لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۱ متخصص آنلاین
این پرسش خاتمه داده شده و امکان ارسال پاسخ برای آن وجود ندارد.
۵۷,۹۵۸
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان ارسال پاسخ برای این پرسش وجود ندارد.
۵۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام اگر امضا کننده سواد داشته سند هم دارای اعتبار است اگر سواد نداشته ، باید مهر شخصی یا اثر انگشت هم درج کرده باشد .

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۱۷) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۷۲) دیدگاه
مینا ساعدپناه
مینا ساعدپناه ۰.۱ کارشناس حقوقی
۴.۷ / ۵ (۱۳) دیدگاه

با درود فراوان
بله صرف امضا کفایت می نماید و نیازی به اثر انگشت نمی باشد .

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله اعتبار امضا بالاتر از اثر انگشت است،
زیرا ممکن است در موقع خواب یا بی هوشی اثر انگشت فرد را زیر برگه زده باشند

سلام و درود.
بدون‌امضا تاثیری ندارد

بسمه تعالی : دووجه دارد . در صورت قبول و عدم انکار شخص صاحب امضا قابل قبول و رسیدگیست و حتی سکوت ایشان نیز دال بر قبول و تایید ایشان اسن و برای دادگاه قابل استناد و مسند . اما در وجه دوم : انکار صاحب امضا و تردید یا ادعای جعلی بودن آن و سپس در ین صورت ابتدا به اصالت سند و جلب نظر کارشناس مربوطه مبنی بر جعلیت سند رسیدگی و چنانچه تایید گردد قابل قبول خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هرچند لزوم امضای اسناد در تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی نیامده است . اما ضرورت امضاء بعنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود ،از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح"...سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است " و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی به این شرح" امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است " همچنین مواد ۱۳۰۲و۱۳۰۳ همین قانون ، مواد ۲۲۳-۳۰۷و۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات-سفته-چک)، مواد ۲۷۸و۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه ومواد ۶۳و۶۵ قانون ثبت که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند بوجود نمی اید . بنابر این نوشته منتسب به اشخاص فقط در صورتی قابل استناد است که امضائ شده باشد زیرا امضاء نشان تایید مندرجات سند است و سند فاقد آن ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هرچند که ممکن است بعنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد .

صرف امضا ذیل سند معتبر هست و الزاما نیازی به اثر انگشت نیست

سلام
بله امضا معتبر می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
کسی که امضا نموده،به واسطه ی امضای خود در مقابل طرف دیگر متعهد شده و زدن انگشت در سند عادی الزامی نیست.البته چون سند عادی است،امضاکننده امکان انکار دارد لیکن در مقابل انکار ایشان هم برای طرف مقابل راهکارهای قانونی موجود است.عاقبت بخیر باشید.

بسمه تعالی : امضا کفایت امر میکند مگر صاحب امضا مدعی جعل شود که مراحل قانونی خود را دارد اما امضا برای کلیه اسناد اعم از رسمی و عادی کفایت دارد

بله دارای اعتبار است

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امضا می تواند قابل استناد باشد ولی در بعضی از مراجع قضایی اسناد عادی قابل استناد نمی دانند و استنا عادی می تواند مورد انکار طرفین دعوا قرار گیرد

قابل ذکر است در صورت قبول و عدم انکار شخص صاحب امضا قابل قبول و رسیدگیست و حتی سکوت ایشان نیز دال بر قبول و تایید ایشان اسن و برای دادگاه قابل استناد و مسند . اما در وجه دوم : انکار صاحب امضا و تردید یا ادعای جعلی بودن آن و سپس در ین صورت ابتدا به اصالت سند و جلب نظر کارشناس مربوطه مبنی بر جعلیت سند رسیدگی و چنانچه تایید گردد قابل قبول خواهد بود...

با سلام. امضاء اشخاص در سند عادی قابل استناد می باشد ولی در صورت ایجاد اختلاف و طرح دعوا در مرجع قضایی، از سوی امضاء کننده قابل انکار می باشد. ترجیحا اثر انگشت هم به امضاء اضافه گردد.

