لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سها آگهی مهسا پیشرویان مینا محمدی احسان عبدالهی
۳۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

برای گرفتن سهم الارث از خانه اش چگونه باید اقدام کنم؟

پرسیده شده

با سلام خواهرم فوت شده و برادرم قیمش بوده الان برای گرفتن سهم الارث از خانه اش چگونه باید اقدام کنم با توجه به اینکه برادرم قیمش است

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سها آگهی مهسا پیشرویان مینا محمدی احسان عبدالهی
۳۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
۱ - باید دادخواست انحصار وراثت تنظیم کنیم و به شورا حل اختلاف ارئه دهیم که اول انحصاروراثت انجام شود
۲ - پس ار صدور برگه انحصار وراثت بقیه موارد ان

با سلام
ابتدا برای گرفتن گواهی حصر وراثت اقدام کنید
سپس در خصوص تقسیم اموال اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سها آگهی مهسا پیشرویان مینا محمدی احسان عبدالهی
۳۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پس از فوت دیگر قیمومیت برادرتان موضوعیت نداشته و شما به عنوان یکی از وراث میتوانید نسبت به اخذ گواهی حصروراثت اقدام نمایید .

با سلام در وهله اول دادخواست گواهی حصر وراثت بدهید بعد ار صدور گواهی حصر وراثت دادخواست تقسیم ترکه وگرفتن سهم الارث بدهید

قیمومیت ایشان منتفی است پس از اخذ گواهی انحصار وراثت نسبت به تقسیم ماترک اقامه دعوی کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سها آگهی مهسا پیشرویان مینا محمدی احسان عبدالهی
۳۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بایستی گواهی انحصار وراثت اخذ شود سپس نسبت به انحصار وراثت اقدام شود

قیمومیت ایشان که منتفی وتمام شده است وباید جهت انجام کار باتقدیم دادخواستی جهت انحصار وراثت اقدام شود

سلام پس از فوت قیمومت منتفی شده و ابتدا بایستی درخواست انحصار وراثت دهید و سپس تقسیم ترکه

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
سها آگهی مهسا پیشرویان مینا محمدی احسان عبدالهی
۳۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
حتی احدی از وراث نیز میتواند از طریق شورای حل اختلاف به جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نماید
سپس برای تقسیم سهم الارث از ماترکه متوفی اقامه دعوی نماید

ابتدا برای گرفتن گواهی حصر وراثت اقدام کنید پس از اخذ گواهی انحصار وراثت نسبت به تقسیم ماترک اقامه دعوی کنید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.