لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

امضای شاهد در مبایعه نامه بدون نام و نام خانوادگی شاهد اعتبار دارد؟

پرسیده شده

سلام
منزلی خریدم که مبایعه نامه ای هست
و چندین شاهد زیرش رو امضا کردن
همون منزل رو از طریق املاک زدم به نام مادرم و تا زمانی که مادرم در قید حیات است مال اون باشه خدایی نکرده از بینمون رفت که انشالله اول من بمیرم این خونه دوباره مال من بشه
بحث اینه در محل شهود فقط یک شاهد وجود داره که در همون محل یک شاهد فقط امضای شاهد هست و نام و نام خانوادگی شاهد هم نوشته نشده است ،آیا این اعتبار داره ؟

۱۴,۲۲۷
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتیکه ملک را به نام مادرتان زده باشید مشکلی ایجاد نخواهد شد. ولی در کل شاهدی که نام ندارد ارزشی هم ندارد.

اسناد عادی باید توسط دوشاهد امضا شوند تا دارای اعتبارباشند

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام در موارد ضرورت بهره برداری قضایی از شهادت شاهد بایستی این موضوع را که امضا منتسب به کیست اثبات نمایید.

۱۳ شهریور ۱۳۹۸

دقیقا پاسخ جناب آقای عباسی درست هستش..و باید اول اثبات بشود که امضا رو چه شخصی انجام داده..و پس از اثبات قابل بهره برداری میشود

اگر مشخصات شاهد رابدانید ، مشکلی نیست

بسمه تعالی .. بدون نام و نشان از شهادتنامه که دیگر شهادتنامه نیست .. شهات نامه با مشخصات دقیق و کد ملی و حضور میشود شهادت .. فرش کنید این شخص بعنوان شاهدرا در دادگاه معرفی کنید .. به نظر بنده اعتبار ندارد ..( جهت پاسخ به ثبت گزارش خطا :بدوا خاطر نشان کنم عدم اعتبار نسبت به امضا شاهد صرفا تحریر شده نه به اعتبار کل مبایعه نامه مذکور.
لذا بنا بر دلایل عقلی و نقلی و قانونی امضا شاه ر اسنا با شهات شهو ر محاکم بسیار متفاوت است بنحویکه در تایید اسناد که در ذیل اسناد ممضی میگردد نام و نشان شاهد موجب اعتبار شهادت است اما در شهادت در محاکم با توجه به حضور فیزیکی شاهد عدم شناخت کامل از شاهد تاثیری در شهادت ندارد بطور مثال استشهادیه اعسار و یا ... که توسط دادگاهها به افراد داده میشود مشخصات شاهد از الزامات است و .... لذا ضمن رد گزارش خطا برای پاسخ داده شده از گزارش دهنده محترم پس از تشکر و قدردانی بخاطر لطفی که به بنده نمودند و بنده حقیر را قابل دانستند تقاضا دارم نسبت به اعلام گزارش خطا با صبر و تامل بیشتری اقدام نمایند)

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
درصورتی دادگاه لازم بداند و شهادت شهود دراثبات دعوا ضرورت داشته باشد و انتساب امضاء به فردی که مشخصات اورا می دانید . امضاء دارای اعتبار خواهد بود.ودر نهایت با ارجاع امر به کارشناس اصالت خط در صورت انکار طرف مقبل قابل اثبات است

با سلام اگر که نوشته میشد خیلی بهتر بود
ولی اعتبار دارد

دو شاهد باید سند را امضا کرده باشند و هویت آنها قابل احراز باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام و احترام
باید اثبات نمایید ،امضا ها منتسب به چه کسی می باشد و شاهد باید در کنار امضا نام خود را قید نمایید

عدم قید نام شاهد باعث بی اعتباری سند نخواهد شد

با سلام امضای شاهد ولو نام و نام خانوادگی نداشته باشباشه معتبره ولی اینکه منتسب به کیست بایدبرای احراز بشه

