لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

محاسبه دیه قتل

  • آدرس ایمیل خود را جهت ارسال نتیجه محاسبات وارد نمایید.

خدمت محاسبه دیه قتل بر اساس شاخص‌هایی مانند شتر - گاو - گوسفند - حله - درصد و ... بصورت کاملا آنلاین و رایگان برای شما محاسبه می‌کند.


قتل یعنی کشتن یا گرفتن جان یک انسان. از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت جرم قتل نیز به وجود آمده و همیشه جرم بوده است. موضوع جرم قتل انسان زنده است به عبارت دیگر انسان زنده ای که مورد حمایت قانون میباشد. بنابراین کشتن حیوانات قتل محسوب نخواهد شد.

به طور کلی قتل به دو دسته «عمد» و «غیرعمد» تقسیم می شود که البته در کشور ما نوع سومی که به آن «قتل خطای محض» گفته می شود نیز وجود دارد.

اگر بخواهیم تفاوت قتل عمد و غیرعمد را بگوییم در قتل عمد قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول (فردی که کشته شده است) را دارد اما در قتل غیر عمد، قاتل هدف قبلی برای کشتن ندارد و بر اساس سهل انگاری موجب از بین رفتن انسانی می شود.

به دلیل اینکه دیه یوم الادا میباشد (یعنی اینکه دیه باید براساس نرخ روز مورد تائید قوه قضائیه به حادثه دیده پرداخت شود) لذا در فرم مربوطه ابتدا سال صدور حکم را باید منظور نمایید. سپس بعد از انتخاب محاسبه دیه بر اساس ریال و تکمیل مشخصات خود دیه قتل بر اساس آن سال محاسبه خواهد شد.

ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود.