لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر امضا به تنهایی در سند عادی قابل استناد نخواهد بود و هیچ ضمانت اجرایی ندارد.

موید باشید

در سند عادی بدون اثر انگشت دارای اعتبار نیست

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام اگر امضا کننده سواد داشته سند هم دارای اعتبار است اگر سواد نداشته ، باید مهر شخصی یا اثر انگشت هم درج کرده باشد .

با درود فراوان
بله صرف امضا کفایت می نماید و نیازی به اثر انگشت نمی باشد .

بله اعتبار امضا بالاتر از اثر انگشت است،
زیرا ممکن است در موقع خواب یا بی هوشی اثر انگشت فرد را زیر برگه زده باشند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و درود.
بدون‌امضا تاثیری ندارد

بسمه تعالی : دووجه دارد . در صورت قبول و عدم انکار شخص صاحب امضا قابل قبول و رسیدگیست و حتی سکوت ایشان نیز دال بر قبول و تایید ایشان اسن و برای دادگاه قابل استناد و مسند . اما در وجه دوم : انکار صاحب امضا و تردید یا ادعای جعلی بودن آن و سپس در ین صورت ابتدا به اصالت سند و جلب نظر کارشناس مربوطه مبنی بر جعلیت سند رسیدگی و چنانچه تایید گردد قابل قبول خواهد بود

هرچند لزوم امضای اسناد در تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی نیامده است . اما ضرورت امضاء بعنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود ،از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح"...سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است " و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی به این شرح" امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است " همچنین مواد ۱۳۰۲و۱۳۰۳ همین قانون ، مواد ۲۲۳-۳۰۷و۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات-سفته-چک)، مواد ۲۷۸و۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه ومواد ۶۳و۶۵ قانون ثبت که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند بوجود نمی اید . بنابر این نوشته منتسب به اشخاص فقط در صورتی قابل استناد است که امضائ شده باشد زیرا امضاء نشان تایید مندرجات سند است و سند فاقد آن ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هرچند که ممکن است بعنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد .

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

صرف امضا ذیل سند معتبر هست و الزاما نیازی به اثر انگشت نیست

سلام
بله امضا معتبر می باشد

باسلام
کسی که امضا نموده،به واسطه ی امضای خود در مقابل طرف دیگر متعهد شده و زدن انگشت در سند عادی الزامی نیست.البته چون سند عادی است،امضاکننده امکان انکار دارد لیکن در مقابل انکار ایشان هم برای طرف مقابل راهکارهای قانونی موجود است.عاقبت بخیر باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بسمه تعالی : امضا کفایت امر میکند مگر صاحب امضا مدعی جعل شود که مراحل قانونی خود را دارد اما امضا برای کلیه اسناد اعم از رسمی و عادی کفایت دارد

بله دارای اعتبار است

امضا می تواند قابل استناد باشد ولی در بعضی از مراجع قضایی اسناد عادی قابل استناد نمی دانند و استنا عادی می تواند مورد انکار طرفین دعوا قرار گیرد

قابل ذکر است در صورت قبول و عدم انکار شخص صاحب امضا قابل قبول و رسیدگیست و حتی سکوت ایشان نیز دال بر قبول و تایید ایشان اسن و برای دادگاه قابل استناد و مسند . اما در وجه دوم : انکار صاحب امضا و تردید یا ادعای جعلی بودن آن و سپس در ین صورت ابتدا به اصالت سند و جلب نظر کارشناس مربوطه مبنی بر جعلیت سند رسیدگی و چنانچه تایید گردد قابل قبول خواهد بود...

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نیازی به اثر انگشت نیست

...سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است " و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی به این شرح" امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله دارای اعتبار است ولی اگر فرد سواد نداشته ، باید مهر شخصی یا اثر انگشت هم درج کرده باشد

با سلام. امضاء اشخاص در سند عادی قابل استناد می باشد ولی در صورت ایجاد اختلاف و طرح دعوا در مرجع قضایی، از سوی امضاء کننده قابل انکار می باشد. ترجیحا اثر انگشت هم به امضاء اضافه گردد.

