لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
گفتگو با متخصصین آنلاین
۴ متخصص آنلاین

امضای چند نفر شاهد هم هست؛ باید چی بگم که رای به نفعم بشود؟

پرسیده شده

۵ساله ازدواج کردم ولی شوهرم مراسم عروسی نگرفت بریم مستقل باشیم جهیزیه و طلا هم برام نگرفتن الان از پدر شوهرم شکایت کردم برای خرید طلا و جهیزیه چون تو مراسم خاستگاری گفت من میگیرم و امضا هم کردن و امضای چند نفر شاهد هم هست ولی در سند ازدواج به عهده ی شوهرم است چند روز دیگه جلسه داریم نمیدونم باید چی بگم که رای به نفعم بشه ممنون میشم راهنماییم کنید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
علیرضا شایق سحر دشتی داغیانی زهرا اشرفی قهی شهریار پورحکیمی
۴۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در این موارد ملاک مندرجات سند رسمی ازدواج است . از آنجا که در سند رسمی مذکور تعهدات مورد اشاره شما بر عهده زوج قرار گرفته لذا بعید است دعوی شما به طرفیت پدر همسرتان با استناد به شهادت شهود قابلیت استماع داشته باشد .

گفتگو با متخصصین آنلاین
علی تهرانی ساعی
علی تهرانی ساعی ۸.۵ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۴۴۰) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۰.۳ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۳۵) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۲.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۲۲۳) دیدگاه

با درود
اگر پدر شوهرتان صریحا تعهدی کتبا یا شفاها (درصورت اثبات)، کرده باشد، مطابق آن متن و توافق ملزم به پاسخگویی است، اظهارنظر دقیق مستلزم آن است، که، مفاد توافق و تعهد مورد ارزیابی حقوقی قرار گیرد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
علیرضا شایق سحر دشتی داغیانی زهرا اشرفی قهی شهریار پورحکیمی
۴۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ملاک چیزیست ک در سند ازدواج درج شده و همسرتان در آن در قبال این موارد متعهد شده است و اگر قرار ب طرح دعوی و شکایت باشد طرف مقابل شما همسرتان هست

به نظرمیرسدباتوجه به ارتباط سندعادی تعهدوضمانت پدرشوهرباسندرسمی ازدواج (درصورت شهادت شهودامضاکننده)اعتبارشرعی آن محرزبرای دادگاه محرزشود. ای بسااگرایشان ضمانت نمی کردشماسندازدواج راامضانمی کردید.بهتراست قبل حضوردرجلسه دادرسی بامشاوره ،لایحه دفاعیه ای آماده کنید.ضمنا درجلسه اول موضوع تعهدپدرشوهرراپیش کشیده تاسه روزبعدجلسه دادخواست جلب ثالث به طرفیت وی بدهید

خیر، ملاک سند نکاحیه می باشد، همانند جایی که ملکی قولنامه می‌شود، با شروطی، لکن، ملاک همان شرایطی هست که در هنگام تنظیم وانتقال سند قید شده است

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
علیرضا شایق سحر دشتی داغیانی زهرا اشرفی قهی شهریار پورحکیمی
۴۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام..
در خصوص سئوالتان.. در صورتیکه موارد در سند ازدواج ڋکر شده باشند، همسر شما متعهد بوده نه پدر شوهرتان..
در هر حال ملاک و معیار مندرجات سند رسمی ازدواج شماست..
از آنجاییکه در سند ازدواج، تمامی تعهدات بر عهده زوج قرار می گیرد و صرفنظر از صحت و سقم موضوع، شما می بایستی بطرفیت زوج طرح دادخواست مطرح می نمودید نه پدر زوج..
فلذا با این وضیعت بنظر نمی رسد که طرح دادخواست شما بطرفیت پدر همسرتان قابلیت رسیدگی و استماع داشته باشد، حتی اگر شهودی نیز در این راستا داشته باشید..
موفق باشید..

