لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
سها آگهی علی محبی محمد همتی پور سمانه برخورداری
۱۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
سها آگهی علی محبی محمد همتی پور سمانه برخورداری
۱۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله در صورتیکه بیمه رد نشده باشد کارگر حتی با امضا برگه تسویه حساب میتواند از کارفرما شکایت کند.

سلام و درود
بله درصورت بیمه رد نکردن میتوانید شکایت کنید از کارفرما.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
سها آگهی علی محبی محمد همتی پور سمانه برخورداری
۱۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله. حتی در صورت فوت کارگر ورثه می توانند سابقه کار را ثابت و سابقه بیمه کارگر متوفی را احیا کنند

بله به ادارا تامین احتماعی مراجعه نمایید

با سلام - بله در صورتیکه نام شما به بیمه تامین اجتماعی محل رد نشده باشد میتوانید شکایت کنید که هم حق بیمه وهم جریمه عدم ارسال لیست را باید کارفرما پرداخت کند.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
سها آگهی علی محبی محمد همتی پور سمانه برخورداری
۱۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله شما می توانید در خصوص عدم واریزی حق بیمه نزد اداره کار شکایت نمایید چون حق بیمه برای تامین اجتماعی می باشد کارفرما باید وفق ماده ۱۴۸ قانون کار اقدام نماید

خیر نمی توان شکایت کرد زیرا شخص با امضای آن خودش اقرار نموده که تسویه حساب کرده است

معمولا لیست بیمه بعد از تسویه حساب ارسال می شود و کارفرما بعد ازگرفتن تسویه حساب به سرعت اقدام میکند لذا باید مطمئن شوید که لیست بیمه را رد نکرده است

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
سها آگهی علی محبی محمد همتی پور سمانه برخورداری
۱۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بله بیمه که اجباری است جای خود، یا تسویه حساب محضری هم از بین نمی‌رود شما همچنین می‌توانید اگر مطالبات شما خلاف واقع رسید گرفته شده و به شما ناقص پرداخت شده مجددا در مراجع حل اختلاف وزارت کار ادعا. کنید و مجدد مورد بررسی قرار می‌گیرد

بله امکان پذیر است زیرا تسویه بدون اسناد مثبته پرداخت و بیمه قابل قبول نیست

سلام
بله میتونید از طریق اداره کار در صورت عدم واریز حق بیمه اقدام کنید. متن تسویه هم مهم است و اگر کل موارد ذکر نشده و نگرفتید قابل مطالبه هست.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
سها آگهی علی محبی محمد همتی پور سمانه برخورداری
۱۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام علاوه براین اینکه برگه تسویه حساب طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاک نمی باشد لازمه ارائه ریز پرداختی می باشد مضافا اینکه بیمه کردن کارگر از تکلیف قانونی می باشد علاوه بر محکومیت به رد بیمه جریمه نقدی هم برای کارفرما صادر خواهد شد

حق بیمه جز الزامات کارفرما هست و هرگونه برگه ای که از کارگر در این زمینه بگیرد باطل و بلااثر است.
کارفرما موظف است حق بیمه سهم کارگر(۷٪) را از حقوق کارگر کسر کند و سهم ۲۳٪ خود را نیز به آن بیفزاید و به تامین اجتماعی پرداخت کند .

بله شما میتوانید پس از تسویه حساب هم چنانچه کارفرما لیست بیمه رو رد نکرده یا شما در آن لیست نبوده اید از ایشان شوراهای حل اختلاف کارگر و کارفرما شکایت کرده و ایشان باید بیمه شما و جریمه را به بیمه پرداخت نمایند و شما پس از آن اگر اخراج شده باشید از بیمه بیکاری استفاده کنید و اگر به میل خودتان خارج شده باشید هیچ

سلام
بله
پرداخت حق بیمه کارگر جز وظایف ذاتی کارفرما بوده و عدم پرداخت آن در مدت اشتغال کارگر مستوجب جریمه برای کارفرما خواهد بود، بنابراین کارگر می‌تواند حتی پس از ترک کار، در صورتی که حق بیمه توسط کارفرما پرداخت نشده یا سایر حقوق و مزایای قانونی را دریافت ننموده باشد با مراجعه به هیات تشخیص ادارات کار آن را مطالبه کند.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
سها آگهی علی محبی محمد همتی پور سمانه برخورداری
۱۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام درصورتیکه بیمه ردنشده باشد میتواند شکایت کند

بله مانعی ندارد. منتهی بعد از تسویه حساب و امضا اسناد مالی بر دریافت حق و حقوق قانونی خود، اگر نسبت به گذشته اسنادی دال بر محق بودن داشته باشید، هیات رسیدگی کرده و الا خیر.

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
سها آگهی علی محبی محمد همتی پور سمانه برخورداری
۱۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

و نیز اگر طبق قانون بیمه ایامی از دوره کاری یا سنوات و ... را انجام نداده باشد و شما مدارک مثبته ای ارائه دهید قطعا به نفع شما رای خواهند داد

در صورتی که کارفرما تعهدات خود را انجام نداده باشه میشه ازش شکایت کرد

سلام بله شما میتوانید ازکارفرما شکایت نمایید واز سال ۹۷باید کارفرما علاوه بر تسویه حساب مدارک ومستندات را ارایه نماید وحق بی هم باید پرداخت شود وقابل شکایت است

مشاوره حقوقی تلفنی روابط کار و کارگری
سها آگهی علی محبی محمد همتی پور سمانه برخورداری
۱۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱۰۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کارگر یا کارمند به کلیه حقوق خویش نرسیده باشد و یا اینکه اثبات نماید برگه تسویه را به اجبار و اکراه امضا نموده است

بادرود.درصورتی که لیست قطعی بیمه برای شما تنظیم و رد نشده باشد اصولا این حق محفوظ است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.