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر بدون نام اعتبار ندارد و در ضمن دو نفر باید امضا کنند

با سلام
در صورت انتقال ملک بنام مادرتان هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت و در سوال فرمودین چندین شاهد زیر قرارداد را امضاء کردن و در انتهای پرسش می فرمایدد یک نفر شاهد وجود دارد ، بهرحال شاهد و شهادت با ذکر مشخصات برای دادگاه معتبر است و در صورت ضرورت میتوانید تقاضای کارشناسی خط جهت اثبات عنوان شاهد بکنید

اصولا امضا بدون نام معتبرنیست ولی اگردرآینده نیازبه شهادت شهودباشدوشمابتوانیدصاحب امضارامعرفی کنیدوبتوان امضارابه اومنتسب کرد مشکلی نیست

در اسناد عادی امضای دو شاهد باعث اعتبار سند میشه ولی یک امضا به تنهایی نیز می‌تونه اماره ای بر صحت عقد باشه
علی ایجاب چون نام و نام خانوادگی ندارم به نظر میرسه اگر قابلیت انتساب امضا به شخصی وجود داشته باشه با وجود دیگر دلایل بشه به امضا اعتبار داد مثل اینکه شاهد امضا کننده اقرار به امضا کنه و در صورت تعرض طرف مقابل با ارجاع موضوع به کارشناس انتساب امضا به وی تایید بشه

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اصولا برای مبایعه نامه نیاز به گواهی دو شاهد است و در مورد امضای شاهد چون اصل بر صحت است می توانیددر صورت نیاز با معرفی ایشان به دادگاه در خواست کارشناس خط نمایید و با تطابق امضاء و ادعای شما و تایید شخص شاهد این موضوع را اثبات نمایید

عدم ذکر نام و نام خانوادگی شاهد خللی به مبایعه نامه وارد نخواهد کرد . مهم شرایط بیع است

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میبایستی سند عادی را حتما دو شاهد امضا کنند در غیر این صورت قابل استناد نیست

سلام در صورت نیاز میبایست انتصاب امضا به فرد مورد نظر به اثبات برسد

بله زیرا امضا هر فرد مبین نام و نام خانوادگی همان فرد نیز هست مگر در صورتی که فردی که امضا به او منتصب شده است ادعای جعل نماید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله می توان به عنوان شاهد در مورد اختلافات به دادگاه معرفی نمود

درصورتی که دادگاه لازم بداند و شهادت شهود دراثبات دعوا ضرورت داشته باشد و انتساب امضاء به فردی که مشخصات اورا می دانید . امضاء دارای اعتبار خواهد بود

باسلام واحترام
امضای شاهد بدون نام اعتبار ندارد مگر طرفین قرارداد شاهد و آن امضا راقبول نمایند و بطورکلی قرارداد شما معتبر بنظر میاید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای اثبات بیع (با وجود مبایعه نامه) نیازی به شهادت نیست (و اگر هم لازم شود، بیع با شهادت یک نفر ثابت نمیشود) و لذا اگر اختلاف بشود در انتساب امضاء ، یا صحت سند و.. کارشناس بررسی میکند و..
شهادت شاهدی که امضاء کرده (به فرض امکان حاضر کردن او در محکمه) ارزش اماره را دارد (نه بیشتر) . ولی به نظرم نکته ی صحبت شما در این جا است که بیان داشتید:
((همون منزل رو از طریق املاک زدم به نام مادرم و تا زمانی که مادرم در قید حیات است مال اون باشه خدایی نکرده از بینمون رفت که انشالله اول من بمیرم این خونه دوباره مال من بشه))
این مطلب را در مبایعه نامه ذکر کردید؟ یعنی بیع با شرط فاسخ منعقد کردید؟؟
اگر پاسختان منفی است، بهتر است بدانید که اموال پس از فوت مالک، به ورثه می رسد ( نه به فروشنده )

