متخصصین فعال
سیدمهرداد توسلی کارشناس حقوقی
1h
امین احمدی وکیل پایه یک دادگستری
1h
محمد مافی کارشناس حقوقی
2h
محسن صالح وکیل پایه یک قوه قضاییه
2h
سیدسعید موسوی کارشناس حقوقی
2h
2h
حمزه مرادی نژاد کارآموز کانون وکلای دادگستری
3h
سمیه آرزه کارشناس حقوقی
3h
امیر ترابی نساج کارشناس حقوقی
4h
محمد زارعی ایرندگان وکیل پایه یک دادگستری
4h
نسیم راسخ کارشناس حقوقی
5h
فاطمه عباسی کارشناس حقوقی
5h
زهرا نوروزی کارشناس حقوقی
5h
مهرداد بوستانچی کارشناس حقوقی
5h
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک قوه قضاییه
5h
احسان عبدالهی لاشكی وکیل پایه یک قوه قضاییه
5h
موسی اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری
5h
محمد باقری وکیل پایه یک دادگستری
5h
مهشید باوفا کارآموز کانون وکلای دادگستری
5h
محمد رضا سلیمانی کارشناس حقوقی
5h
حسن تقی لو کارشناس حقوقی
6h
هادی علوی خوشحال کارشناس حقوقی
6h
6h
بهنام رفیعی ساران وکیل پایه یک دادگستری
6h
علی قربان وطن کارشناس حقوقی
6h

ما متوجه شدیم شما مشکل حقوقی دارید

با برترین وکلای بنیاد وکلا مشاوره تلفنی رزرو کنید و در سریع‌ترین زمان مشکلات حقوقی خود را حل کنید.

ثانیه : دقیقه

مشاوره تلفنی با وکلای برتر بنیاد وکلا

رزرو سریع
۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

وجود شاهد برای صرف تمدید قرارداد الزامی نیست اما در صورت بروز اختلاف و مراجعه به محاکم امضای شاهد و حضور شهود در محکمه برای اثبات تمدید قرارداد اجاره کمک شایانی می کند.

با سلام
برای تمدید قرار داد اجاره شما باید ابتدا مشخص کنید که چه موارد یا مفادی از قرارداد پابرجاست و چه مواردی تغییر خواهند کرد. برای مثال معمولا مبلغ اجاره و مدت زمان قرارداد اجاره تغییر می کنند. مواردیکه در قرارداد جدید تغییر می کنند حتما باید مشخص شده و چگونگی تغییر آنها ذکر شوند. مفادی از قرارداد که تغییر نمی کنند،مثل: پول پیش،ضرورتی به مشخص شدن ندارند. ضمن اینکه قرارداد دستی شما طبق قانون روابط موجر و مستاجر پابرجاست.

اگرموجرهستید . دوشاهد حتما ذیل قرارداد راامصاء کنند

با سلام
در قرارداد اجاره الزامی به شاهد نیست
فقط جهت محکم کاری و درصورت بروز اختلاف حضور شاهد موثر است

برای صحت قرارداد وجود شاهد نیاز نیست اما بهتر است شاهد امضا کند تا در صورت وقوع اختلاف احتمالی بتوانید به شهادت شهود استناد کنید

سلام بهتر است در پشت اجاره نامه افزایش رهن یا ماهیانه و مدت زمان قرارداد تمدیدی قید و دو شاهد امضا نمایند. و این برای شما اگر موجر هستید مهم است و اگر مستاجر باشید امضای شهود فاقد اهمیت است.

سلام الزاما نیاز نیست . اما اگر دو شاهد امضا نکند ، حق درخواست دستور تخلیه از موجر ساقط می شود .

سلام
برای تمدید در برگه قرارداد و مفاد ک تغییر میکند و مدت زمان ان با امضای شاهد بهتر و مطمعن تر و اعتبار میباشد و بهتر است ک امضا شاهد باشد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.