لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ایا بعد از فوت پدر اگر دختر طلاق بگیرد مستمری پدر به او تعلق خواهد گرفت؟

پرسیده شده
۱۸۵ پاسخ ۸۴,۹۱۰ #62554245

ایا بعد از فوت پدر اگر دختر طلاق بگیرد مستمری پدر به او تعلق میگیرد ؟

مشاوره حقوقی قرارداد
۱۳,۰۱۶ مشاوره حقوقی قرارداد تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل قرارداد
۴,۳۳۹ وکیل قرارداد آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
گفتگو با وکلای آنلاین ۶ وکیل آنلاین
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۲۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۱۷,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شتاب‌دهی
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۳۵,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱۸۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام بله بعداز فوت پدر امکانپذیراست

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

سلام بله می تواند حقوق پدر رابگیرد

بله مشکلی نیست با مدارک مربوط به فوت پدر و سند طلاق به اداره مراجعه کنید تا تشکیل پرونده انجام بشه

سلام بله امکان استفاده وجود دارد

عدم ازدواج مجدد و عدم اشتغال به شغل از مستمری پدر بهره مند خواهد شد.

فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر بدون قید میباشد پس تعلق خواهد گرفت.

سلام بله. تا قبل از ازدواج مجدد