باسلام
بله امضای اشخاص به اسناد اعتبار می‌بخشد. اما رعایت نکاتی در انجام این امر، پیشنهاد می‌شود:
از جمله اینکه صاحب امضا حتما در کنار امضا، نام خود و تاریخ امضا را درج کند و امضا در جایی باشد که تمامی مندرجات سند را گواهی کند.
البته استفاده از اثر انگشت در کنار امضا امری مطلوب است؛ به ویژه که احتمال انکار امضا وجود دارد؛ که البته با ارجاع امر به کارشناس میتوان صحت امضا را تایید نمود.
موفق و موید باشید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امضاء پای سند قابل استناد است و لزومی به اثر انگشت نیست هر چند که در اسناد عادی میتواند مورد انکار قرار گیرد که آن هم راهکارهای قاننونی اثبات دارد و میبایست ابتدا اصالت سند اثبات شود ولی به هر حال امضاء در صورت قبول و عدم انکار شخص صاحب امضا قابل قبول و رسیدگیست و حتی سکوت ایشان نیز دال بر قبول و تایید ایشان است و برای دادگاه قابل استناد و مسند

با سلام
هرنوشته عادی که امضا داشته باشد قابل استناد می باشدو نباید حتما اثر اگشت نیز باشد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله
امضاء به تنهایی دارای اعتبار قانونی میباشد

بله،امضا معتبر و قابل استناد هست،ولی نوشته عادی سند رسمی محسوب نمی‌شود چه با امضا،چه بااثرانگشت

سند دستنویس با امضا یا ضرب انگشت تنها یک سند عادی است حتی اگر تعداد امضاء بیشتری در ذیل آن بعنوان شهود هم باشد باز سند عادی است و در صورت اقدام قانونی در قبال آنها در موقع رسیدگی در محاکم حقوقی و کیفری و اگر اقدامات صحیح و قانونی انجام شود چه بسا بتواند سند رسمی متقابل موضوع دعوی و شکوائیه را بی اثر کند و حتی منجر به ابطال سند رسمی شود و یک سند عادی در محکمه و رسیدگی اثر حقوقی خودش را معلوم میسازد سؤال بصورت کلی مطرح شده

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام چنانچه با نظر کارشناس رسمی اصالت سند وصحت امضاء موردتایید واقع شود دارای اعتبار است

بله امضا معتبر است واراده انشایی شخص را نشان میدهد

با سلام
بله! صرف امضاء ذیل سند کفایت میکند. چرا که رکن اصلی تایید سند، امضاء می باشد و اثرانگشت صرفا جهت محکم کاری و
تاییدی بر امضاء می باشد.
حتی در صورتیکه در آینده تردید و انکاری هم در خصوص سند مطرح گردد همان امضاء، قابل کارشناسی و استکتاب و اعلام نظر
می باشد و تاکید می گردد که اثرانگشت جهت محکم کاری بوده که البته در تشخیص اصالت سند و امضاء، میتواند تاثیرگذار باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
صرف امضا بدون اثر انگشت در مرجع قضایی دارای اعتبار میباشد ولی اگر با انکار و تردید مواجه شود با اثبات ان بر عهده شما میباشد

سلام.امضا به تنهایی دارای اعتبار است مگر شخص سواد نداشته باشد که در این صورت باید انگشت بزند.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله در صورتیکه مورد انکار صاحب امضا قرار نگیرد معتبر است.

سلام

در سند عادی بدون اثر انگشت دارای اعتبار نیست

۱۱ شهریور ۱۳۹۹

پس چطور در تعداد زیادی از پاسخ ها گفته شده که امضا به تنهایی در سند عادی معتبر است و نیازی به اثر انگشت نیست؟؟؟

سندعادی بدون امضا و اثرانگشت دارای سندیت نیست

بله امضا قابل قبول است مگر مورد انکارواقع شود که آن راکارشناس تشخیص می دهد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.»

بنابراین حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است و معتبر میباشد.
و سند نیز چون سند عادی است فقط در صورت ادعای تردید یا انکار دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی کند.

به عنوان سند عادی دارای اعتبار است.

باسلام اگرشخص بیسواد اثرانگشت اعتبار دارد ولی اگر شخص باسواد باشد فقط امضا کفایت میکند زیرا ممکن اثر انگشت درموقع خواب ازشخصی گرفته شودو

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام با احترام به نظریات سایر امکاران محترم
کاریر گرامی صدرصد مبایعه نامه دارای اعتبار حقوقی استولی حتما بابد ۲نفر شاهد هم ذیل مبایعه نامه را شهادت دهند

با سلام
اگر تنظیم کننده سند عادی با امضاء کننده آن یکنفر باشد بدون اثر انگشت هم قابل استناد خواهد بود. چرا که امضاء کننده بعدا نمی توان علیه آن سند تردید کند یا منکر شود. این موضوع برای افرادی که فاقد سواد خواندن و نوشتن هستند قابل طرح نیست.

