لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۸ متخصص آنلاین

جهت انتقال سند چگونه می توان اقداماتی کرد؟

پرسیده شده

بنده ۱۰ سال پیش بصورت مشارکت با سازنده ملکم را جهت ساخت شریک شدم
پس از اتمام کار بنده حاضر به نشستن در آن واحد ها نبودم و ملک را به شخص دیگری واگذار کردیم
حالا پس از گذشت ۱۰ سال شخصی که ملک را گرفته بود با بنده تماس گرفته که فروشنده با توجه به وکالتی که داشته سند را به وی منتقل نکرده و پرونده وام مسکن بنام بنده که مالک اول بوده ام است و از من تقاضا داشت جهت انتقال سند به محضر مراجعه کنم در صورتیکه سند دست سازنده است و بنده هیچ اطلاعی از اینکه سند منتقل نشده نداشتم
آیا خطری از این بابت که وام مسکن بنام بنده است مرا تهدید می‌کند؟
با توجه به اینکه سازنده در دسترس نیست و سند دست ایشان است آیا من می‌توانم به خریدار جهت انتقال سند کمک کنم؟

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود باید علیه سازنده طرح دعوا نمائید تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی

گفتگو با متخصصین آنلاین
مجتبی عاشوری
مجتبی عاشوری ۸.۴ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۴۹۰) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۲) دیدگاه

باسلام
خریدارباید به طرفیت شما وسازنده الزام به تنظیم سند رسمی نماید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

میتوانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت سازنده تقدیم دادگاه کنید.

بطرفیت سازنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارائه بدهید.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
مسولیت پرداخت وام با شماست.

سلام علیه سازنده طرح دعوا نمائید تحت الزام به تنظیم سند

باسلام
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت سازنده به دادگاه ارائه دهید .

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
احسان عبدالهی حسین خالق پرست مجتبی عابدی فیروزجائی امین احمدی
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۱,۰۳۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

علیه سازنده دادخواست الزام به تنظیم سند مطرح نمایید

بادرودوسلام دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی تقدیم و تنظیم نمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.