لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

چطوری صاحب خونه بالایی رو مجبور به رفع نشتی خونش بکنم؟

پرسیده شده

سلام این رای دادگاه ست که تازه اومده و میشه توضیح بدین که چی گفته و من چیزی که بیشتر مهمه برام رفع نشتی آب خونه بالایی که رفع نمیکنه و اظهارنامه هم تقریبا یک ماه و نیم بهش دادم باید چیکار کنم تا مجبور بشه درست کنه خونشو. ممنون میشم راهنمایی کنید
******
در این پرونده ..... دادخواستی به طرفیت... . به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک به میزان
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ طبق نظریه کارشناس و حق الزحمه و هزینه های دادرسی و خسارات دیگر به میزان ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
جمعا ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، مطرح و تقدیم نموده است. توضیح اینکه، خواهان دعوای خود را اینگونه شرح داده است »: حسب مدارک پیوستی اینجانب مالک یک باب ملک مسکونی واقع در ......... می باشم که متاسفانه نشتی آب موجود در ملک خوانده موجب سرایت و نفوذ به ملک بنده و بروز خسارت به ملک اینجانب شد که ضمن تقاضای تامین دلیل از محضر شورا خسارت وارده به ملک مذکور به میزان ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید و خوانده با وصف مراجعات مکرر از پرداخت خسارت وارده به ملک امتناع می ورزد. به علاوه آن، اینجانب متحمل خسارات دیگری از قبیل هزینه های دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و هزینه های ایاب و ذهاب و غیره به میزان ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال شدم « خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نداشته است. خواهان جهت اثبات ادعای خود به تامین دلیل استناد کرده است. دادگاه مستفاد از محتویات پرونده ملاحظه می نماید که : مفاد نظریه کارشناس رسمی دادگستری ) تامین دلیل ( دلالت بر صحت وقوع اصل خسارت به ملک خواهان از طریق اقدامات خوانده دارد و خوانده نیز ضمن عدم حضور دفاع قابل اعتنایی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است. بر همین مبنا و با لحاظ آنچه گذشت و احراز رابطه سببیت میان خسارات وارده و اقدامات خوانده در مجموع دعوی خواهان را موجه و وارد دانسته و مستندا به ماده ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۹ ، ۵۱۵ ، ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مبادرت به اعلام و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هشت میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار ریال بابت مجموع خسارات دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت حکم تا روز اجرای حکم در حق خواهان می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می باشد
***********

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
شما از مرجع قضایی خسارات وارده به ملک خود را مطالبه کرده‌اید و دادگاه هم حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارات وارده به شما صادر کرده است اگر نشتی هنوز ادامه دارد شما باید دادخواست الزام خوانده به رفع عیب و نشتی از تاسیسات آپارتمانش را از دادگاه درخواست کنید تا ایشان ملزم به رفع عیب نمایند.

با سلام
مورد سوال شما(رفع نشتی) موضوع خواسته نبوده تا نسبت به آن رای صادر شود،خواسته ی شما صرفا مطالبه خسارات ناشی از نشتی بوده است که به نفع شما رای صادر گردیده است
در خصوص رفع نشتی باید دادخواست جدید مبنی بر صدور حکم به الزام خوانده به رفع عیب ثبت نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.