لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۳ متخصص آنلاین

آیا وارثین حق فروش و یا معاوضه ثلث مال میت که وصیت به وقف مسجد شده است را دارند؟

پرسیده شده

سلام خسته نباشید
پدر من مقدار ۲۱۰ متر خانه مسکونی و زمین را دارد که در پشت مسجد قرار دارد
وصیت میکند که مقدار ۱۰۰ متر از این ۲۱۰ متر وقف مسجد همان مسجد شود
بعد فوت وارثین به ۱۰۰ متر رضایت ندادند زیرا از ثلث کل اموال بیشتر بود و ثلث اموال پدرم میشه ۷۰ متر
و طبق گفته مراجع تقلید و مراجعه به دفاتر شرعی گفتند که اگر وارثین رضایت بدهند که ۱۰۰ متر کامل وقف مسجد میشود ولی در صورتی که رضایت ندهند فقط مقدار ۷۰ متر که ثلث مال میباشد تعلق میگیرد به مسجد و ابتدا بدهی ها و مخارج و مهریه زوج ها و ... از ثلث مال پرداخت شود و سپس هر چه از ثلث مال باقی ماند وقف مسجد شود
برادرانم قصد دارند که مقداری که متعلق به مسجد میشود را از مکانی دیگر که ارزش مالی کمتری (اختلاف قیمت متری ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان) را معاوضه کنند
و اخیرا تصمیم بر فروش کل ثلث مال و دادن مبلغ بجای زمین گرفته اند حکم قانونی در این مورد چیست؟
آیا انها اجازه فروش یا معاوضه را دارند؟

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سعید ستوده پارسا زینب علیپور محمدهادی رادفر
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام.این حق قانونی وشرعی میت است که باید بر طبق آن عمل نمایید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۶) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۷) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۱) دیدگاه

از لحاظ شرعی از مراجع سوال نمایید ولیکن اگر کسی که وصیت به نفعش صورت گرفته بپذیرد مشکلی نمی باشد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سعید ستوده پارسا زینب علیپور محمدهادی رادفر
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام ورثه باید طبق وصیت میت تا یک سوم اموال به وصیت عمل کنند لذا چون در وصیت پدرتان زمین مشخص شده امکان تعویض وجود ندارد باید همون زمین به مسجد طبق وصیت تعلق بگیرد

باسلام
باید طبق وصیت عمل شود در خصوص ثلث اموال و مازاد بر ثلث نیاز به اجازه ی وراث دارد .

با سلام
در صورتیکه موصی له (کسیکه وصیت به نفعش شده)اگر بپذیرد خالی از اشکال میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سعید ستوده پارسا زینب علیپور محمدهادی رادفر
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام وصیت نامه باید نطر متوفی انجام شود.

باسلام
اگر وقف جداگانه نباشد ود وصیت وقف نموده باشد بله تا ثلث نافذ است

با احترام وراث باید طبق وصیت متوفی تا یک سوم اموال به وصیت عمل کنند

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سعید ستوده پارسا زینب علیپور محمدهادی رادفر
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
باید طبق وصیت عمل شود

با سلام
اگر کسی که وصیت برای او شده رضایت داشته باشد ایرادی ندارد ولی برای مازاد آن باید رضایت وراث باشد

باید برابر وصیت عمل شود.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سعید ستوده پارسا زینب علیپور محمدهادی رادفر
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
طبق وصیت باید عمل شود

با درود آنچه وصیت شده صحیح است، و وصیت نسبت به کل اموال باشد تا یک سوم نافذ است و بیش از آن منوط به رضایت سایر وراث است

بادرودوسلام باید به موجب وصیت عمل شود.

می بایست مطابق وصیت عمل گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سعید ستوده پارسا زینب علیپور محمدهادی رادفر
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر وراث حق فروش ندارند.

خیر هیچ توافقی برخلاف وصیت متوفی تا ثلث ماترک امکانپذیر نبوده و صرفا پس از خرج و مخارج کفن و دفن متوفی و پرداخت دیون ایشان اگر ثلث میزان باقیمانده کل ماترک از میزان ارزش ۱۰۰ متر زمین کمتر باشد تا همان مقدار ثلث که باید به وصیت عمل نموده و سپس باقیمانده مابین وراث تقسیم گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سعید ستوده پارسا زینب علیپور محمدهادی رادفر
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

وصیت تا ثلث نافذ است .

درود
خیر حق فروش یا تعویض ندارند.

بااحترام
اگر وصیت از نظر قانونی صحیح انجام گیرد و هیچگونه انکارو تردیدی نباشد و خود متوفی وقف را انجام داده باشد صحیح است و وراث نمیتوانند اقدامی نمایند واداره اوقاف میتواند اقدام نماید

مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
بیتا اخوان مدرس سعید ستوده پارسا زینب علیپور محمدهادی رادفر
۵۷۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۵۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
خیر چنین موردی امکانپذیر نیست . باید مطابق وصیت به میزان ثلث اموال عمل گردد .

وصیت تا ثلث اموال پس از کسر دیون و هزینه‌های کفن و دفن نافذ است.

با سلام و درود . اگر وقف جداگانه نباشد و وصیت را وقف کرده باشد تا ثلث نافذ میباشد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.