارداد با شما ، قانونی است ولی اگر حق و حثوقی طلب دارید می توانید اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
علی محبی محسن اسدالهی فرناز مهری سمانه برخورداری
۱۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام تعهداتی که خلاف مقررات قانونی است مورد پذیرش نخواهد بود و میتوانید از طریق اداره کار بابت حقوق و مزایایی که دریافت ننموده اید و احتمالا بیمه بیکاری اقدام نمایید. که درخواست دریافت بیمه بیکاری مقید به مهلت بعد از قطع همکاری است که مدنظر باشد.

طبق قانون کاراصولا"نباید هفته ای بیش از۴۴ ساعت
کارکرد اما استثنائاتی نیز وجود دارد. باتوجه ب توافق قبلی مبنی براینکه اضافه کارکنین و ب ازای آن مبلغ بیشتری از سوی کارفرما دریافت کنید.درمدت بیکاری میتوان ازبیمه بیکاری استفاده کرد.

با سلام
اگر قرارداد کار مدت داشته باشد و مدت آن منقضی شده باشد شرکت الزامی به تمدید قرارداد کاری ندارد.
ظرف مدت یک ماه از پایان غیر ارادی رابطه کاری درخصوص بیمه بیکاری باید درخواست بدهید.

بله می توانید شکایت نماید و حقوق بیکاری را مطالبه نمایید تهعد شما به اضافه کار اجباری خلافذقانون کار می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
علی محبی محسن اسدالهی فرناز مهری سمانه برخورداری
۱۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر قرارداد کار مدت داشته باشد و مدت آن منقضی شده باشد شرکت الزامی به تمدید قرارداد کاری ندارد.
ظرف مدت یک ماه از اخراج شما از کار یا عدم تمدید قرارداد شما ، میتوانید درخواست بیمه بیکاری کنید

باسلام
پس از پایان قراداد،کارفرما الزامی درتمدید قرارداد باشما نداردولی شما میتوانید از بیمه بیکدری استفاده نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
علی محبی محسن اسدالهی فرناز مهری سمانه برخورداری
۱۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بدوا بایست مشخص شود شما تحت چه عنوانی در شرکت کار میکردید.اگر ماهیت کار شما و همچنین مدت در قرارداد شما مدت معین باشد در این صورت بعد از انقضای مدت کارفرما الزامی در تمدید قرارداد ندارد.

با سلام و احترام در صورت انقضای مدت قرارداد و عدم تمدید از ناحیه کافرما موجه و قانونی می باشد بند د ماده ۲۱ قانون کار در خصوص بیمه بیکاری در صورت احراز بیکار شدن شما خارج از میل و اراده توسط هیات تشخیص با توجه به سوابق کاری تان بیمه بیکاری مشمول بیمه بیکاری می باشد

با سلام
قوانین کار آمره است حتی توافق اشخاص بر خلاف آن قابلیت اجرا ندارد در صورت اخراج شما می توانید با تقدیم دادخواست به هیئتهای اداره کار به حق و حقوق خود برسید.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
علی محبی محسن اسدالهی فرناز مهری سمانه برخورداری
۱۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قوانین کار آمره هستند حتی توافق اشخاص بر خلاف آنها قابلیت اجرایی ندارد در صورت اخراج می توانید با تقدیم دادخواست به هیئتهای اداره کار اقدام نمایید.

با سلام طبق قانون کار بیش از ساعات قانونی کار در هفته با رضایت طرفین میباشد شما اگر از سوی کارفرما طبق ماده ۲۱ تبصره د قرارداد تنظیم نگردید میتوانید ظرف مدت یکماه با نامه عدم نیاز از سوی کارفرما و قرارداد یکسال اخر به واحد بیمه بیکاری اداره تعاون کار مراجعه نماید

در صورتی که قرارداد شما کتبی بوده باشد پس از اتمام موعد قرارداد تکلیفی برای تمدید قرارداد کار وجود ندارد، ولی درصورت شفاهی بودن، چون به منزله دائم می‌باشد میتوانید بازگشت به کار بگیرین...

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
علی محبی محسن اسدالهی فرناز مهری سمانه برخورداری
۱۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بیمه بیکاری به شما تعلق میگیرد لذا شرکت باید عدم نیاز بزند سپس با شکایت به اداره کار و امور اجتماعی نسبت به دریافت حقوق خود اقدام کن

طبق قانون کار روزانه ۸ ساعت کار و مازاد آن اضافه کاری که باید با توافق کارگر و کارفرما صورت بگیرد و شما می تونید از بیمه بیکاری استفاده کنید و از کارفرما بابت این مدت که مشغول کار بودین تمام حقوق و مزایا که بخشی از آن بیمه بیکاری میباشد رو مطالبه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
علی محبی محسن اسدالهی فرناز مهری سمانه برخورداری
۱۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
اولا طبق قانون کار ، اضافه کاری بر کارگر یا کارمند الزامی نیست و بایستی طبق قانون ساعات کاری عمل نمود
دوما در صورت اخراج یا عدم بستن قرارداد به دلیل عدم فعالیت در اضافه کاری ، میتوانید از طریق اداره کار اقدام نمایید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.