در اعتبار مبایعه نامه دوم بین شما و مادرتان تردیدی نیست اما در صورت حدوث اختلاف امضای شاهد بدون نام و نشان اعتباری ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عدم ذکر نام شاهد موجب بی اعتباری سند و معامله ای که شرایط اساسی در آن رعایت شده نیست

اگر شما فقط قصد دارید که در زمان حیات مادر ایشان از منافع ملک استفاده کنند ضرورت ندارد که ملک را به نام ایشان کنید به صرف انجام صلح منافع مادام الحیات با حفظ مالکیت عین این هدف محقق میشود و اگر قصد شما مالکیت مادر نسبت به کل ملک است باید حق فسخ برای خود قرار میدادید به نظر من باید قرارداد را طوری بنویسید که اختیار عمل داشته باشید و نیاز به اثبات توسط شاهد نباشد

با سلام و احترام عقد بیع از عقود لازم می باشد امضا ی فروشنده کافی خواهد بود شهود برای استحکام مبایعه نامه مفید می باشد در صورت حدوث اختلاف مشخصات شاهد را در مراجع قضایی مرقوم بفرمائید جهت ادای شهادت در صورت انکار شهود توسط کارشناس رسمی دادگستری خط شناسی میسر خواهد بود در عین حال نوشتن مشخصات شاهد یا شهود در اثبات دعوی تاثیر بسزایی دارد

با سلام و احترام

عقد بیع (خرید و فروش) به محض ایجاب و قبول و تعیین ثمن معامله محقق میشود. در بیع نیازی به شاهد نیست. املاک غیر منقول دارای شرایطی هستند که بهتر است در اداره ثبت اسناد و املاک و دفتراسناد رسمی ثبت شود.

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امضای قولنامه و قرارداد طریقیت دارد ( غیر از قرارداد اجاره قانون ۷۶) و نه موضوعیت ، اگر حتی شاهد امضا نکرده باشد ولی برای دادگاه شهادت او محرز شود اعتبار دارد

عدم ذکر نام و نام خانوادگی شاهد و حتی عدم امضا آن ، خللی به مبایعه نامه وارد نخواهد کرد . مهم شرایط بیع است
در صورت وجود شاهد ، حتی بعدا هم این موضوع را میتوانید اثبات کنید

سلام
سوال شما دارای ابهامات جدی است که توصیه می‌شود با کارشناس حقوقی مشورت کنید. اما بهر صورت در اعتبار سند عادی شاهد هرچند کمک کننده است لکن واجب نیست. احراز صحت امضای طرفین در سند مهم است و اگر هم شاهد زیر سندی را امضاء میکند در راستای همین امر است. در فرض مساله که طرفین سند شما و مادرتان هستید مشکلی بوجود نخواهد آمد.ان شاالله

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در هر صورت اگر شما بتوانید شاهد را در دادگاه حاضر نمایید چه امضاء به همراه اسم باشد وچه فقط امضاء زده باشد چون در مرحله اثبات است باید بتوانی اورا در دادگاه حاضر کنی که شاهد مورد قبول است واگر نتوانی اورا حاضر کنی امضاء بی ارزش است .برای کتمان شهادت در قوانین کیفری وجزایی مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

شاهد بدون نام خانوادگی فاقد ارزش و اعتبار است مگر خود طرفین اقرار کرده و سپس ب خط نگاری جهت تشخیص امضا رفته قابل توجه دوستان

باید دوشاهد حضورداشته باشند بدون نام و نام خانوادگی فاقدارزش اعتبار است

جواب سئوال شما راحب شاهد خیر بدون اسم و فامیلی فاقد اعتبار است

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام

با ارزوی سلامتی برای مادران و طلب مغفرت برای مادران از دنیا رفته، خدمتتان عارضم تا زمانی که مادرتان در قید حیات است اموال بنام ایشان میباشد و مالک اصلی مادر است لیکن پس از فوت مادر، منزل جز ماترک محسوب شده و بین وراث تقسیم می شود