باسلام
بله امضای اشخاص به اسناد اعتبار می‌بخشد. اما رعایت نکاتی در انجام این امر، پیشنهاد می‌شود:
از جمله اینکه صاحب امضا حتما در کنار امضا، نام خود و تاریخ امضا را درج کند و امضا در جایی باشد که تمامی مندرجات سند را گواهی کند.
البته استفاده از اثر انگشت در کنار امضا امری مطلوب است؛ به ویژه که احتمال انکار امضا وجود دارد؛ که البته با ارجاع امر به کارشناس میتوان صحت امضا را تایید نمود.
موفق و موید باشید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امضاء پای سند قابل استناد است و لزومی به اثر انگشت نیست هر چند که در اسناد عادی میتواند مورد انکار قرار گیرد که آن هم راهکارهای قاننونی اثبات دارد و میبایست ابتدا اصالت سند اثبات شود ولی به هر حال امضاء در صورت قبول و عدم انکار شخص صاحب امضا قابل قبول و رسیدگیست و حتی سکوت ایشان نیز دال بر قبول و تایید ایشان است و برای دادگاه قابل استناد و مسند

با سلام
هرنوشته عادی که امضا داشته باشد قابل استناد می باشدو نباید حتما اثر اگشت نیز باشد

با سلام
بله
امضاء به تنهایی دارای اعتبار قانونی میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله،امضا معتبر و قابل استناد هست،ولی نوشته عادی سند رسمی محسوب نمی‌شود چه با امضا،چه بااثرانگشت

سند دستنویس با امضا یا ضرب انگشت تنها یک سند عادی است حتی اگر تعداد امضاء بیشتری در ذیل آن بعنوان شهود هم باشد باز سند عادی است و در صورت اقدام قانونی در قبال آنها در موقع رسیدگی در محاکم حقوقی و کیفری و اگر اقدامات صحیح و قانونی انجام شود چه بسا بتواند سند رسمی متقابل موضوع دعوی و شکوائیه را بی اثر کند و حتی منجر به ابطال سند رسمی شود و یک سند عادی در محکمه و رسیدگی اثر حقوقی خودش را معلوم میسازد سؤال بصورت کلی مطرح شده

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام چنانچه با نظر کارشناس رسمی اصالت سند وصحت امضاء موردتایید واقع شود دارای اعتبار است

بله امضا معتبر است واراده انشایی شخص را نشان میدهد

با سلام
بله! صرف امضاء ذیل سند کفایت میکند. چرا که رکن اصلی تایید سند، امضاء می باشد و اثرانگشت صرفا جهت محکم کاری و
تاییدی بر امضاء می باشد.
حتی در صورتیکه در آینده تردید و انکاری هم در خصوص سند مطرح گردد همان امضاء، قابل کارشناسی و استکتاب و اعلام نظر
می باشد و تاکید می گردد که اثرانگشت جهت محکم کاری بوده که البته در تشخیص اصالت سند و امضاء، میتواند تاثیرگذار باشد.

با سلام
صرف امضا بدون اثر انگشت در مرجع قضایی دارای اعتبار میباشد ولی اگر با انکار و تردید مواجه شود با اثبات ان بر عهده شما میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.امضا به تنهایی دارای اعتبار است مگر شخص سواد نداشته باشد که در این صورت باید انگشت بزند.

با سلام
بله در صورتیکه مورد انکار صاحب امضا قرار نگیرد معتبر است.

سلام

در سند عادی بدون اثر انگشت دارای اعتبار نیست

۱۱ شهریور ۱۳۹۹

پس چطور در تعداد زیادی از پاسخ ها گفته شده که امضا به تنهایی در سند عادی معتبر است و نیازی به اثر انگشت نیست؟؟؟

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی هدایت الله جهانیانی پور مهسا پیشرویان سها آگهی
۲۸۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۸۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۵,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سندعادی بدون امضا و اثرانگشت دارای سندیت نیست

بله امضا قابل قبول است مگر مورد انکارواقع شود که آن راکارشناس تشخیص می دهد.

به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.»

بنابراین حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است و معتبر میباشد.
و سند نیز چون سند عادی است فقط در صورت ادعای تردید یا انکار دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی کند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.