لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

محاسبه دیه سقط جنین

  • آدرس ایمیل خود را جهت ارسال نتیجه محاسبات وارد نمایید.

خدمت محاسبه دیه سقط جنین با انتخاب مرحله سقط جنین نطفه - علقه - مضغه - جنین و ... با توجه به سال وقوع حادثه و شاخص‌های محاسباتی شتر - گاو - گوسقند و ... بصورت آنلاین انجام می‌دهد.

ابتدا سالی که سقط جنین اتفاق افتاده است را وارد کرده سپس بعد از تیک دار کردن گزینه محاسبه دیه بر اساس ریال مرحله سقط جنین را وارد نمایید و بعد از تکمیل مشخصات (ایمیل و شماره تلفن) آن را محاسبه نمایید.

باید این مطلب را نیز بدانید که علاوه بر دیه، مجازات‌ تعزیری نیز برای سقط جنین غیرقانونی پیش بینی شده است.


سقط جنین از کارهای حرام و خلاف شرع است و دیه آن بر عهده کسی است که مستقیماً این عمل را انجام داده است.

سقط جنین معمولا توسط مادر انجام میشود که پدر هم در این موارد بعد از سقط جنین مطلع خواهد شد که میتواند دیه جنین را از مادر بگیرد.

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.


همچنین شما میتوانید مثال های زیر را که توسط هموطنان عزیزمان مطرح شده است را مطالعه فرمایید.

اگر زن بعد از سه هفته بارداری موجب سقط جنین شود چقدر دیه خواهد داشت؟
مطابق ماده 622 قانون مجازات اسلامی جدید نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل دارد.
اگر جنین به صورت مضغه باشد و سقط شود چقدر دیه دارد؟
مضغه که در آن جنین به‌ صورت توده گوشتی درمیاید، شش‌ صدم دیه کامل میباشد.
اگر چنین فقط به صورت استخوان باشد و سقط شود چقدر دیه دارد؟
اگر جنین به‌ صورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌ صدم دیه کامل میباشد.