قانونا طبق سند ازدواج که رسما ثبت شده است زوج مسئولیت دارد و دعوای شما نسبت به پدرشوهر به نتیجه مطلوب احتمالا نخواهد رسید

با سلام
اگر تعهدات مذکور در سند ازدواج بر عهده پدرشوهرتات ثبت شده و توسط ایشان امضا شده می توانید مطالبه کنید
وگرنه قرار بود با چه عنوانی برای شما طلا بخرد؟
اگر قرار بود هدیه بخرد حتی اگر امضا هم کرده و شاهد داشته باشد باز هم نمی توانید ایشان را اجبار کنید . مگر اینکه شما این هبه عوض هبه ای دیگر باشد که شما کرده اید!

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
علیرضا شایق سحر دشتی داغیانی زهرا اشرفی قهی شهریار پورحکیمی
۴۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در تعهد مندرج در سند ازدواج متعهد شوهر شماست و تعهد پدر شوهر شما اثر حقوقی ندارد و شرطی مجهول است و مشخص نیست چه مقدار طلا و از کدام جنس خریداری خواهد کرد لذا به احتمال قوی دعوی شما رد می شود

طبق مندرجات و شرایط ذکر شده در سند ازدواج با این مسئله برخورد خواهد شد باتوجه به همان سند موارد ذکر شده بر ذمه ی زوج میباشد نه کس دیگری

سلام و ادب

طبق سند نکاحیه که رسما ثبت شده شوهر شما مسئولیت دارد و همسرتان در قبال این موارد متعهد می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
علیرضا شایق سحر دشتی داغیانی زهرا اشرفی قهی شهریار پورحکیمی
۴۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باتوجه به درج مسولیت بعهده شوهرتان درسند رسمی ازدواج واینکه ۵سال از ازدواجتان می‌گذرد که این خود رضایت شمارااثبات می‌کند محکومیت پدرشوهرتان سخت بنظرمیرسد

ملاک ادعای شما باید سند ثبتی باشه که آانهم بنام شوهرته لذا شکایتت علیه پدرشوهرتان به جای نمیرسه صرفنظراز اینا وازجهاتی چنین به پدرشوهر شکایت می کردی

در خصوص موضوع مورد ادعای شما اقامه دعوی علیه پدر شوهرتان رد خواهد شد لاکن طبق سند ازدواج علیه شوهرتان می توانید اقامه دعوی کنید

ملاک صدور رای جهت تعهدات مندرحات نوشته شده در سند ازدواج ( قباله) میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
علیرضا شایق سحر دشتی داغیانی زهرا اشرفی قهی شهریار پورحکیمی
۴۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام پدرزوج هیچگونه تعهدی نسبت به خرید طلا ومهریه درقبال شما ندارند مگر کتبا توی عقدنامه ذکرشده ویا درنزد شهود مکتوب وبه امضای شهود نیز رسیده باشد.

با سلام
با تعهد کتبی توسط پدر شوهرتان ، دیگر نیاز به اثبات یا اقدام دیگری از سوی شما نخواهد بود لذا پدر همسرتان با تعهدی که داده است ملزم به ایفای تعهدات خویش خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
علیرضا شایق سحر دشتی داغیانی زهرا اشرفی قهی شهریار پورحکیمی
۴۵۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۵۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
با توجه به اینکه ملاک سند رسمی ازدواج است لیکن اگر در ضمن مراسم خواستگاری پدر شوهر شما پذیرفته باشد می توان به عنوان یک توافق کتبی که بر اساس عرف و قانون نیز در حضور شاهد صورت گرفته ایشان را ملزم به آن نمود اما بایستی این مورد برای قاضی نیز اثبات گردد

باسلام
درخصوص این موضوع ملاک مندرجات سندرسمی ازدواج می باشدکه درصورتی درسندازدواج باشد زوج مکلف هست به آن عمل کندودعوابطرفیت پدرهمسرتان پذیرفته نخواهدشد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.