لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۳ متخصص آنلاین

تخلیه عین مستاجره امکانش هست؟

پرسیده شده

سلام و عرض ادب خدمت وکلا و کارشناسان محترم
بنده در ارومیه هستم و قراره برگردم به شهرم گرگان و در خانه خودم که در ان مستاجر نشسته بشینم
۲ماه پیش به مستاجر شفاها اولتیماتوم دادیم که ۲۰ام خرداد بلند بشه و حالا قبول نمیکنه
۵ تیر سال اجاره تموم میشه
شغل پدر ۲۸خرداد انتقالی داده که اونجا باشه
با این شرایط ما میتونیم الان بلندش کنیم؟

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام
بعداز اتمام مدت اجاره میتوانید تقاضای صدور دستورتخیلیه نمایید

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۴) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۱) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۸۹) دیدگاه

با درود اگر نیاز شخصی خود یا بستگان درجه یک را اثبات نمایید بله امکان پذیر است

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام درصورت محرزشدن حوایج شخصی امکان پذیر می باشد.

با اثبات نیاز شخصی می تواند درخواست تخلیه بدهید.

با اثبات نیاز شخصی امکان صدور دستور تخلیه وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باتوجه به شرایط کرونا چنانچه نتوانید ضرورت خودرا به جهت اسکان در ملک خود اثبات نمایید ممکن است شورای حل اختلاف قرارداد را تمدید و یا چندماه مهلت دهند.

با احترام پس از پایان مدت اجاره و در صورت اثبات نیاز شخصی میتوانید دستور تخلیه بگیرید

با سلام... با انقضای مدت اجاره شما میتوانید تقاضا تخلیه کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بعد اتمام مدت اجاره با اثبات نیاز شخصی امکان تخلیه وجود دارد

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید در صورت نیاز شخصی می توانید حکم تخلیه بگیرید .

با سلام، اگر ثابت کنید نیاز شخصی دارید بله می توانید دستور تخلیه بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود
پس از انقضای مدت قرارداد می توانید با اثبات نیاز شخصی دستور تخلیه اخذ کنید

باسلام
پس از اتمام مهلت قرارداد میتوانید تقاضای تخلیه کنید .

درود
قبل پایان مدت خیر امکان تخلیه نیست.

خیر امکان تخلیه پیش از انقضای مدت اجاره وجود ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله با انقضا مدت دستور تخلیه بگیرید

در صورت اثبات نیاز شخصی امکان تخلیه عین مستاجره وجود دارد

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
تا قبل از اتمام مدت اجاره این امر جز با توافق طرفین ممکن نیست .

باتوجه به انقضاء مدت قرارداد اجاره و نیاز شخصی می توانید درخواست صدور دستور تخلیه فوری بنمایید .

بعد از اتمام مهلت اجاره امکان تخلیه وجود دارد

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
بعداز اتمام مدت اجاره تقاضای صدور دستورتخلیه کنید.

با سلام
می توانید با انقضای مدت درخواست دستور تخلیه بدهید

سلام.باید تخلیه نمایند دادخواست دهید

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بر طبق گفته دادستان کل کشور ، موجر با اثبات نیاز شخصی خود امکان گرفتن دستور تخلیه را دارد

سلام عرض ادب
در صورت اثبات نیاز شخصی می توانید تقاضای تخلیه نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی دستور تخلیه
نسترن زمانی پور عبدالصمد محمدی مقدم سید روح اله معزی حامد شاکری نیا
۶۶۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۵۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و درود . شما میتوانید با اثبات نیاز شخصی درخواست تخلیه نمایید .

با اثبات نیاز شخصی می توانید اقدام کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.