لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین

  • آدرس ایمیل خود را جهت ارسال نتیجه محاسبات وارد نمایید.

خدمت محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین بصورت کاملا آنلاین و رایگان تاخیر در پرداخت خسارت شما را محاسبه می‌کند.


ارزش پول با سرعت هرچه تمام تر در حال کم شدن است، طلبکارها هم مایلند تا هرچه سریعتر به طلب خود برسند تا از ارزش پولشان کم نشود؛ برای همین موضوع هم، قانونگذار با پیش‌بینی خسارت تاخیر تأدیه در قانون، بدهکاران را ملزم کرده است تا بدهی خود را در سررسید آن پرداخت کنند وگرنه باید علاوه بر پرداخت اصل بدهی، خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی و افت ارزش پول را هم بر اساس فرمول قانونی بپردازد. بصورت کاملا آنلاین و رایگان تاخیر در پرداخت خسارت شما را محاسبه می‌کند.

اگر طلبکار دین خود را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم زیاد باشد، طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.

به عنوان مثال اگر تاریخ سررسید چک شما و یا تاریخ استقرار دین در سال ۱۳۹۰ و به مبلغ ده میلیون تومان باشد و قرار باشد مبلغ مذکور در سال ۱۳۹۵ محاسبه و تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ خسارت تاخیر در تادیه از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:

شاخص سالانه زمان پرداخت دین در سال ۱۳۹۴ ÷ شاخص در سال ۱۳۹۰ × ده میلیون تومان = دین مورد مطالبه به نرخ روز