لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۸ متخصص آنلاین

آیا ابطال یا اعتراض به مزایده اجرای احکام امکان پذیر است؟

پرسیده شده

۴ سال پیش در یک پرونده ارثی برنده شده ام، ولی امسال وارد مرحله مزایده شده ( مزایده از نوع اجرای احکام بوده ) و درخواست مزایده دادیم ولی مزایده برخلاف قانون مدنی بر اساس قیمت های کارشناسی شده ۴ سال پیش که اکنون فاقد اعتبار هستند، برای مزایده اصلا کارشناس ورود نکرده و فقط قیمت های کارشناسی ۴ سال پیش استفاده شده است و در مزایده به فروش رفته و یکی از بستگان محکوم علیه برای مزایده اسم نویسی نموده است، زمان کارشناسی ۹۴/۰۴/۲۳ ولی زمان مزایده ۹۸/۰۵/۲۳ بوده است.
چگونه می توانم مزایده را ابطال و یا به آن اعتراض کنم، آیا شدنی است؟

۱۶ پاسخ #27910696
۱۶,۷۰۷
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام

اولا ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می‌باشدکه در خصوص مورد سوال شما مطابقت دارد
ثانیا بنا بر تصریح ماده ۱۴۲ از قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع‌به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع مزایده می‌باشد
ثالثا در مهلت قانونی ماده ۱۴۲ نسبت به ابطال عملیات مزایده و توقف عملیات اجرایی دادخواست لازم تقدیم تا حقوق شما محفوظ گردد

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۱.۶ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۳) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۲.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۸۰) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه

باسلام
موارد ابطال مزایده ی اموال منقول و غیرمنقول با توجه به ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل است که در این صورت فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:
هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آیدهرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماینددر صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشددر صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد
و اما در رویه قضایی، گاه، دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی و به طور خاص، ابطال مزایده، دیده می شود. هدف این است که به بهانه هایی مانند نقض مقدمات (ارزیابی) مزایده یا فروش همه مال به جای بخشی از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
با توجه به اینکه از زمان اعلام نظر کارشناس تا مزایده بیشتر از ۶ ماه گذشته دادخواست ابطال مزایده بدهید

با سلام و احترام
دادخواست ابطال مزایده دهید

با سلام . کارشناسی قیمت املاک حداکثر بمن ۶ماه دارای اعتبار هست و پس از گذشت ۶ ماه مجددا می بایست کارشناسی مجدد انجام بگیرد . انجام مزایده با قیمت کارشناسی بیش از ۶ ماه غیر قانونی و مزایده قابل ابطال می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مزایده به لحاظ فاقد اعتبار بودن کارشناسی صورت گرفته از جهت گذشت بیش از شش ماه قابلیت ابطال را دارد لذا دادخواست ابطال مزایده را به دادگاه تقدیم نمایید.

مستندا به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسی قبل از برگزاری مزایده می بایست کارشناسی مجدد صورت میگرفته وکارشناسی چهار سال پیش فاقد اعتبار بوده شما به استناد به همین موضوع می توانید دادخواست ابطال مزایده را مطح نمائید

مزایده صورت گرفته فاقد اعتبار کارشناسی طبق تبصرهای ماده۱۹ میباشد وبدلیل اینکه بیش از ۶ ماه از اخرین کارشناسی سپری شده است پس قابلیت ابطال را دارد لازم است دادخواست ابطال مزایده را به( دادگاه )تقدیم نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باتوجه به گذشت بیش از ۶ ماه از نظریه کارشناسی دادخواست ابطال مزایده بدین

درود
بله دادخواست ابطال مزایده را بدهید.

با سلام می توانید دادخواست الطال مزایده تقدیم نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام شما فقط میتوانید اعتراض به قیمت روز کارشناسی بزنید اعاده دادرسی ماده۴۷۷.و خلاف شرع بین را مطرح نمایید

درود بر شما
با توجه به مضی بیش از شش ماه از اخرین کارشناسی ،دادخوایت ابژال مزایده را بدهید .

مزایده قابل ابطال است

بادرود. بله قابل ابطال هست باید دادخواست حقوقی داده شود. وایرادات ۱-قیمت کارشناسی به روز ۲-اعتراض به عدم اجرای احکام قانون مدنی مطابق ماده ۱۴۲ (قانون اجرای احکام) درخصوص اقدام دادورز

مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
امید داوری هدی فرخی هنزکی فائزه حجاب نسترن زمانی پور
۶۲۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۹۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دادخواست ابطال مزایده به دادگاه حقوقی باتوجه به گذشت چهارسال اززمان کارشناسی وعدم توجه به تبصره ماده نوزده قانون کارشناسی که اعتبارکارشناسی برای اموال غیرمنقول شش ماه است ورای اخیرا صادر شده توسط شورای عالی ثبت به طرفیت متعهدله

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.