لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

در صورت عدم پرداخت مبلغ رهن توسط موجر به کدام مرجع باید مراجعه کرد؟

پرسیده شده

اگر موجر پس از پایان قرارداد رهن کامل، مبلغ رهن کامل را به بهانه های مختلف پس ندهد و تاخیر داشته باشد،از چه طریق می توان نسبت به حل مشکل اقدام کرد؟

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در صورتیکه مبلغ رهن زیر ۲۰ میلیون باشد به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از ۲۰ میلیون باشد باید به دادگاه مراجعه و دادخواست الزام به تادیه نمود

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

اگر مبلغ رهن تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف و اگر بیش از ان باشد می بایست از طریق دادگاه اقدام نمائیدو دادخواست استرداد مبلغ قرض الحسنه رهن را ارائه نمائید
نکته مهم این که به هرحال شما می بایست به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمائید و در انجا ثبت دادخواست نمائید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام مبلغ رهن تا۲۰ میلیون تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف اقدام شود و برای بیشتر از ان باید از طریق دادگاه اقدام نمائید. دادخواست استرداد مبلغ رهن بدهید.
قبلش هم می توانید اظهارنامه بفرستید شاید قبل از بجریان افتادن پروندخ بترسد و وجه رهن را بدهد

سلام
حسب مورد از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه با توجه به مبلغ رهن پرداختی اقدام کنید.

حسب مورد از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه با توجه به مبلغ رهن پرداختی اقدام کنید. با ملاک ۲۰ میلیون تومان صلاحیت شورا

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پس از تخلیه ملک وجه اگر پرداخت نشود تا ۲۰ملیون تومان به شورای حل اختلاف محل و مازاد آن باشد به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نمائید.

درود برشما
به مشاوراملاک که قرارداد اجاره متعقد کرده اید مراجعه وانقضا ء قرارداد و عدم تمدید را اطلاع دهید .
تا دریافت کامل مبلغ ودیعه از تخلیه کامل ملک خودداری کنید .
مراحل قانونی روهم دوستان خدمت شما تقدیم کردند

ارایه دادخواست حقوقی از طریق مرجع صالح

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در صورتی که مبلغ رهن زیر ۲۰ میلیون باشد به شورای حل اختلاف و بیش از ۲۰ میلیون به داددگاه مراجعه فرمایید

این دعوا یک دعوای مالی میباشد یعنی هدف از آن دریافت مال میباشد بنابراین طبق قانون ورویه فعلی درصورتی که مبلغ قرض الحسنه تا بیست میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف وبالاترازآن مراجع قضایی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

سلام دادخواست الزام به تادیه ثمن اجاره از طریق دفاتر خدمات قضایی به طرفیت موجر تقدیم کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شما باید دادخواست استرداد مبلغ رهنی اجاره را بطرفیت موجر بدهید

سلام اگر مبلغ قرض الحسنه یا به قول شما همان رهن تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف محل وقوع ملک و مبلغ بالاتر از آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. در هر صورت برای ثبت دادخواست استرداد مبلغ قرض الحسنه قرارداد اجاره ضمن تخلیه ملک از اسباب و اثاثیه خود به یکی از دفاتر الکترونیک قضایی سطح کشور می توانید مراجعه داشته باشید

بهتر است ابتدا اظهار نامه ای ارسال و بعد مطالبه وجه ودیعه نزد موجر نمایید ...اگر کمتر از ۲۰ م است شورای حل اختلاف و اگر بیشتر است از طرق دادگاه پیگیری بفرمایید

چون مبلغ زیر بیست میلیون تومان است در حیطه شورای حل اختلاف میباشد اگر بیشتر باشد به دادگاه دادخواست استردادثمن رهن داده میشود

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و بدوا تامین دلیل نمائید سپس با همان نظریه کارشناس اقدام به تحویل کلید به شورای حل اختلاف نموده و تقاضای استرداد مبلغ رهن نمائید

به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
دعاوی مالی تا سقف ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان در شورای حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد و در غیر این صورت و بالاتر در دادگاه رسیدگی میشود
و دادخواست استرداد ثمن اجاره نامه فی مابین را مطالبه نمود

با سلام خدمت شما دوست عزیز ... پاسخ دوستان مورد تایید بنده نیز می باشد منتهی قبل از مراجعه به شورای حل اختلاف یا دادگاه بایستی طی اظهارنامه ای به طرفیت موجر عدم پرداخت مبلغ را به اصطلاح ثابت کرد و سپس به این مراجع مراجعه کرد

بر اساس مورد از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه با توجه به مبلغ رهن پرداختی اقدام کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام اگه اجاره نامه رسمی باشه در همون دفترخانه ای که سند تنظیم شده واگر عادی باشه از دادگاه

اگر مبلغ رهن زیر ۵ میلیون باشد به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از ۵ میلیون باشد باید به دادگاه مراجعه و دادخواست الزام به تادیه ثمن اجاره تقدیم دادگاه نمایید.

