لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
فاطمه معین علی محبی سها آگهی بهنام رفیعی ساران
۱۷۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا درخواست کارفرما از پیمانکار برای تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات و متعاقبا اخذ آن بمنزله تامین کلیه الزامات قبل از عقد و واگذاری پیمان است؟

پرسیده شده

با عنایت به استعمال مقنن از عبارت " موقع امضاء پیمان، برای تضمین ...." در صدر ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، تصریح می فرمائید که آیا درخواست کارفرما از پیمانکار برای تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات و متعاقبا اخذ آن بمنزله تامین کلیه الزامات قبل از عقد و واگذاری پیمان است یا خیر؟ و آیا کارفرما در این مرحله حتی پس از دریافت ضمانت نامه مزبور مخیر به عقد و یا عدم عقد پیمان مربوطه است؟

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
فاطمه معین علی محبی سها آگهی بهنام رفیعی ساران
۱۷۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ضمانت نامه فقط جهت اجرای پیمان و قرارداد است و بدون قرارداد و اجرای آن فاقد اعتبار است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.