طبق قانون تمام اسناد مکتوب دارای اعتبار است لکن در مقام اثبات باید سند طوری تنظیم شود که امکان خدشه به آن نباشد. در خصوص مبایعه نامه مذکور، موارد زیر را دقت نمایید:
۱- در هر قراردادی حداقل دو شاهد مرد را قراردهید.
۲-مشخصات کامل شاهدین (مشخصات سجلی، تلفن همراه و منزل، آدرس کار و منزل) را ذکر کنید تا بعدا در محاکم دچار مشکل نشوید.
علی ایحال مبایعه نامه شما اعتبار دارد لکن در مقام اثبات اولا شاهد باید تایید امضا خود را بنماید و در غیر این صورت برای تایید اصالت خط اقدام نمایید.
موفق و پیروز باشید

سلام قرارداد شما در در قالب مبایعنامه صحیح نمی باشد از بابت بعد از خدایی نرده فوت نادر به شما برسد چون ارث قانون امری است. اما صرف امضا اعتبار دارد و ننوشتن اسم از اعتبار امضا نمی کاهد اما اگر کار به استناد امضای شهود رسید باید امضای آنان در دادگاه اثبات شود

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام قرارداد شما در در قالب مبایعنامه صحیح نمی باشد از بابت بعد از خدایی نرده فوت نادر به شما برسد چون ارث قانون امری است. اما صرف امضا اعتبار دارد و ننوشتن اسم از اعتبار امضا نمی کاهد اما اگر کار به استناد امضای شهود رسید باید امضای آنان در دادگاه اثبات شود

سلام خیر بدون نام و نام خانوادگی صرفا بی ارزش و فاقد اعتبار است

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امضای هر شخصی در ذیل هر نوشته ای در ارتباط با مفاد آن نوشته نافذ است مگر اینکه موضوع یا مفاد آن نوشته غیر شرعی و غیر قانونی باشد .

با سلام و احترام
بهتر است که مشخصات شهود معین باشد

با سلام نیاز به اثبات هست که امضا متعلق به چه کسی هست

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی مهرداد بوستانچی عبدالصمد محمدی مقدم
۲۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام بله اعتبار دارد مگر زمانی که فردی که به عنوان شاهد امضا نموده یا دیگری اصالت آن را زیر سوال ببرد

ببینید این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و باید بین حالتهای مختلف تفکیک قایل شد.اینکه امضای شاهد بدون وجود نام وی اعتبار دارد یا نه یک پاسخ بله یا خیر نمی توان داد.تحت شرایطی اعتبار دارد و تحت شرایطی هم میتواند موثر واقع نشود اما به صورت کلی باید گفت هر امضایی که ذیل سندی درج شده است معتبر می باشد.بعضی مواقع شاهد بین متعاملین فرد شناخته شده ای هست و به همین علت در چنین حالتی حتی اگر نام شاهد هم نباشد امضای وی معتبر است به شرط اینکه هر دو طرف معامله در هویت امضا کننده اتفاق نظر داشته باشند.اما گاهی اوقات ممکنه هیچ یک از متعاملین شاهد را نشناسند اما با تحقیق و بررسی هویت وی مشخص بشود و انتساب امضا به وی ثابت شود در این حالت هم چون هویت وی بعدا احراز شده است امضای وی معتبر است.اما امکان دارد حالتی پیش بیاید که نتوان از روی امضا هویت شاهد را کشف نمود مثلا سندی چند دست چرخیده و ذینفعان فعلی هم نمی دانند این امضا متعلق به چه کسی است.در این حالت هم چون نمی توانیم هویت شاهد را کشف کنیم امضای وی را در مرحله اثبات نمی توانیم ثابت کنیم بنابراین امضا موثر نخواهد بود مثل حالتی که نمی توانیم شاهد ارایه بدهیم اما این حالت تا زمانی باقی خواهد بود که هویت شاهد نامعلومه و هر زمان طرفین یا احدی از آنان توانست هویت وی را کشف کند و انتساب امضا به ایشان را ثابت کند میتواند از مزیت داشتن شاهد بهره مند شود.خلاصه کلام اینکه بسته به حالتی که پیش می آید میتوان در این خصوص تصمیم گرفت.در خصوص امضا دانستن این نکته حایز اهمیت است که هر امضایی ذیل یک سند دارای اعتبار است و هر کسی ملزم به امضای خودش می باشد.این تصور پیش نیاید که اگر در کنار امضای خودمان اسم و فامیل خودمان را ننویسیم از مسیولیت بری خواهیم بود.به هیچ وجه این تصور درست نیست فقط کافیه افراد دیگری بدانند که امضا توسط شما درج شده است و هویت امضا کننده کشف شود.بعد از کشف هویت فرد امضا کننده میتوان وی را ملزم به امضای خودش نمود.پس به صورت کلی میتوان گفت اگر شاهد را میشناسید نبودن نام وی کنار امضایش اشکالی ندارد به شرط اینکه یقین بدانید امضا متعلق به اوست.اما اگر نمی شناسید مثل حالتی است که شاهدی ندارید

