لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۵ متخصص آنلاین

با توجه به اتمام قرارداد و نیاز شخصی میتونم حکم تخلیه بگیرم؟

پرسیده شده

با سلام
بنده سال گذشته با توجه به نیاز شخصی ملک مجبور به شدم با مستاجر قرارداد ۸ ماهه ببندم که اول خرداد امسال تموم میشه، ولی مستاجر میگه بخاطر کرونا بلند نمیشم، تو قرارداد هم برای هروز تاخیر در تخلیه ۵۰ هزار تومن دیرکرد مقرر کردیم

۲۶ پاسخ #75102176
۱,۰۳۵
مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام
به محض منقضی شدن قرارداد اجاره میتوانید دستور تخلیه تقاضا نمایید

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۶) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۱) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۰) دیدگاه

اگر نیاز شخصی را ثابت کنید امکان آن وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به دلیل نیاز شخصی میتوانید حکم تخلیه بگیرید.

در صورت اثبات نیاز شخصی امکان تخلیه تحت شرایطی وجود دارد .

با سلام، بله می توانید

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،در صورت اثبات نیاز شخصی میتوانید حکم تخلیه بگیرد.

با احترام در صورتی که نیاز شخصی خود را ثابت کنید میتوانید حکم تخلیه بگیرد.

با سلام.
برای ایشان اظهارنامه تخلیه ارسال کنید، در صورتی که تخلیه ننمودند به استناد نیاز شخصی به ملک، میتوانید دستور تخلیه فوری از شورای حل اختلاف بگیرید.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام باید نیاز شخضی خود را اثبات نمایید

با سلام
با ارائه ادله ی نیاز شخصی امکان پذیر است‌.

در صورتی می توانید دستور تخلیه بگیرید که خود یا بستگان درجه یک خود به سکونت در ملک استیجاری نیازمند باشند.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
در اینخصوص با انقضای مدت قرارداد اجاره و اثبات نیاز،شخصی، می توانید تقاضای صـدور دستور تخلیه حسب مورد را بخواهید..

می توانید تقاضای تخلیه کنید

در صورت اثبات نیاز شخصی بله می توانید

بلی میتونید اقدام کنید ......

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام در صورتی که نیاز شخصی خود را ثابت کنید میتوانید حکم تخلیه بگیرد.

با اثبات نیاز شخصی می توانید دستور تخلیه را بگیرید.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به محض اتمام قرارداد با ارسال اظهار نامه و دادخواست تخلیه فوری ملک را تقدیم و خسارات هر روز تاخیر در ایفای تعهد را نیز میتوانید اخذ نمایید.

بااحترام
در صورتی که چهار شرط ستاد کرونا را داشته باشید می توانید

سلام.در صورت اثبات نیاز شخصی میتوانید ملک را تخلیه کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر نیاز شخصی شما اثبات شود شامل سکونت خود یا اقوام درجه یک میتوانید تخلیه کنید

در صورت اثبات نیاز شخصی میتوانید حکم تخلیه بگیرید

سلام به دلیل مصوبه کرونا شما فقط در صورت اثبات نیاز شخصی امکان تخلیه تحت شرایطی وجود دارد .

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام دوست عزیز، جای نگرانی نیست و همانروز پایان قرارداد می بایست تخلیه کند

درود بر شما . اگر که نیاز داشتن خود به ملک را ثابت کنید میتونید حکم تخلیه بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
با اثبات نیاز شخصی می توانید دستور تخلیه بگیرید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.