صرف امضا برای اعتبار سند کافی است

بله دارای اعتباراست درصورت انکار،باارجاع امربه کارشناس میتوان صحت امضاراتاییدنمود.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله امضاء در صورتیکه اصالت داشته باشد کافی است

با سلام
امضای اشخاص باسواد در ذیل اسناد عادی دارای اعتبار و قابل استناد است . ( اشخاص بیسواد حتما باید اثر انگشت بزنند )
منتهی چون اسناد عادی قابل تردید و انکار هستند در مراجع قانونی ممکن است به کارشناس رسمی جهت تایید اصالت و انتساب امضا ارجاع شود

اصولا اسناد عادی - چه با امضاء و چه با اثر انگشت و چه با هردو - چنانچه اولا مورد انکار و تردید و جعل واقع شوند و ثانیا عدم اعتبار آن اثبات شود، بی اعتبار خواهند بود... فلذا امضا به تنهایی کافی است... اثر انگشت به تنهایی کافی است... اثر انگشت و امضاء توامان با هم محکم کاری است... استثنائا برخی از اسناد عادی کلا بی اعتبار هستند چه با اثر انگشت و چه با امضا و چه با هردو مثل وصیت خودنوشتی که به خط شخص دیگری غیر از وصیت کننده به رشته تحریر درآمده است...

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
بله صرف امضاء به تنهائی قابل استناد است، به تعبیری:شخصی که ذیل سند (، عادی /رسمی) را امضاء نموده، باید بدان متعهد باشد، لکن، اگر مورد انکار یا تردید قرار گیرد در اینجا بحث اثباتی مطرح می‌شود که مستلزم رسیدگی ماهوی محکمه خواهد بود. پس کوتاه سخن:صرف امضا ذیل نوشته ای می‌تواند له یا علیه (به نفع یا به ضرر) امضاء کننده قابل ترتیب اثر باشد. موفق باشید.

باسلام اگر شخصی که سند عادی را مضا کرده است باسواد باشد امضای وی دارای اعتبارقانونی ولی اگر شخص سواد خواندن ونوشتن نداشته باشد حتما باید مهر یا اثرانگشت وی باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله امضا دارای اعتبار است.

سلام و درود، در صورت با سواد بودن امضا کننده سند معتبر بوده و با اختلاف در مورد صحت آن ، کارشناس رسمی اظهارنظر خواهد نمود؛ موفق باشید.

بله امضا ب سند و یا نوشته اعتبار میدهد لکن اگر شخص بی سواد بوده باشد اثرانگشت نیز لازم هست

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سحر دشتی داغیانی مینا محمدی چنگیز آقائی
۵۶۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امضا هر شخص ذیل یا ظهر سند عادی معتبر و بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می‌شود حتی امضا در برگه دیگر در صورتیکه قید شود مربوط به کدام نوشته است اعتبار دارد

با سلام
بله سند مذکور دارای اعتبار قانونی است . امضا ذیل سند معتبر بوده و الزاما نیازی به اثر انگشت نیست.

امضاء به تنهایی و بدون اثر انگشت سند و مندرجات آن را معتبر می کند مگر اینکه جعلیت آن به اثبات برسد

با سلام
بله امضا به تنهایی دارای اعتبار است.

سلام بله امضاء به تنهایی سند عادی را معتبر می نماید

با درود
بله صرف امضاء کفایت می‌کند. و اصل بر صحت عقود و امضاء های ذیل آن میباشد.

درود بر شما
بله معتبر است .

بله در اسناد عادی صرف درج امضاء کفایت میکند . لذا بجهت اینکه درمراحل بعدی شخص منکر امضاء خود نشود بهتر است همزمان اثر انگشت نیز ضمیمه گردد.

درود
بله قابل استناد است.

با سلام بله دارد ولی باید درصورت انکار ادله بسیار محکمی داشته باشید

تا زمانی که نسبت به آن سند ایراد جعل اینکار تردید نشده اعتبار دارد

بله سند عادی تنها با امضا دارای اعتبار بوده و حتی میتوان گفت از نظر اعتبار امضای با اثر انگشت و امضا بدون اثر انگشت تفاوت خاصی ندارد، اثبات انتساب امضا به صاحب آن با هر روشی چه اقرار و چه نظریه کارشناسی دلیل بر محکومیت امضا کننده به پایبندی به مفاد سند خواهد بود

امضا دارای اعتبار هست ولی در خصوص اسناد عادی امکان تردید و انکار وجود دارد

صرف امضا کفایت می کند و نیازی به اثر انگشت نیست

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.