خیر مشکلی ایجاد نمیشود اگر طرف مقابل ایرادی وارد نماید با معرفی اشخاصی که سند را امضا نمودند بر طرف میشود

در صورت اختلاف اثبات انتساب امضا افراد در دادگاه مشکلی پیش نمیاد

با سلام
بله اعتبار دارد مگر زمانی که فردی که به عنوان شاهد امضا نموده یا دیگری اصالت آن را زیر سوال ببرد

سلام
امضا شاهد در اصل موضوع چندان تاثیری ندارد و در صورت نیاز اگر ادای شهادت نمایند کافی می باشد؛اما بهتر است بجای انتقال ملک به مادر منافع ملک را تا زمان حیات به وی منتقل نمایید.

تشخیص تاییدشاهد قاعدتا بامرجع قضایی است درصورت نیاز به دادگاه جهت شهادت واحرازهویت قبل ازشهادت احضارمیشوند اما درصورت اختلاف و یاایرادازجانب دادگاه‌ حداقل ۲ شاهد نیاز هست درکل صلاحدید مرجع قضایی

به مهر
ذکر به نام زدن از بیع می آید اما توضیخات شما از صلح عمرا یا حق انتفاع در این باره دقت لازم را به عمل بیارید که بعدها برای شما مشکل آفرین نباشه.
نیاز نیست که کشخصات شاهد کامل باشه امضاءکافیست اما در زمان نیاز شما می بایست بتوانید اثبات نمایید که امضا به نام کیست

با سلام
شکا میتوانید با معرفی شهود که امضا منتسب به انهاست اقدام نمایید

سلام معمولا در مبایعه نامه اگر طرفین مبایعه نامه را قبول داشته باشند به شاهد نیاز نیست و شاهد برای مواقع اختلاف لازمه ولی از مادرتان یک اقرار نامه محضری بگیرید مفیده

با سلام. برای اثبات دعاوی مالی حداقل دو شاهد مرد با قید مشخصات باید سند را امضاء کنند. مورد شما نیاز به مشاوره با وکیل دارد و توصیه می‌شود قبل از هر اقدام یا بروز مشکل مشورت نمایید.

سلام
در مرحله اثبات در دادگاه این شهادت اعتباری ندارد مگر اینکه شخص شاهد در دادگاه حاضر شده و در نزد قاضی شهادت دهد که انتقال ملک مورد نظر طبق قولنامه مورد سوال صورت گرفته و امضای درج شده به عنوان شاهد متعلق به او میباشد.

با سلام . چنانچه هویت شاهد را بدانید مشکلی نیست و امضا کفایت می کند .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.