لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آخرین مشاوره‌های حقوقی آنلاین رایگان درباره‌ی اعتراض به تامین خواسته

آیا اعتراض به دادنامه تامین خواسته مهریه فایده ای دارد؟

با سلام دادنامه ی با عنوان تامین خواسته و قرار توقیف اموال بعد از دادخواستی که همسرم برای دریافت مهریه انجام داده به دستم رسیده. قسمتی از متن به شرح ذیل است: با عنایت به جامع…