لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

در این شرایط به امضای من نیاز هست یا خیر؟

پرسیده شده
۱۳ پاسخ ۱۲۲ #97891775

سلام خسته نباشید
مادر بنده که سلامت کامل دارد میخواهد زمینی را به برادرم بفروشد. زمینی که دو دنگ آن به نامش است. برادرم میگوید به امضای من به عنوان خواهرش احتیاج است.

مشاوره حقوقی قرارداد
۱۳,۰۱۶ مشاوره حقوقی قرارداد تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل قرارداد
۴,۳۳۹ وکیل قرارداد آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۶ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۱۷,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۳۵,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
۱۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
به عنوان شاهد از امضای شما استفاده می نماید که بعدا شما مدعی ایشان در خصوص آن موضوع نباشید در واقع با این اقدام از ادعاهای احتمالی شما در آینده علیه خودش جلوگیری می نماید

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

با سلام
مادر میتواند دودانگ ملک خویش را به شخص ثالث منتقل نماید لیکن در صورت مشاعی بودن ملک، حق شفعه برای مالک چهاردانگ دیگر ایجاد میگردد.

سلام

شما الزامی به امضا ندارید و احتمالا بعنوان شاهد درصدد اخذ امضا شماست

باسلام.مادر برای فروش سهم خود نیازی به تایید و امضای شما ندارد.البته در عمل دفاتر اسناد رسمی چنانچه فردی کهولت سن داشته باشد حضور بستگان وی را الزامی می دانند.شاید از این حیث برادر اصرار به حضور شما دارد.

با سلام،الزامی به امضای خواهر شما نیست

با سلام
برای انتقال ملک و وقوع معامله نیازی به امضای شما نمی باشد.
شما می توانید به عنوان شاهد ذیل سند را امضا نمایید که الزامی نیست و افراد دیگر به غیر از شما نیز می توانند ذیل سند را به عنوان شاهد امضا کنند.

سلام، هرکس به اندازه سهمش حق امضا دارد.