لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی ابطال سند رسمی
ابراهیم صفری مجتبی عابدی فیروزجائی حامد شاکری نیا فردین حسین نژاد
۳۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی ابطال سند رسمی
ابراهیم صفری مجتبی عابدی فیروزجائی حامد شاکری نیا فردین حسین نژاد
۳۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
اولا بیماری خاص ایشان باید برای اهلیت باشد نه برای بیماری جسمی مانند شکستگی یا سرطان
دوما باید اول دادگاه محجوریت ایشان را تایید کند بعد ابطال سند کنید

به دفتر خانه مراجعه کنید و نحوه صدور سند رسمی و شهودی که دردفتر خانه بوده اند را جویا شوید باید اول ادله خود را جمع آوری کنید

مشاوره حقوقی تلفنی ابطال سند رسمی
ابراهیم صفری مجتبی عابدی فیروزجائی حامد شاکری نیا فردین حسین نژاد
۳۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زیرا که صرف بیماری خاص داشتن نمی تواند منجر به بطلان سند رسمی شود.

۱-ماده ۶۴ قانون ثبت : در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن‌ها کور یا کر و گنگ و بی‌سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نمایند که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن‌ها است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن‌ها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده، مراتب در سندی که ثبت می‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

۲-در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین، حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.

۳-مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیله قائم‌مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.

**النهایه در صورتی که قوای دماغی و عقلانی و هوش و حواس ایشان سرجایش باشد در این خصوص کاری از دست شما برنمی آیدو با میل و اراده و رضایت و آگاهی و اشراف بر موضوع امضاء نموده اند و سند رسمی معتبر میباشد.

امکان درخواست ابطال سند به دلیل نداشتن شاهد وجود ندارد . شما باید ابتدا محجوریت پدرتان را اثبات نمایدد آنگاه با استناد به حکم محجوریت میتوانید درخواست ابطال را مطرح نمایید .

با سلام
تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیاز به شاهد ندارد
برای ابطال سند باید محجور بودن فرد از طریق دادگاه و پزشکی قانونی تایید شود و بعد از آن میتوانید دادخواست بطلان آنرا به دادگاه ارائه نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی ابطال سند رسمی
ابراهیم صفری مجتبی عابدی فیروزجائی حامد شاکری نیا فردین حسین نژاد
۳۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۳۳۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
وجود بیماری سبب از بین رفتن عقل و شعور نمی‌گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به محجور بودن شخص حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی‌تواند موجب بطلان معامله ونهایتا سند رسمی گردد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.