آخرین مطالب جرایم رایانه ای

دزدی رایانه‌ای

سرقت به عنوان یکی از جرایم علیه اموال، در جامعه در حال گسترش است و در فقط شامل اموال و به صورت مادی…

توسط امیر هاشمی

شخص حقوقی هم مرتکب جرم رایانه‌ای میشود؟

برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقیقی قرار دارد و بهطور معمول به مجموعهای از افراد در کنار…

توسط مهسا پیشرویان

فیشینگ و جرم رایانه ای

احتمالا با واژه فیشینگ آشنایی داشته باشید. متاسفانه راهکاری است برای شکار کردن اطلاعات شخصی…

توسط مهسا پیشرویان