لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

نحوه برگزاری مزایده خانه ورثه ای چگونه است؟

دو نفر از وراث از تقسیم ارث جلوگیری می کنند، باقی ورثه ها شکایت کرده نهایتا دادگاه حکم به مزایده منزل ورثه می دهد و سایر وراث درخوات مزایده می دهند.. قیمت کارشناسی یک میلیارد تومان تعیین می شود. سوال اینجاست که اگه در مزایده اول و دوم ملک به قیمت کارشناسی خریداری نداشته باشد و فروش نرود، چه اتفاقی می افتد و چه می شود؟ آیا در مزایده دوم به قیمت کمتر از کارشناسی فروش می رود؟

پرسیده شده
۴ پاسخ ۳۳,۷۷۶ #43793
مشاوره حقوقی تلفنی فروش ملک مشاعی
امین احمدی هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب سجاد نیستانی
۸۶۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۴۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پس از برگزاری و انجام تشریفات مزایده در مرحله دوم چنانچه به فروش نرسد مطابق قانون اجرای احکام مدنی ملک به محکوم له میتواند آن را در مقابل طلب خود قبول نماید لکن مالک می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده کلیه بدهی و خسارت هزینه ها اجرایی پرداخته و مانع انتقال گردد در غیر اینصورت پس از انقضا مدت دو ماه دادگاه دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد

گفتگو با متخصصین آنلاین
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۶.۷ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۱,۵۶۵) دیدگاه
محمدعلی رضائی برزانی
محمدعلی رضائی برزانی ۵.۸ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۱,۴۳۰) دیدگاه
حسین حاجی زاده
حسین حاجی زاده ۴.۴ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۴۹۳) دیدگاه

باسلام بعدازمزایده دوم طیق قانون اجرای احکام مدنی ، ملک به محکوم علیه عودت داده می شود ودراین موقع محکوم علیه می تواند به جای محکوم به ، ملک فوق راتملک کند.

با سلام قیمتی که توسط کارشناس صورت گرفته عرفا ۱۰درصد قیمت خرید بازار است وزمانی که قیمت انجام گرفت وکسی از وراث نسبت به نظریه کارشناسی اعتراضی نکرد فروش توسط دادگاه بر زیر این قیمت انجام نخواهد گرفت

نیم عشر زمانی باید پرداخت گردد که ملک به فروش برسد لذا مزاید ملک هزینه هایی دارد که آنها نیز باید پرداخت گردد.

موید باشید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط