لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۱ متخصص آنلاین

برای اینکه زودتر به نتیجه برسم و ملک رو تخلیه کند باید چیکار کنم؟

پرسیده شده

در واحد صنعتی مستاجر به بهانه اینه محلی برای اجاره پیدا نمیکند ملک را تخلیه نمیکند و بهانه میاورد قرارداد اجاره هم تمتم شده بیشتر از ۱ ماه الان برای اینکه زودتر به نتیجه برسم و ملک رو تخلیه کند باید چیکار کنم

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باید درخواست دستور تخلیه بدهید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۶۱) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه
مهرداد انصاری
مهرداد انصاری ۰.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۱۲) دیدگاه

با احترام از طریق دفاتر خدمات قضایی تقاضای دستور تخلیه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
باید با طی مراحل قانونی، برای کسب دستور تخلیه اقدام کنید.

دستور تخلیه را از شورای حل اختلاف بخواهید.

باسلام
درخواست دستور تخلیه ارائه بدهید .

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
باید درخواست تخلیه بدید

دادخواست صدور حکم تخلیه بدهید

درود
از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست دستور تخلیه بدهید.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود دستور تخلیه مطرح بفرمائید

از شورای حل اختلاف تقاضای صدور دستور تخلیه کنید.

بادرودوسلام ازطریق دفاتر خدمات قضایی درخواست دستور تخلیه تقدیم و تنظیم نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید تقاضای درخواست تخلیه را تنظیم نمایید .

مبتوانید با دستور تخلیه اقدام به تخلیه نمایید

با درود
باید حسب مورد با مراجعه به دوایر اجرای ثبت(در صورتی که سند اجاره رسمی است) یا از طریق شورای حل اختلاف (اجارنامه عادی با امضاء دو شاهد)دادخواست دستور تخلیه بدهید

نسبت به تقدیم درخواست دستور تخلیه اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از طریق دفاتر خدمات قصایی درخواست صدور تخلیه نمایید.

دادخواست تخلیه ثبت نمایید..

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و‌درود . شما میبایست از شورای حل اختلاف درخواست صدور دستور تخلیه نمایید .

اگر اجاره نامه شما مشمول قانون سال۷۶ و واجد شرایط شکلی این قانون باشد میتوانید تقاضای دستور تخلیه بدهید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.