لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
شهرام غفارپور

شهرام غفارپور کارشناس حقوقی

آنلاین
۰ بر اساس عملکرد
ایران، تهران

تخصص‌های من

  • ملکی
  • کیفری (جرائم)
  • خانواده

گزارش عملکرد

۰ مشاوره تلفنی
۰ مشاوره برخط
۰ ارزیابی حقوقی
۰ تنظیم اوراق قضایی
۰ تنظیم قرارداد
۰ مشاوره حضوری
۰ محاسبه حقوقی

سوابق تحصیلی

اطلاعاتی وجود ندارد!

سوابق کاری

اطلاعاتی وجود ندارد!