لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره‌ی اطلاع از ماترک

از چه طریقی می توانیم مطلع شویم پدرمان چه اموالی قبل از فوت داشتند؟

پدر بنده مدت ده روز پیش فوت کردند ، مادرم بیست و چهار سال قبل فوت شدند و پدرم ازدواج مجدد نمودند و دو فرزند دختر از ازدواج دوم دارد ، همسر دوم هیچگاه نگذاشت ما ارتباط عاطفی با…

انحصار وراثت در خصوص اموالی که تعدادی از وراث مدعی داشتن مبایعه نامه و وکالت از متوفی هستند چگونه است؟

پدرم قبل از فوت در یک شراکت با سازنده ای ده واحد آپارتمان با سهم ۴۹ درصد (۴ واحد) ساخت که بدلیل اختلاف با سازنده به پایان کار نرسیده ولی ایشان همه واحد ها ی خود را قولنامه فروخته…