لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

تنظیم تخصصی دادخواست

در صورتی که موفق به یافتن دادخواست مورد نظر خود در بانک دادخواست بنیاد وکلا نشده‌اید، می‌توانید از طریق لینک زیر درخواست تنظیم دادخواست خود را برای ما ارسال کنید.

درخواست تنظیم یا بازبینی دادخواست

دادخواست‌های قرارداد و تعهدات، تنظیم و دانلود دادخواست‌های قرارداد و تعهدات

الزام به تنظیم سند رسمی خانه
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله
قیمت رایگان
قیمت رایگان
مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