لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

ابطال مبایعه عادی بعد از فوت فروشنده توسط ورثه امکان پذیر است؟

با سلام خدمت حضرتعالی.
شخصی ملکی را در ورامین با مبایعه نامه عادی می فروشد. فروشنده قبل از خرید تقریبا نیمی از ثمن را نقدا دریافت می کند و بنا به رابطه خویشاوندی رسیدی مبادله نمی شود.مابقی ثمن در چند قسط با رسید بانکی به فرشنده پرداخت می شود. در متن مبایعه فروشنده گفته است که ثمن را نقدا دریافت کرد. هیچ بندی دال بر خیار فسخ به نفع خریدار یا فروشنده در مبایعه نامه وجود ندارد. فروشنده اقرار محضری بر دریافت ثمن و عدم شکایت از فروشنده امضاء نمود.آیا پس از فوت فروشنده، فرزندانش فوشنده به دلیل مغایرت سخن وی مبنی بر دریافت نقدی ثمن و تاریخ فیش های ارسالی که بعد از تاریخ مبایعه است می توانند دادخواست ابطال این مبایعه را بدهند؟باسپاس ا زحمت شما.

پرسیده شده
۱۵ پاسخ ۳۱,۳۶۰ #34328
مشاوره حقوقی تلفنی فروش ملک مشاعی
امین احمدی هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب سجاد نیستانی
۸۶۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۴۸۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود علیه همه وراث دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمایید

گفتگو با متخصصین آنلاین
اکرم فرخ
اکرم فرخ ۰.۴ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۲۷۰) دیدگاه
جواد شاهسوند اینانلو
جواد شاهسوند اینانلو ۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۹۵) دیدگاه
کیومرث نهاردانی
کیومرث نهاردانی ۵.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۸۶) دیدگاه

بادرودوسلام دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی به طرفیت وراث تقدیم و تنظیم نمایید.

با عنایت به قاعده اصالت اللزوم و اصل صحت خریدار می‌تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت تمامی واراث ارائه دهد

خیر . دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بطرفیت همه وراث تقدیم دادگاه حقوقی کنید

مطابق آنچه در سئوال آمده و باتوجه به اصل صحت قراردادها معامله صحیح و غیرقابل ابطال است

بیع کاملا صحیح منعقد شده و انتقال مالکیت به صورت قانونی و مشروع صورت گرفته بنابراین با اشره به توضیحاتتتون قابل ابطال نیست.

یزرگوار ؛ همانطور که حقوق و اموال متوفی به عنوان ارث به ورثه منتقل می شود ورثه نیز در قبال تعهدات متوفی پاسخگو و متعهد هستند . ضمن اینکه فرد اقرار رسمی به دریافت نموده حتی اگر خودش هم زنده بود نی توانست ادعایی برای دریافت داشته باشد چه برسد به فسخ قرارداد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط