لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آیا درخواست کارفرما از پیمانکار برای تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات و متعاقبا اخذ آن بمنزله تامین کلیه الزامات قبل از عقد و واگذاری پیمان است؟

پرسیده شده

با عنایت به استعمال مقنن از عبارت " موقع امضاء پیمان، برای تضمین ...." در صدر ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، تصریح می فرمائید که آیا درخواست کارفرما از پیمانکار برای تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات و متعاقبا اخذ آن بمنزله تامین کلیه الزامات قبل از عقد و واگذاری پیمان است یا خیر؟ و آیا کارفرما در این مرحله حتی پس از دریافت ضمانت نامه مزبور مخیر به عقد و یا عدم عقد پیمان مربوطه است؟

۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.