لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

محاسبه سهم الارث

زوجین

وراث طبقه اول

درصورتی که متوفی دارای تمامی سه شرط زیر باشد، مادر وی دارای حاجب است.

 • لااقل ۲ برادر یا ۱ برادر و ۲ خواهر یا ۴ خواهر داشته باشد.
 • پدر آن ها زنده باشد.
 • از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل ابوینی یا ابی تنها باشند.

وراث طبقه دوم

وراث طبقه سوم


ارزش ماترک
 • آدرس ایمیل خود را جهت ارسال نتیجه محاسبات وارد نمایید.

خدمت محاسبه سهم الارث بصورت کاملا رایگان و آنلاین امکان محاسبه کامل سهم الارث بر اساس قانون جدید بعد از سال ۸۷ و قانون قدیم تا سال ۸۷ انجام دهید.


در این قسمت به صورت کلی تقسیمات ارث و طبقات مختلف آنرا برای شما شرح میدهیم تا بتوانید با سهولت بیشتر نسبت به محاسبه اقدام نمایید.

طبقات ارث

اشخاصی که به موجب نَسَب ارث می‌برند سه طبقه اند و هر طبقه دو درجه دارد. باوجود طبقه اول، طبقه دوم و باوجود درجه اول درجه دوم ارث نمی‌برند.

طبقه اول

 • درجه اول: پدر و مادر و فرزندان
 • درجه دوم: اولادِ اولاد (نوه‌های متوفی)

طبقه دوم

 • درجه اول: اجداد (مادر بزرگ و پدر بزرگ) و برادر و خواهر
 • درجه دوم: فرزندان خواهر و برادر و پدر‌ها و مادرهای پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها

طبقه سوم

 • درجه اول: اعمام (عمو) و عمات (عمه) و اخوال (دایی) و خالات (خاله)
 • درجه دوم: اولاد آن‌ها (فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله)

برخی نکات مهم

 • وارثین طبقه‌ بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.
 • زن و شوهر در کنار سایر وراث، ارث می‌برند و هیچ یک از وراث نمی‌تواند مانع ارث بردن آن‌ها شود.
 • اگر برای متوفی فرزند یا فرزندِ فرزند از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از پدر و مادر در صورت انفراد، تمام ارث را می‌برد.
 • بعد هزینه کفن و دفن میت، اگر دینی به گردن متوفی است از ماترک باید اداء شود و بعد از آن وصیت تا یک سوم ترکه و مازاد بر آن با اجازه وراث اِعمال شود و در نهایت ماترک با توجه به اصولی که گذشت محاسبه شود.
 • انگشتری میت که معمولا استفاده می‌کرده، قران و لباس و شمشیر او، به پسر بزرگ تعلق می‌گیرد بدون اینکه از سهم ارث او چیزی کسر شود به شرط آنکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد یعنی این اقلام تنها میراث پدر نباشد. این قاعده شامل میراث مادر نمی‌شود.