لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد اجاره
هادی علوی خوشحال فرناز مهری مینا محمدی سید عبدالرسول میرقادری
۲۶۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا برای تمدید اجاره نامه به طور توافقی و شخصی،نیاز به شاهد است؟

پرسیده شده

سلام وقتتون بخیر
آیا برای تمدید اجاره نامه خانه به صورت دستی شاهد لازم است یا امضای مستاجر و صاحب خانه کافیست؟
قولنامه اول در بنگاه نوشته شده است.

۸ پاسخ #21131860
۴۵۶
مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد اجاره
هادی علوی خوشحال فرناز مهری مینا محمدی سید عبدالرسول میرقادری
۲۶۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

وجود شاهد برای صرف تمدید قرارداد الزامی نیست اما در صورت بروز اختلاف و مراجعه به محاکم امضای شاهد و حضور شهود در محکمه برای اثبات تمدید قرارداد اجاره کمک شایانی می کند.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

با سلام
برای تمدید قرار داد اجاره شما باید ابتدا مشخص کنید که چه موارد یا مفادی از قرارداد پابرجاست و چه مواردی تغییر خواهند کرد. برای مثال معمولا مبلغ اجاره و مدت زمان قرارداد اجاره تغییر می کنند. مواردیکه در قرارداد جدید تغییر می کنند حتما باید مشخص شده و چگونگی تغییر آنها ذکر شوند. مفادی از قرارداد که تغییر نمی کنند،مثل: پول پیش،ضرورتی به مشخص شدن ندارند. ضمن اینکه قرارداد دستی شما طبق قانون روابط موجر و مستاجر پابرجاست.

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد اجاره
هادی علوی خوشحال فرناز مهری مینا محمدی سید عبدالرسول میرقادری
۲۶۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگرموجرهستید . دوشاهد حتما ذیل قرارداد راامصاء کنند

با سلام
در قرارداد اجاره الزامی به شاهد نیست
فقط جهت محکم کاری و درصورت بروز اختلاف حضور شاهد موثر است

برای صحت قرارداد وجود شاهد نیاز نیست اما بهتر است شاهد امضا کند تا در صورت وقوع اختلاف احتمالی بتوانید به شهادت شهود استناد کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قرارداد اجاره
هادی علوی خوشحال فرناز مهری مینا محمدی سید عبدالرسول میرقادری
۲۶۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بهتر است در پشت اجاره نامه افزایش رهن یا ماهیانه و مدت زمان قرارداد تمدیدی قید و دو شاهد امضا نمایند. و این برای شما اگر موجر هستید مهم است و اگر مستاجر باشید امضای شهود فاقد اهمیت است.

سلام الزاما نیاز نیست . اما اگر دو شاهد امضا نکند ، حق درخواست دستور تخلیه از موجر ساقط می شود .

سلام
برای تمدید در برگه قرارداد و مفاد ک تغییر میکند و مدت زمان ان با امضای شاهد بهتر و مطمعن تر و اعتبار میباشد و بهتر است ک امضا شاهد باشد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.