سلام
با توجه به میزان مبلغ شما اگر تا ۲۰میلیون تومان است شورا حل اختلاف و اگر بیشتر است دادگاه

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ابتدا رسال اظهارنامه به موجر
سپس مراجعه به دفتر خدمات قضایی و تنظیم دادخواست استرداد مبلغ ودیعه به انظمام خسارات

سلام در ابتدا اظهارنامه ارسال کنید و پس از آن به دادگاه حقوقی محل ملک دادخواست الزام به استرداد مال الرهانه و خسارات را بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسللم
ابتدا باور دست داشتن اجاره نامه و مدارک شناسایی به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و تقاضای استردادمبلغ ودیعه را بدهید چون زیر بیست میایون است واگر بالاتر بود که در صصلاحیت دادگاه محل بود البته اگر هنوز عین مستاجره را تخلیه نکرده اید یا تحویل نداده اید که خیلی به نفع شماست و میتوانید از این طریق اعمال فشار کنید

البته اگر تخلیه هم نموده اید نگران نباشید هنگام تقدیم دادخواست تقاضای دریافت خسارت وهزینه دادرسی و همچنین تقاضای تاخیر در تادیه ثمن از زمان اتمام قراداد و تحویل عین مستاجره تا زمان صدور حکم راهم ارایه دهید که حقوقتان پایمال نگردد.

با سلام. در صورتی که مبلغ رهن تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان باشد از طریق شورای حل اختلاف و اگر بیش از آن باشد می بایست از طریق دادگاه اقدام نمائید و دادخواست استرداد مبلغ قرض الحسنه رهن را تقدیم کنید.
توصیه می‌گردد بند قرارداد اجاره را در این خصوص مطالعه فرمایید.

با سلام
در دعاوی مالی اگر مبلغ کمتر از ۲۰ م باشد در شورا و بالای ۲۰ م باشد در دادگاه اقامه و رسیدگی میگردد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام مبلغ ودیعه اگر زیر ۲۰ میلیون باشد شورای حل اختلاف صالح است. و اگر بیشتر از ۲۰ میلیون باشد باید به دادگاه مراجعه و دادخواست الزام به تادیه نمایید

با سلام؛
طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف بندهای الف و ب
الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.
ب- تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

با سـلام..
ابتـدا پیشنهاد می گردد قبل از تخلیه محل، اظهارنامه ای مبنی بر استرداد ثمن اجاره به موجر ارسال کنید..
در غیر اینصورت می توانید دادخواست الزام به تادیه مبلغ ثمن اجاره بطرفیت موجر تنظیم و در دفاتر الکترونیک قضایی ثبت نمائید که حسب مورد مبلغ رهن، پرونده در شوارای حل اختلاف و یا دادگستری محل رسیدگی خواهد شد..

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تا ۲۰میلیون شورا بیشتر دادگاه دادخواست مطالبه وجه رهن

به نام خدا با سلام یکی از راهکارها این است که شما تا مادامیکه رهن توسط موجر پرداخت نشده مورد اجاره را به ایشان تحویل ندهید و از حق حبس خویش استفاده نمایید و اینکه تامین دلیل نموده کلید مورد اجاره را تحویل دادگاه نمایید و از ایشان به جهت استنکاف از استرداد رهن در محاکم صالحه طرح دعوی نمایید

با سلام
از طریق تامین دلیل کلیدها را به مرجع قضایی تحویل دهید
سپس دادخواست مطالبه ودیعه مطرح کنید.

با سلام دادخواست مطالبه وجه مطرح نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سیدمهرداد توسلی سید عبدالرسول میرقادری بیتا اخوان مدرس مهسا پیشرویان
۳۳۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
با ارسال اظهارنامه مطالبه کنید درصورت عدم پرداخت تا بیست میلیون به شورا و بالای بیست میلیون تومان به دادکاه حقوقی مراجعه کنید

در حال حاضر از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نمایید که حسب مورد به شورای حل اختلاف و دادگاه جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.