لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳۰ متخصص آنلاین

تغییر کاربری مسکونی به اداری و شرکت به چه صورتی است؟

پرسیده شده

سلام
اینجانب اقدام به ثبت یک شرکت ثبت حقوقی قانونی کرده ام که ملک مورد استفاده ام دارای کاربری مسکونی در یک ساختمان اداری بوده است که دفتر مذکوره توسط شهرداری حکم تخلیه داده شده و پرونده به کمیسیون ۱۰۰ ارجاع شده است بنده از همسایگان کلیه واحدها اجازه برای فعالیت خود دارم برای رفع حکم تخلیه و ادامه فعالیت بدون جریمه چه اقدامی باید انجام داد

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خدماتی در خصوص ثبت شرکت و ... انجام نمیدهیم برای اطلاعات بیشتر میتوانید به وکیل مربوطه مراجعه کنید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه
حسین حاجی زاده
حسین حاجی زاده ۰.۹ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۱۵۳) دیدگاه
فاطمه خرم آبادی
فاطمه خرم آبادی ۱.۸ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۶۰) دیدگاه

باسلام تغییر کاربری ملک مسکونی به تجاری وشرکت درصلاحیت شهرداری واقع در ملک می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حکم تخلیه صادر نمی شود صرفا اعاه وضع به حال سابق خواهد بود و به انضمام جریمه که در اعاده وضع شما باید محل رو به حالت مسکونی برگرداند
در صورت نیاز به شهرداری محل مراجعه و تقاضای تغییر کاربری نمایید

تبدیل کاربری مسکونی به تجاری به دو شیوه کلی انجام می‌گیرد. اول تغییر کاربری از طریق تخریب و نوسازی و دوم تغییر کاربری از طریق دریافت مجوز از شهرداری مربوطه

با سلام
تبدیل کاربری مسکونی به تجاری اداری به دو شیوه کلی انجام می‌گیرد. اول تغییر کاربری از طریق تخریب و نوسازی و دوم تغییر کاربری از طریق دریافت مجوز از شهرداری مربوطه

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام تغییر کاربری به دوطریق امگانپذیر است اولی تخریب ونوسازی ملک ودومی اجازه شهرداری درصورتیکه حکم خلع ید صادر شده نسبت به رای صادره اعتراض بدین

حکم تخلیه صادر نمی شود صرفا اعاه وضع به حال سابق خواهد بود و به انضمام جریمه که در اعاده وضع شما باید محل رو به حالت مسکونی برگردانید .مالک باید به شهرداری محل مراجعه و تقاضای تغییر کاربری نماید

سلام.لطفا به شهرداری محل ملک مراجعه کنید و در صلاحیت شهر داری میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
درخصوص تغییر کاربری ازمسکونی به اداری اگرپرونده کمیسیون ماده صد رفته ورای مبنی بربازگشت به حالت سابقه داده باشن خودشما میتونی بازگشت به حالت سابق را انجام دهی چون رای کمیسیون ماده صدلازم الاجرا هست ووقتی که به حالت سابق برگشت کارشناس شهرسازی شهرداری مربوطه گزارشی مبنی براجرای رای ارسال میکند بعدازآن شما دردفترخدمات الکترونیک شهردرخواست تغییرکاربری ازمسکونی به اداری دهیدرضایت مالکین موردنیازهست ومعاونت شهرسازی شهرداری بااخذ عوارض تغییرکاربری جوازکاربری اداری براشماصادرخواهد کرد.

با سلام
ذیل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری فقط صرفا دفاتر وکلا دفاتر پیشخوان دولت و مطب و دفاتر اسناد رسمی و.... بعضی از مشاغل مارالذکر می توانند فارغ از استیجاری و مالکیت با اخذ نامه بلامانع از سوی شهرداری در موقعیت اداری (R) سند مسکونی اقدام به فعالیت همرا با نصب تابلو در محل نمایند در غیر اینصورت بدلیل داشتن پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شرکت را پلمپ می کند.

برای تصمیم گیری در این خصوصباید به شهرداری مراجعه کنید..

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
سمانه برخورداری احسان عبدالهی مجتبی عابدی فیروزجائی نسترن زمانی پور
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید به شهرداری مراجعه و درخواست تغییر کاربری دهید

با احترام برخی از مشغال فقط میتوانند چنین اقدامی نمایند و ..

باسلام
به شهرداری مراجعه نموده و درخواست تغییر کاربری دهید.

با سلام، شما باید به شهرداری مراجعه کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.