لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

منظور از ذی سمت و مرتبط در احضاریه، چیست؟

پرسیده شده
۸۰ پاسخ ۸۲,۵۴۸ #04542825

در احضاریه که آمده نوشته ذی سمت و مرتبط.
منظور از شخص ذی سمت و مرتبط کیست؟
آیا فقط برای من ارسال شده یا برای طرفمم ارسال شده؟

مشاوره حقوقی قرارداد
۱۳,۰۱۶ مشاوره حقوقی قرارداد تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل قرارداد
۴,۳۳۹ وکیل قرارداد آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۶ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۱۷,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۳۵,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
۸۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام منظور اطراف دعوی میباشد. شامل دردعوی کیفری شاکی ،متهم، دعوی حقوقی خواهان وخوانده ودصورت تعین وکیل مشخصات وکیل

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

منظور شاکی، مشتکی عنه می باشد برای طرف مقابل هم حتما ارسال شده است

ذی سمت یعنی دعوی و اختلاف مستقیما به او مربوط باشه مثل شاکی، مشتکی عنه، خواهان خوانده، وکلای آنها، نمایندگان قانونی آنهاو... . بقیه اشخاص مرتبط هستند. بستگی دارد دادگاه احضاریه را برای چه کسانی فرستاده باشه.

ذی سمت یعنی طرفین پرونده
مرتبط یعنی اگر مستند دعوی اظهارات شهود می‌باشد باید در دادگاه حاضر شوند

با سلام،ذیسمت اصولا اصحاب پرونده یعنی طرفین پرونده میباشند اشخاص مرتبط معنای وسیع تری دارد و شامل شهود و مطلعین، داور و اشخاص دیگری که به مناسبتی در پرونده ثبت شده اند میباشد

با سلام
مقصود از ذی سمت، طرفین دعوا و وکلای آن ها می باشد.

با سلام
ذی سمت میتواند بر بعنوان اصحاب دعوی یا بعنوان شاهد یا مطلع صدق کند .